Advarer mot overlege i akuttpsykiatrien

To pasienter tok livet sitt, en tredje opplevde å bli grovt krenket av samme psykiater. Statens helsetilsyn får kraftig kritikk for ikke å ha reagert overfor en overlege på akuttpsykiatrisk avdeling.

Video Farlig overlege

SE VIDEO: Einar Plyhn mener legen hadde en svært spesiell måte å forholde seg til pasienten på.

Alle tre sakene ble meldt til Statens helsetilsyn, men endte med mildeste reaksjon - en advarsel, og han fortsatte i jobben som før.

Vil ikke legge inn pasienter

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri advarer mot overlegen, etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger fra pårørende. Foreningen har også fått melding fra helsepersonell ved samarbeidende og innleggende instanser som sier de ikke vil legge inn pasienter der de kan få med legen å gjøre.

Legen jobber ved en akuttpsykiatrisk avdeling på et sykehus på Østlandet.

- Pasienter og helsepersonell har klaget på oppførselen. Et litt for stort antall til at vi tror det er tilfeldig, sier styreleder Helge Hjort.

Flere saker

NRK har gått gjennom de sakene mot legen som er behandlet av Statens helsetilsyn.

  • I tre ulike saker som alle ble behandlet i fjor, slås det fast at han ikke har ført journal. Likevel har tilsynet kun gitt advarsel i én av sakene - den mildeste formen for reaksjon.
  • I én av sakene skriver tilsynet at legen ikke har utført forsvarlig selvmordsvurdering og brutt kravet til omsorgsfull hjelp. Legen har også påført pasienten en betydelig belastning.

For pårørende er det uforståelig at legen kun får advarsel når tilsynet påpeker så alvorlige forhold i flere saker.

- Det er ingen tvil om at klagerne i disse sakene oppfatter det som at leger står skulder ved skulder med sine profesjonsbrødre. Det burde Helsetilsynet tenke over i sin klagesaksbehandling, sier Helge Hjort.

- Krenkende behandling

Av de tre sakene som havnet på Helsetilsynets bord, er det kun én pasient igjen som fortsatt kan fortelle. Einar Plyhn, til daglig forlagsredaktør i et akademisk forlag, mistet for tre år siden sine to nærmeste, og han trengte selv akutt psykiatrisk hjelp.

Legen som skulle hjelpe ham med selvmordstanker og krise, hadde en svært spesiell måte å forholde seg til pasienten på, ifølge Plyhn.

– Jeg ble for eksempel presset til ikke å snakke om det som er det viktigste for etterlatte ved selvmord, spørsmålene om «hvorfor». Etter noen få og korte samtaler brøt han plutselig av og sa: «Nei, nå ville jeg ikke høre mer om hvorfor de døde, det får du ikke vite, så det skal du bare slutte med med én gang!»

Plyhn sier han selv så at legen ikke førte pasientjournal i samtaler med ham. Etter hvert fikk han behandling ved en annen institusjon, som fikk ham på bena igjen.

Plyhn klaget inn saken. Åtte måneder senere fikk han et slags svar.

– Det viste seg at legen ikke hadde dokumentert noen ting fordi han ikke hadde ført journal, forteller Plyhn.

Helsetilsynet avviste Plyhns klage, selv om de poengterte at det var «mangler ved journalføringen».

- Nok med advarsel

Statens helsetilsyn forsvarer at den aktuelle legen kun har fått en advarsel i denne saken.

- En advarsel er en klar tilbakemelding om at ting må gjøres annerledes. Og dersom behandlingen ikke endres, vil det være grunnlag for en strengere reaksjon, sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Han bekrefter at Helsetilsynet kan frata legen autorisasjonen i enkelte saker.

- Det er noe vi vurderer når vi ser et mønster hos helsepersonell.

- Hvorfor har ikke det skjedd her?

- I denne saken er ikke feilene som er gjort, av en så alvorlig karakter.

- Er ikke det alvorlig nok at han ikke fører journal - og at det gjentas i flere saker?

- Det er helt åpenbart at det er alvorlig saker. Men i forhold til det som er terskelen for å tilbakekalle saker, er ikke dette alvorlig nok, sier Gorm Grammeltvedt.

NRK har snakket med sykehuset der legen jobber, som bekrefter at han fremdeles er i full virksomhet. Ledelsen sier det har blitt holdt jevnlige oppfølgingssamtaler mellom legen og nærmeste leder for å kvalitetssikre legens utredning og behandling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger