– Håper det åpner opp for flere grønne investeringer

Beslutningen om å trekke Oljefondet ut av lete- og produksjonsselskaper er en god begynnelse, mener Frederic Hauge i Bellona. Energianalytiker Thina Saltvedt tror dette legger press på selskaper som ikke vil omstille seg.

Frederic Hauge

Bellona-sjef Frederic Hauge er fornøyd med regjeringens avgjørelse om å ta oppstrømsselskaper ut av Statens pensjonsfond utland.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fredag kom nyheten om at Statens pensjonsfond utland, kjent som Oljefondet, dropper en femtedel av oljeinvesteringene, og går ut av rene lete- og produksjonsselskaper.

Bellona-leder Frederic Hauge beskriver avgjørelsen som viktig.

– Det er viktig for å kunne spre risikoen når det kommer til Norges oljeavhengighet, og det er en beslutning som blir lagt merke til. Endringen er ikke så stor som Norges Bank anbefalte, men det er en begynnelse, sier han.

– Det som virkelig vil bety noe miljømessig, er jo mandatet på hvordan vi aktivt kan bruke oljefondet til å sørge for de store investeringene som skal skje innenfor den fornybare sektoren, fortsetter han.

I 2017 ba Finansdepartementet Norges Bank om råd for hvordan Oljefondet kunne investere i miljøselskaper innen energi som ikke er børsnoterte. I dag investerer Oljefondet kun i børsnoterte selskaper.

I løpet av våren skal regjeringen etter planen legge frem en plan for hvordan dette kan skje.

– Det er enormt mye penger som skal flyttes fra fossil til fornybar energi, noe som vil bli svært utfordrende. Så hvordan dette mandatet skal bli, er på mange måter en viktigere beslutning å ta enn den som er tatt i dag, mener Hauge.

– Sjokkerende

Flere miljøorganisasjoner ønsker vedtaket regjeringen kom med fredag, velkommen.

– Dette er en sjokkerende nyhet og noe miljøbevegelsen i Norge har ønsket seg i mange år, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Willy Oddekalv, til NRK.

Silje Lundberg, leder i Norges Naturvernforbund, mener dette sender en kraftig beskjed til resten av verden om hvilke klimarisikoer som er knyttet til olje- og gassnæringen.

Naturvernforbundet.

Sjef for Norges Naturvernforbund, Silje Lundberg, mener regjeringens avgjørelse sender et viktig signal internasjonalt.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er en kjempegledelig nyhet som sender et viktig signal internasjonalt, sier hun.

Men selv med dagens endring vil det fortsatt være mulig for Oljefondet å investere i olje- og gasselskaper, dersom selskapene også investerer i for eksempel fornybar energi.

Dette må endres, mener Lundberg.

– Tiden for å investere i olje- og gass burde være over for lengst. Nå som man har anerkjent den finansielle risikoen, er det på tide å også ta konsekvensen av dette hjemme i Norge. Blant annet gjennom å se på statens eierskap i Equinor, sier hun.

– Må inkludere klimarisiko i vurderingen

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender, håper at andre store fond følger etter.

– Signaleffekten er enorm, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun mener neste steg må være å inkludere klimarisiko i vurderingene. Riise synes det er feil at oljefondet fortsatt kan investere i selskaper som driver med olje og gass, så lenge de også satser på fornybar energi.

– Også etter denne beslutningen vil oljefondet være investert i store oljeselskaper som Shell og ExxonMobil. De har diversifisert utover ren oljeutvinning, men deres investeringer i fornybar energi er altfor små i forhold til investeringene i olje og gass, mener hun.

– Tydelig signal til oljenæringen

Thina Saltvedt er energianalytiker i Nordea. Hun mener de internasjonale reaksjonene tydelig viser at beslutningen har vakt oppsikt.

Thina Saltvedt

Thina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Avgjørelsen sender et tydelig signal til markedet om at det er usikkert å satse på oljesektoren fremover. Og når dette signalet kommer fra det norske Oljefondet, som er så stort, blir det lagt merke til, sier hun.

– Dette legger press på de selskapene som ikke vil omstille seg, sier Saltvedt.

Hun tror avgjørelsen vil bidra til langsiktig og varig fall i oljeprisen.

– Kan skade olje- og gassindustrien

Analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy er enig i at beslutningen sender et tydelig signal, men advarer om at olje- og gassindustriens bidrag i klimakampen kan bli redusert som følge av endringen.

– Selv om man argumenterer rent finansielt om behovet for å redusere risiko med tanke på nasjonalformuen vår, så sender dette et kraftig signal om at statlige fondsforvaltere i oljeproduserende land vil trekke seg ut av olje og gass. Det ser vi tydelig på børsene i dag. Flere europeiske oljeselskaper faller som følge av denne nyheten, sier Nysveen.

Per Magnus Nysveen, analysesjef Rystad Energy

Per Magnus Nysveen er analysesjef i Rystad Energy.

Foto: Jon Skille Amundsen 2016

– Dette kan skade olje- og gassindustrien, som faktisk kan gi et viktig bidrag i klimakampen fremover. Den kan erstatte skitten kullkraft med renere naturgass og møte økt etterspørsel med produksjon fra mindre energiintensive kilder fremover. Investorer og myndigheter burde heller forsøke å begrense unødvendig oljeforbruk på verdensbasis enn å kutte konkurransedyktig oljeproduksjon.

SISTE NYTT

Siste meldinger