– Beklagelsen er en helt ny tone fra politiet

Dagens beklagelse er en helt ny tone fra politiet, sier lederen for NRKs 22. juli-redaksjon. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener det var på høy tid politiet beklaget sin innsats 22. juli.

Øystein Mæland

Politidirektør Øystein Mæland beklaget torsdag politiets innsats 22. juli.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Torsdag innrømmet politiet for første gang at beredskapen ikke var dimensjonert for å takle terrorangrepet 22. juli i fjor.

Politidirektør Øystein Mæland la i dag fram politiets evalueringsrapport om politiets egen innsats.

Mæland sa at alle involverte tjenestemenn gjorde sitt aller ytterste i en vanskelig situasjon, men beklaget likevel at Anders Behring Breivik ikke ble pågrepet før.

Anders Børringbo

Leder for NRKs 22. juli-redaksjon, Anders Børringbo.

Foto: NRK

– Helomvending

Leder for NRKs 22. juli-redaksjon, Anders Børringbo, mener beklagelsen representerer en helt ny tone fra politiet. Da den foreløpige evalueringen ble lagt fram i desember, tok ikke politiet selvkritikk på noen punkter.

– Det var en ektefølt beklagelse vi fikk fra Øystein Mæland, mens politiet i veldig liten grad har tatt selvkritikk i denne saken i det hele tatt tidligere. Man har snudd her i dag, sier Børringbo.

Han kaller beklagelsen «historisk i denne saken». Børringbo presiserer at det utvalget, under ledelse av Olav Sønderland, la frem under dagens pressekonferanse, ikke nødvendigvis tilsa at Mæland skulle komme med en så uforbeholden beklagelse.

Knut Magnus Berge

NRKs kommentator Knut Magnus Berge.

Foto: NRK

– Kan bidra til anerkjennelse

Berge mener også beklagelsen kan føre noe positivt med seg når det gjelder de politimennene som var i aksjon 22. juli.

Berge mener det er viktig å understreke at mange politifolk gjorde en formidabel innsats 22. juli, etter at Breivik ble pågrepet, blant annet med å redde liv.

– Det jeg tror denne beklagelsen kan åpne for, er at man i større grad anerkjenner den enkelte politimanns innsats, i tillegg den samlede innsatsen, sier Berge.

– Dette er et faktum som har vært framme, men på mange måter har den manglende beklagelsen for det som ikke gikk bra, stått i veien for det som faktisk gikk bra.

Mette Yvonne Larsen

Kordinerende bistandsadvokat i 22. juli-saken, Mette Yvonne Larsen.

Foto: NRK

– På tide

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er glad for at politiet beklaget sin innsats 22. juli, men mener det kunne skjedd tidligere.

– Det er veldig godt å høre at det omsider kom en beklagelse, og at den også framsto som oppriktig. Det er likevel viktig å si at den kommer sent, og jeg tenker at man lenge har visst nok til å kunne beklage at Breivik ikke ble pågrepet før.

Larsen forteller at mange av hennes klienter har ønsket seg beklagelsen i mange måneder.

– Det at den kommer nå gjør at den blir mindre verdt, men det er bra at den kommer, sier Larsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger