– Prikksystemet virker ikke

Tirsdag skjerpet regjeringen reglene for prikker i førekortet - «for å redde liv», sa samferdselsministeren. Men effekten av en skjerpet prikkordning er trolig liten, mener trafikkforsker.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa får vist hvordan Utrykkningspolitiet kan finne ut hvor mange prikker en trafikant har når en blir stoppet. Utrykningspolitiets biler blir utstyrt med data slik at politets tjenestemenn kan beslaglegge førerkort på stedet hvis du oppnår 8 prikker.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Regjeringen har bestemt at du kan miste lappen lettere ved flere overtredelser .

Mister lappen etter åtte prikker

Det skal bli lettere å miste lappen. Fra 1. juli får du flere prikker for flere forskjellige overtredelser.

Per i dag gir følgende overtredelser prikk i førerkortet:

  • Kjøring på rødt lys.
  • Ulovlig forbikjøring.
  • Brudd på vikepliktreglene.
  • En del fartsovertredelser.

Nå skal også flere momenter inn på listen. Dette er blant annet:

  • For liten avstand til kjøretøyet foran (tre prikker).
  • Krysse sperreområder (tre prikker).
  • Kjøring med ulovlig trimmet moped (tre prikker).
  • Unnlatt sikring av barn (to prikker).

Ved åtte prikker mister man førerkortet for et halvt år.

Kleppa: Vi vil redde liv

– Prikkbelastning redder liv. Vi vil redde flere liv, og derfor skjerper vi prikkbelastningen, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) da hun lanserte ordningen denne uken.

Rune Elvik

Virkningen vil være liten, mener Rune Elvik i TØI.

Foto: NRK

– Vi skjerper for de som har et vanlig førerkort, og så dobler vi prikkbelastningen for de som har førerkort på prøve, sier Kleppa.

– Det er grunn til å tro at virkningene vil være relativt små, sier forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Han forsker på trafikksikkerhet, og er skeptisk til regjeringens nye og strengere system for prikker i førerkortet.

SINTEF har evaluert ordningen og sier at dette fungerer, sier Kleppa.

– Det er kontroller som hjelper

Men en av forskerne bak samme evaluering av prikksystemet i 2008, Dagfinn Moe, konkluderer derimot slik:

– Det som var hovedintensjonen - at man skal få stanset farlig kjøring, og få fratatt førerkortet i en periode for de som kjører farlig - er en effekt som man ikke får av et slikt prikkbelastningssystem, sier Moe.

Skal prikkordningen fungere, må sannsynligheten for å bli tatt øke, mener Moe. Det samme sier Elvik i TØI, som har forsket på effekten av politikontroller.

– Problemet er at det er så lite kontroll at man kan begå forseelsene mange ganger uten å bli tatt, og dermed uten å få prikker.

– Tar for lang tid å miste lappen

UP-sjef Runar Karlsen har ikke fått mer ressurser til å holde flere kontroller, og Elvik er derfor skeptisk til at regjeringens prikksatsning vil redde liv.

– Fremdeles står vi med det problemet at det er for få politikontroller, og at det derfor fortsatt kan gå for lang tid til at man får nok prikker til å miste førerkortet, sier Elvik. Han illustrerer systemet med et regnestykke:

– En fører som hver dag hele året kjører mellom 10 og 15 kilometer i timen over fartsgrensen, kan fortsette å kjøre slik i seks år.

Flere prikker i førerkortet
Foto: Grafikk: Nyhetsgrafikk

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger