Hopp til innhold

– For vanskelig å frata helsepersonell autorisasjonen

Kun 21 helsearbeidere har mistet autorisasjonen siden 2004 på grunn av uforsvarlighet. Statens Helsetilsyn mener tallet er for lavt, men sier lovverket og rettspraksis hindrer dem i å ta flere.

Video Gorm Grammeltvedt, avd.dir i Statens Helsetilsyn

Gorm Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn mener listen i enkeltsaker ligger for høyt.

Mens over to hundre leger de siste årene har måttet slutte på grunn av rus, har kun en brøkdel måttet forlate stillingen som følge av at de har begått grove feil i jobben.

Antallet som er fratatt lisens som helsepersonell siden 2004
Foto: NRK Grafikk

Ifølge tall fra Statens Helsetilsyn, er det store forskjelller på hvilke forsømmelser som fører til de alvorligste reaksjonene.

  • Siden 2004 og frem til i dag har kun 21 mistet autorisasjonen på grunn av faglig uforsvarlighet. Det er saker hvor en lege eller sykepleier gjennomgående viser manglende faglige kvalifikasjoner.
  • I samme tidsrom har 205 mistet autorisasjonen på grunn av bruk av rusmidler.
  • 34 har mistet autorisasjonen på grunn av seksuell utnyttelse av pasient.

LES MER OM FARLIGE LEGER I NORGE

Vil ta flere

Nå innrømmer Statens Helsetilsyn at flere leger burde fratas lisensen på grunn av faglig uforsvarlighet.

Problemet er at rettspraksis og klageinstansen Statens Helsepersonellnemd hindrer dem i å ta flere, sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt.

Gorm Grammeltvedt, avd.dir i Statens Helsetilsyn

Gorm Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn.

Foto: NRK

– Vi mener at i enkeltsaker er listen lagt for høyt for å tilbakekalle en leges autorisasjon. Vi har fått omgjort saker hvor vi mener at legen er en fare for pasientsikkerheten. Men hvor statens helsepersonellnemd mener det er nok med en advarsel, sier Grammeltvedt.

Manglende kunnskap

Statens Helsetilsyn understreker at dette ofte er svært alvorlige saker.

– Det kan være manglende medikamentkunnskaper, eller manglende kunnskap om hva man utsetter pasienter for gjennom krenkelser i behandlingen. Det som er fellesnevneren er at vedkommende ikke er egnet til å være lege eller annet helsepersonell, sier Grammeltvedt.

En lege som mister autorisasjon har mulighet til å klage saken inn for Statens Helsepersonellnemd. Dersom dét ikke fører frem, kan vedkommende løfte saken inn for retssapparatet.

– Vi må forholde oss til prakisen i nemda og i rettsapparatet, sier Grammeltvedt.

Dennis Jørstad

Dennis Jørstad er en av dem som har opplevd at det skal mye til før en lege mister lisensen sin.

Foto: NRK

Mistet samboeren

En som selv fikk oppleve at det skal mye til før det reageres mot en lege, er Dennis Jørstad. Hans samboer hadde flere ganger forsøkt ta sitt eget liv, og hadde tidligere vært til psykiatrisk behandling. Hun ble i mars 2008 i tvangsinnlagt på en institusjon.

Men, til tross for forhistorien, opphevet legen tvangsinnleggelsen, og etter noen dager gikk hun fritt ut av sykehuset, for å gå til frisøren.

– Hun var lagt inn med tvang, men likevel sendte de henne alene til frisøren. Dette fikk jeg først vite da jeg kom dit for å ha møte med både henne og avdelingen.

Samboeren gikk aldri til frisøren, og tok i stedet sitt eget liv.

Fikk ingen konsekvenser

– Jeg fikk da beskjed om at dette var en sak som automatisk gikk videre til helsetilsynet, men da jeg etter en stund sjekket opp saken, hadde ingenting skjedd. På bakgrunn av min henvendelse ble saken sendt til Statens Helsetilsyn, som sa at her var det begått en tjenesteforsømmelse.

– Fikk det noen konsekvenser?

– Det fikk ingen konsekvenser. Legen er fortsatt på plass. Jeg burde grått av det, forteller Jørstad.

Legen som behandlet samboeren er den samme som NRK omtalte i går , som i løpet av fem måneder fikk tre tilsynssaker, men kun i et av tilfellene ble det reagert, da fikk han en advarsel.

Hilde Bråthner Johansen

Hilde Bråthner Johansen som er pasientombud i Østfold kjenner seg igjen i historiene.

Foto: NRK

– For meg kan det virke som et misforstått kameraderi, blant leger og deres overordnede, sier Jørstad.

Fortvilte pasienter

Mange pasienter er fortvilte når de ser legen har gjort en dårlig jobb, og at dette gjentas i sak etter sak.

Det bekrefter pasient- og brukerombud i Østfold, Hilde Bråthner Johansen.

– Jeg har møtt pasienter som har blitt feilbehandlet - og som har store plager i ettertid. De opplever dette særdeles urettferdig og urimelig. Det er de som sitter igjen med alle skadene - alle søvnløse nettene. Men doktoren får fortsett å være doktor, sier Bråthner Johansen.

AKTUELT NÅ