– Skuffende at tobakksavgiften står stille

Flere tunge helseaktører reagerer på at regjeringen ikke øker avgiften på tobakk, samtidig som staten lanserer en ny kampanje for å få folk til å slutte med snus.

Snusboksar i skap

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til det som i praksis betyr at avgiftene på røyk og snus forblir de samme.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Vi har en regjering som har gjort masse for at barn og unge ikke skal snuse og røyke, og da er det skuffende at tobakksavgiften ikke øker, sier seksjonssjef Ingrid Stenstadvold Ross, leder for Forebyggingsseksjonen i Kreftforeningen.

Et steg i feil retning

I forslaget til statsbudsjett øker avgiften på sigaretter og snus like mye, eller litt mindre, enn den forventet prisveksten på 2,5 prosent. I praksis betyr det at avgiften på en snusboks eller røykpakke står ganske stille.

– Vi hadde sett for en avgiftsøkning på 15–20 prosent, så dette er skuffende. Et steg i feil retning, sier Ross.

Dagen før statsbudsjett ble lagt frem, lanserte Helsedirektoratet flere videoer som skal få unge til å droppe snusen.

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelse

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Dette budsjettet gir ikke akkurat drahjelp til Helsedirektoratets kampanje, sier Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun mener de ulike delene av regjeringsapparatet ikke snakker sammen.

– Vi har en snusepidemi blant ungdom i Norge. Det vi trenger nå er å bruke avgifter som gjør at folk slutter å snuse, sier Rugtvedt. Hun setter sin lit til at snusavgiften blir justert opp når budsjettet skal forhandles i Stortinget utover høsten.

Underlig

Mens antall røykere jevnt og trutt har sunket de siste årene, peker pilene for snus i en helt annen retning. Ifølge SSB snuser nå hver femte person i aldersgruppen 16–24 år. Samtidig opplyser Helsedirektoratet at tre av fire snusere har vurdert å slutte.

Også Legeforeningen reagerer på at tobakksavgiften ikke økes.

Marit Hermansen

Generalsekretær Marit Hermansen i Den Norske Legeforening synes det er underlig at regjeringn ikke øker avgiftene.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening

– Det er underlig regjeringen ikke bruker det sterkeste virkemiddelet de har. Helsedirektoratets snuskampanje er fin, men vi vet at pris er det mest effektive, spesielt overfor ungdom, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Avgiften per 100 gram snus økes fra 99 til 101 kroner, eller 2,0 prosent. For sigaretter økes avgiften fra 244 til 250 kroner per 100 sigaretter, en økning på 2,5 prosent. Avgiftsandelen blir dermed nær uendret, siden statsbudsjettet legger til grunn en prisstigning på 2,5 prosent.

Det uregistrerte tobakksforbruket, altså taxfree-salg, grensehandel og smugling, anslås i statsbudsjettet til å utgjøre rundt 40 prosent for både snus og sigaretter.

SISTE NYTT

Siste meldinger