Bilistene snillere i Rogaland

Rogalandsbilistene får i snitt færre førerkortprikker i hver sak.

Førerkort

Får du åtte prikker, mister du førerkortet i seks måneder.

Foto: Camilla Bilstad / NRK

Det viser statistikk fra Utrykningpolitiet (UP). Rogaland ligger ikke lavt på antallet prikker som deles ut og saker som opprettes - men i gjennomsnitt kommer det færre prikker for hver sak her.

Siden prikksystemet (se faktaboks) ble innført i 2004, har det blitt delt ut 35.644 prikker i Rogaland politidistrikt (sørfylket) og 10.111 i Haugaland- og Sunnhordaland (nordfylket samt deler av Hordaland). I gjennomsnitt deles det bare ut 1,37 prikker per sak i sørfylket.

- Prikkene hjelper

I nordfylket er også tallet lavt - 1,39.

- Det er vanskelig å si om de som kjører i Rogaland gjør mindre alvorlige trafikkforseelser enn andre steder i landet, sier Jon Steven Hasseldal, UP-leder i Rogaland og Agder.

Han er imidlertid svært fornøyd med andre sider av statistikken.

- Prikksystemet hjelper. Vi ser at ganske mange bilister får en eller to prikker, mens veldig få kommer opp i så mange som sju prikker. Dette betyr at folk - over hele landet - tar advarselen alvorlig, og skjerper seg, mener han.

Verst i Oslo

I de høyeste politidistriktene, som er Oslo, Vestoppland, Nordre Buskerud, Sør-Trøndelag og Østfinnmark deles det ut 1,5 prikker per prikksak. Også Romerike ligger svært høyt. Her skjer de fleste sakene (38.539), og herfra sendes det også ut flest brev med advarsel om at førerkortinnehaveren har nådd seks prikker og kan miste førerkortet ved neste prikksak.

Bare Asker & Bærum og Nord-Trøndelag politidistrikter ligger lavere enn Rogaland med sine 1,36 prikker.

Statistikken er basert på hvor i landet trafikkforseelsen har skjedd.