Hopp til innhold

Dropper investeringer i selskaper som leter etter olje og gass

Oljefondet dropper en femtedel av oljeinvesteringene, og går ut av rene lete- og produksjonsselskaper. Men samtidig kommer oljevirksomheten til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover.

Finansminister Siv Jensen

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen, sier finansminister Siv Jensen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.

Blir i de store selskapene

Beslutningen, som ble offentliggjort fredag formiddag, vil gjelde 134 selskaper som Oljefondet i dag har investert 70 milliarder kroner i. Samtidig vil fondet, med det offisielle navnet Statens pensjonsfond utland, fortsatt ha investeringer i de store olje- og gasselskapene med 223 milliarder.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen.

Regjeringen legger ikke opp til salg av statens direkte eiendeler i petroleumssektoren eller aksjer i Equinor.

– Vil bli lagt merke til

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener dette er det viktigste gjennomslaget Venstre har fått siden partiet gikk inn i regjeringen.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier dagens beslutning er et viktig signal om at vi skal over i en fornybar framtid.

Foto: Milana Knezevic / NRK

– Dette er en beslutning som kommer til å bli lagt merke til over hele verden, sier han til NRK.

Elvestuen sier Norge nå trekker seg ut av de selskapene som kun driver med produksjon av olje og gass, mens selskaper som i ferd med å bli mer energiselskaper, som snur seg mot mer fornybar energi, ikke blir omfattet av dagens beslutning. Det gjelder blant annet Exxon, Shell og BP, som fondet har investert i.

Shell

Aksjene i oljeselskapet Shell falt med 2,2 prosent i løpet av få minutter etter at Finansdepartementets beslutning ble kjent.

Foto: Paul Ellis / AFP

Anbefalte å selge

For ett og et halvt år siden anbefalte Norges Bank at Finansdepartementet skulle selge sine olje- og gassaksjer i Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, som det også kalles.

Rådet var å selge aksjer som den gang var verdt 300 milliarder kroner. Norges Bank sa i sitt råd at den norske stat er ekstra utsatt økonomisk, fordi man antar at de framtidige olje- og gassinntektene vil gå ned.

Nyheten ble presentert snaue to timer før Trine Skei Grande åpnet Venstres landsmøte. Partiet har vært en pådriver for å redusere oljefondets engasjement i oljeaksjer.

Anbefalte å ikke selge

I motsetning til Norges Bank mente energiaksjeutvalget, ledet av NHO-rektor Øystein Thøgersen, i august i fjor at Oljefondet fortsatt bør eie aksjer i energiselskaper. Det ble blant annet påpekt at bare en liten del av fondets investeringer, om lag fire prosent, var plassert i energiaksjer.

Både rådet fra Norges Bank og ekspertgruppens utredning har vært på offentlig høring.

Statens pensjonsfond utland hadde i februar en verdi på omkring 8600 milliarder kroner. Fondet har investert i over 9000 selskaper i 72 land. Det eier 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper.

– Ikke ofte vi skryter av Siv Jensen

Miljøorganisasjonen Zero mener beslutningen viser at regjeringen tar klimakrisen på alvor.

– Dette er et lite, men viktig bidrag, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i organisasjonen.

Han mener et like viktig grep er å gi fondet større mulighet til å investere i fornybar energi, og sier de forventer at regjeringen vil utvide fondets mandat her.

Også hos Natur og Ungdom er reaksjonen positiv:

– Det er ikke så ofte vi skryter av Siv Jensen, men i dag har finansministeren vår tatt et grep som både er bra for klima og økonomien vår, sier leder Ungdom Gaute Eiterjord.

– En trist dag

– Dette er symbolpolitikk, sier Ståle Kyllingstad, en av leverandørindustriens største og mest markante aktører. Han er konsernsjef i IKM Gruppen på Sola ved Stavanger, som leverer utstyr og tjenester til oljenæringen.

Ståle Kyllingstad

Ståle Kyllingstad mener Norge fortsatt bør eie oljeaksjer.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Han mener dagens beslutning bidrar til å si at leverandørindustrien ikke er noe verdt.

Håper flere vil følge Norge

– Det er historisk at regjeringen nå vil trekke oljefondet ut av fossil energi, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener beslutningen vil få både praktisk og symbolsk betydning, og sier hun håper andre store fond nå vil følge Norges eksempel.

Miljøpartiet De Grønne sier de er glade for regjeringens beslutning.

– Dette er et stort gjennombrudd for MDG som foreslo å trekke Oljefondet ut av alle fossile investeringer allerede i 2014, sier partiets talsperson, Arild Hermstad.

Arbeiderpartiet håper fondets avkastning nå blir høyere.

– Så oljeavhengig denne regjeringen har gjort norsk økonomi, er dette et fornuftig grep for å dempe pensjonsfondets eksponering mot svingninger i oljeprisen, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger