Nå blir prikkordningen strengere

Nå får ferske bilførere prøvetid med dobbel prikkbelastning. Politiet får også nye hjelpemidler som skal føre til at flere tas for trafikklovbrudd.

Storberget og Kleppa

Justisminister Knut Storberget og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa la frem den nye prikkbelastningsordningen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Ny og strengere prikkbelastning vil redde liv, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) da hun og justisminister Knut Storberget (Ap) la frem nytt system for prikkbelastning onsdag formiddag.

Ifølge den nye forskriften, som skal gjelde fra 1. juli i år, vil overtredelser som fører til to prikker i dag, føre til tre prikker. Overtredelser som i dag gir én prikk, vil gi to prikker etter 1. juli.

For bilførere som er inne i sin toårige prøvetid, vil prikkbelastningen være det dobbelte, henholdsvis fire og seks prikker.

Ved åtte prikker mister man førerkortet for en periode på et halvt år.

Det betyr at ferske bilførere som blir tatt to ganger, mister førerkortet.

I tillegg skal grensen for utsendelse av varselbrev senkes fra seks til fire prikker, og regjeringen håper dette vil føre til økt bevissthet for dem som mottar brevet.

– Vi vet at bilførere mellom 18 og 20 år har ti ganger så høy dødsrisiko, sa Kleppa.

Flere overtredelser gir prikk

Per i dag gir følgende overtredelser prikk i førerkortet:

  • Kjøring på rødt lys.
  • Uovlig forbikjøring.
  • Brudd på vikepliktreglene.
  • En del fartsovertredelser.

Nå skal også flere momenter inn på listen. Dette er blant annet:

  • For liten avstand til kjøretøyet foran (tre prikker).
  • Krysse sperreområder (tre prikker).
  • Kjøring med ulovlig trimmet moped (tre prikker).
  • Unnlatt sikring av barn (to prikker).

For ferske førere dobles antall prikker.

– Dette er en del av regjeringens nullvisjon. Vi har ingen liv å miste, sa Kleppa.

Knut Storberget (Ap)

Knut Storberget var ikke bekymret da politiet brukte den nye bærbare PCen for å sjekke om han hadde noen prikker i trafikkregisteret.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsministeren smiler bredt når politiet konstaterer at hun ikke er registrert med noen prikker i sitt nye system.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ti ganger flere døde

Knut Storberget understreket alvoret når det gjelder trafikkdød. Han minnet om at ti ganger flere blir drept i trafikken enn i drap i Norge per år.

– Dette vil forebygge dødsulykker, og det er god grunn til å gjøre denne revisjonen. Vi vil særlig rette inn tiltakene mot ungdom, sa Storberget.

Han sa at tiltaket følges opp av en styrking av Utrykkningspolitiet (UP), både med nytt utstyr og økte kontroller.

Blant annet skal poltiet nå ha med seg bærbart PC-utstyr med et program der de på stedet kan sjekke hvor mange prikker en person har, og dermed om de kan frata førerkortet på stedet.

Politiet demonstrerte i dag det nye utstyret, og begge statsrådene lot seg sjekke.

– Vi ble prikkfrie, sier Kleppa med et smil etter at hun ble sjekket.

Bare i første kvartal i 2011 har UP gjennomført nær 250.000 kontroller.

– Skeptisk

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er skeptisk til innstrammingen i prikkbelatsningsordningen. Han mener man må ta til andre midler for å redusere både trafikkulykker og dødsfall i trafikken.

Bård Hoksrud (Frp)

Bård Hoksrud (Frp) er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Denne innstrammingen er for kraftig. Små feil får uforholdsmessig store følger for bilistene, så vi er fortsatt kritiske til ordningen. I Sverige har de fått ned antall dødsfall gjennom å utbedre veistandarden. Vi mener mer midtdelere, bedre veier og bedre kjøreopplæring vil være bedre tiltak også i Norge, sier Hoksrud.

Magnhild Meltveit Kleppa svarer Frp med at man må satse bredt.

– Vi satser på og bygger stadig bedre veier og flere midtdelere. Men samtidig ønsker vi å å ned antall ulykker ved å lage en strengere prikkbelastningsordning, sier Kleppa.

Hun og justisminister Knut Storberget viser til at Sintef har evaluert dagens prikkordning og funnet at det er en effektiv metode for å få ned trafikklovbrudd.

Problemet har vært at effekten har uteblitt fordi kun få av de som har åtte prikker eller mer faktisk har mistet føreretten.

De mener at stengere regler og nytt utstyr til poltiet vil få ned tallet på lovbrudd i trafikken og dermed forhindre antall ulykker.

– Forskningen viser at dette fungerer og at dette vil redde liv, sier Kleppa.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger