Hopp til innhold

Psykotisk mann forgrep seg mot døtrene – slippes løs i samfunnet

Dommen slår fast at den psykotiske mannen begikk grove, seksuelle overgrep mot døtrene i ni år. Likevel lot de ham gå fri.

Trondheim Tinghus, inne

FRIKJENT: Sør-Trøndelag tingrett fant det bevist at den utilregnelige mannen hadde forgrepet seg mot døtrene sine, men han ble likevel ikke dømt til tvungent psykisk helsevern.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Retten finner at han har gjort forferdelig gale ting mot henne, men han vandrer ut av rettssalen som en fri mann. Det framstår som absurd for henne, sier bistandsadvokaten til én av døtrene, Sjak Haaheim, til NRK.no.

Fire år etter at overgrepene først ble anmeldt kom saken endelig opp for retten. I mars i fjor falt dommen.

Jentene ble trodd.

Sør-Trøndelag tingrett er ikke i tvil om at mannen forgrep seg mot egne døtre over en periode på ni år og at overgrepene startet før barna var ti år gamle.

Men det ble ingen lettelsens dag for de to unge kvinnene. Faren gikk ut av rettssalen i Trondheim tingrett som en fri mann.

Sjak Haaheim

ABSURD: Sjak Haaheim representerte én av søstrene som ble utsatt for overgrep. Han sier hun opplevde dommen som absurd.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dommen viser at systemet er feil

Bakgrunnen er en rettspsykiatrisk vurdering som slår fast at mannen var psykotisk da overgrepene fant sted. Ifølge loven er han utilregnelig og kan dermed ikke sendes i fengsel.

Likevel ble han ikke dømt til tvungent psykisk helsevern. Ifølge dommerne var ikke gjentakelsesfaren stor nok til å dømme mannen til behandling.

Den oppsiktsvekkende dommen er én av over 20 saker NRK har funnet der utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet ikke får noen reaksjon fra domstolene.

Ifølge Haaheim viser avgjørelsen fra Sør-Trøndelag tingrett at dagens system ikke fungerer.

– Det fratar ikke dommens absurde karakter, selv om dommen er helt i tråd med det loven sier, mener han.

Se faktaboks om loven til høyre i saken.

Nekter for overgrep

I dommen står det svart på hvitt at det er fare for at mannen skal begå nye overgrep.

Men siden retten ikke synes risikoen for gjentakelse er «nærliggende» – slik loven krever – dømmer de ikke mannen til tvungent psykisk helsevern.

Retten la vekt på at mannen aldri tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet. Han skal heller ikke ha begått nye seksuelle overgrep siden 2007.

Dommerne viser også til at døtrene og faren ikke lenger bor i samme by, og at sjansen for at han skal forgripe seg mot dem igjen derfor er liten.

Retten understreker samtidig at det ikke var noen sammenheng mellom overgrepene og psykosen, men ifølge loven kan psykotiske lovbrytere uansett ikke straffes med fengsel.

Selv nekter mannen for at han har begått overgrep mot døtrene sine, opplyser forsvarer Are Johnsen til NRK.no. Hans klient nekter også for at han er syk.

Ifølge dommen har han aldri vært innlagt i psykiatrien, og han tar ikke medisiner mot psykose.

«Det kan hevdes at disse forhold begrunner tvungent psykisk helsevern for å være på den sikre siden. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å konstatere at lovens vilkår er oppfylt,» står det i dommen.

Offer: Jeg skjønner det ikke

For ofrene er rettens konklusjon vanskelig å bære.

– At han kan gå fri, samtidig som retten sier at han utilregnelig og at det er en fare for at han kan gjenta handlingene sine. Det skjønner jeg ikke, sa den ene datteren da Adresseavisen omtalte saken i mars.

Artikkelen fortsetter under videoen:

23 nordmenn som har begått drap, voldtekter og grov vold har gått fri, uten noen reaksjon fra domstolene.

NETT-TV: Se Dagsrevyens reportasje om kriminelle som går fri.

Statsadvokaten som la ned påstand om tvungent psykisk helsevern forstår at ofrene synes dommen er uforståelig. Likevel tok hun ikke saken videre til lagmannsretten.

– Bakgrunnen for at påtalemyndigheten ikke anket var at vi var enig i rettens vurdering av gjentakelsesfaren. Vi visste at det var et svakt punkt allerede da vi tok ut tiltale, sier aktor Unni Sandøy til NRK.no.

Statsadvokaten: Dommen kan brukes i framtiden

Hovedgrunnen til at retten ikke mente risikoen for nye overgrep var «nærliggende» var at mannen ikke hadde begått nye, seksuelle overgrep siden saken ble anmeldt for over fire år siden.

I dag beklager Sandøy at sommel fra politiets side førte til at saken ikke kom opp for retten før i mars 2012.

– Den lange saksbehandlingstiden kan ikke forsvares, og det er beklagelig både overfor disse jentene og overfor samfunnet, sier hun.

Statsadvokaten er likevel glad for at påtalemyndigheten tok saken til domstolen. Selv om mannen går fri, fikk ofrene oppleve å bli trodd av retten. Faren ble også dømt til å betale hver av døtrene 125.000 kroner i erstatning.

Sandøy mener også at dommen kan spille en viktig rolle dersom mannen blir tiltalt for nye overgrep.

– Nå har en dom vi kan bruke ved et eventuelt nytt krav om dom til tvungent psykisk helsevern dersom denne personen utøver lignende handlinger i framtiden, sier hun.

Bistandsadvokat: Loven må endres

Men bistandsadvokat Haaheim mener tiden er inne for å endre lovverket.

Han ønsker at flere utilregnelige lovbrytere skal overføres til tvungent psykisk helsevern for å sikre at de ikke utsetter nye ofre for traumer. Samtidig vil han slippe å forklare overgrepsofre hvorfor gjerningsmannen ikke får noen dom.

Advokaten vil ha slutt på at potensielt farlige voldsmenn og overgripere faller mellom to stoler.

– Det er én stol for fengsel og én for tvungent psykisk helsevern, og de står for langt fra hverandre.

– Hva må gjøres?

– For det første må vi gjøre det vanskeligere å bli kjent utilregnelig, og samtidig gjøre det lettere for de utilregnelige å bli dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, sier Haaheim.

Dommen fra Trondheim er ett av flere eksempler der drapsmenn, seksualforbrytere og andre har sluppet straff uten å bli ilagt tvungent psykisk helsevern. Trykk på silhuettene og les mer om sakene:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ