– Ingen velger uflaks og dårlig helse

Ingen velger å bli utslitt eller syk. Derfor må rettferdighet legges til grunn for pensjonene som forhandles nå, mener spesialist i arbeidsmedisin.

Nye sedler 2017

I løpet av et par uker skal partene forsøke å bli enige om en ny offentlig tjenestepensjon. For to år siden greide de ikke å bli enige.

Foto: Norges Bank

For to år siden greide ikke partene i arbeidslivet å bli enige med staten om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Nå gjør de et nytt forsøk.

Før 2. mars skal partene igjen prøve å bli enige om pensjonsordningen til 800.000 ansatte i staten og kommunene.

Privat sektor fikk ny pensjonsordning i 2011.

– Velger ikke arbeidsledighet eller uflaks

Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland mener at ingen velger dårlig helse, uflaks og arbeidsledighet.

Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin

- Vi har ikke styring på om vi er friske eller syke, og om man har arbeid eller ikke i alderdommen. Ulykker rammer. Det er fellesskapets ansvar å sørge for at også de som kommer dårligst ut får en fullverdig pensjon, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

Foto: Hedvig Bjørgum

Derfor må prinsippene om rettferdighet legges til grunn når pensjoner forhandles i offentlig sektor.

De som har fått minst gjennom yrkeslivet, som har hatt mest problemer og dermed står igjen med lavest livsinntekt har egentlig samme behov som dem som har kommet ut på topp, sier Wergeland.

Hun mener det er urettferdig at den som kan jobbe lengst og tjener best, også får mest pensjon.

– Det er rettferdig at samfunnet tar ansvar. For man velger ikke uflaks, dårlig helse og arbeidsløshet, sier hun.

Pensjonene i offentlig sektor ligger nå på forhandlingsbordet.

Spørsmålet arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringen diskuterer er, hvem skal få en god inntekt når de ikke lenger jobber?

Staten legger arbeidslinjen til grunn

Logoped Stine Hjerpbakk, medlem i Utdanningsforbundet

Det er viktig at unge, og spesielt unge kvinner engasjerer seg når det gjelder pensjon, mener Stine Hjerpbakk. Hun er logoped og medlem i Utdanningsforbundet.

Foto: Hedvig Bjørgum

Regjeringens forhandlingsopplegg legger til grunn den såkalte arbeidslinjen.

Det vil si at den som tjener best og jobber mest og lengst også får mest i pensjon.

Det er de yngre som kommer dårligst ut med forslaget til nye pensjoner, mener flere organiasjoner.

– Forslagene som er kommet fører til en rasering av pensjonen vår. Dette er rettigheter som er opparbeidet gjennom 100 års kamp. Så det er utrolig at vi står her og kjemper de samme kampene nå igjen, sier 31 år gamle Stine Hjerpbakk. Hun er logoped og medlem i Utdanningsforbundet.

Hun vil ha flere unge med i pensjonsdiskusjonen.

– Viderefører problemene

Forsvar offentlig pensjon er en organisasjon som er stiftet av fagforeninger i offentlig sektor.

Christl Kvam, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere påstandene, og viser til at partene er i forhandlinger.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Åsne Skjelbred Refsdal lar seg provosere av prinsippene som gjør at de som er høytlønte og friske, får pensjonsgevinsten i det foreslåtte pensjonssystemet.

Fordi de kan jobbe mest og tjener best.

– Det som er problemet med den modellen som er valgt nå i offentlig tjenestepensjon, er at den viderefører de problemene som er i alderspensjonen og folketrygden. Det er at alle som klarer å stå lenger en til 67 år får en veldig bra pensjon, mens de som ikke klarer det får en dårligere pensjon, sier hun.

NRK har forelagt påstandene i denne saken for Arbeids- og sosialdepartementet. Statssekretær Christl Kvam takker nei til å kommentere, og viser til at partene er midt i en forhandlingsprosess som nå pågår.

SISTE NYTT

Siste meldinger