Hopp til innhold

– Staten bør ta til seg kritikken i dommen

Framfor å anke Breivik-dommen, bør staten heller bruke kreftene på å gjennomgå den generelle isolasjonspraksisen i politi og rettsvesenet, mener Kjell M. Brygfjeld i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Kjell M. Brygfjeld

PRINSIPIELT: Advokat Kjell M. Brygfjeld mener man bør se forbi Breivik og fokusere på det prinsipielle i dommen.

Foto: Magnus Stokka

Mange ble overrasket da det i dag ble klart at Breivik vant fram med sitt søksmål mot staten. Breivik mente soningsforholdene og isolasjonen var i strid med menneskerettighetene hans.

– Et varsku

Men andre mener dommen er nok en påminnelse om den utstrakte bruken av isolasjon i forbindelse med varetekt eller soning politiet og kriminalomsorgen.

– Det er et kraftig varsku om at vi ikke må bruke isolasjon med mindre det er strengt nødvendig, sier advokat og ekspert på menneskerettigheter og bruk av isolasjon, Thomas Horn til NRK.

Også Amnesty kommenterte dommen med håp om at den skal rette oppmerksomheten mot andre isolasjonsfangers forhold.

Laster Twitter-innhold

Den europeiske torturkomité og FNs menneskerettighetskomité har begge påpekt at den norske praksisen med isolasjon i varetektsfengsling er i strid med internasjonal lov.

– Hvis man glemmer Breivik et øyeblikk, så er denne dommen nok en påminnelse om den problematiske isolasjonspraksisen i Norge, sier leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg Kjell M. Brygfjeld til NRK.

– Bør ikke anke

Staten ved advokat Marius Emberland har tatt betenkningstid i spørsmålet om de vil anke dommen. Brygfjeld mener staten heller bør ta til seg kritikken som ligger i dommen.

– De burde heller bruke tid og krefter på å gå gjennom dommen og se om de kan gjøre noe med isolasjonsbruken. De kan kanskje oppnå en marginal justering ved å anke, men de unnslipper ikke den universelle problemstillingen, sier Brygfjeld.

Breiviks advokat Øystein Storrvik har sagt at han vil ta saken helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om nødvendig, dersom motparten anker.

– Da kan konsekvensen bli at man på ny får kritikk i EMD. Jeg vil tro at det er i norske myndigheters interesse å rette opp i forholdene som gjør at de til stadighet blir utsatt for kritikk.

Kan skape presedens

Dersom dommen blir rettskraftig tror Brygfjeld flere isolerte fanger vil utfordre statens praksis gjennom rettssystemet.

– Det tror jeg også det er grunn til. Mange sitter under tøffe regimer i dag, og det er bare slik man får avklart hva rammen bør være for å isolere mennesker. Ikke bare soning i fengsler, men også når det gjelder skjerming innen psykiatrien, sier han.

– Er Breivik-dommen viktig?

– Den setter i alle fall problemstillingen på dagsorden igjen. Den illustrerer også verdien av modige dommere som tør å gjøre seg upopulære et øyeblikk ved å avsi dommer uavhengig av personer.

– Min sterkeste oppfordring er: Se forbi denne saken og ta heller tak i det prinsipielle, oppfordrer Brygfjeld.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger