Hopp til innhold

Fortsatt tvungent psykisk helsevern etter drapet på Valdresekspressen i 2003

Lagmannsretten mener han mangler sykdomsinnsikt.

Politi og helsepersonell på plass etter drap på buss-sjåfør i Valdres i 2003

Nødetatene på plass 16. februar 2003 etter drapet på Valdresekspressen.

Foto: NRK

Den etiopiske asylsøkeren som i 2003 drepte en bussjåfør på Valdresekspressen, er dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern.

Det er klart etter en enstemmig dom i Eidsivating lagmannsrett.

Det var 16. februar 2003 at den da 26 år gamle etiopieren drepte bussjåføren og tobarnsfaren like nord for Fagernes mens han var på jobb i Valdresekspressen.

Øvre Romerike tingrett bestemte i juni i fjor at det tvungne psykiske helsevernet skulle fortsette. Nå har altså lagmannsretten bekreftet dette.

Begravelse

Nesten 600 mennesker, familie, venner og sambygdinger, møtte opp under begravelsen i Vang kirke i Valdres 26. februar 2003.

Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Drepte bussjåføren og en annen asylsøker

Etiopieren var i 2003 plassert på å Lundeskogen statlige mottak i Røn i Vestre Slidre.

I februar drepte han først en annen beboer på Lundeskogen, og deretter bussjåføren. Under den dramatiske hendelsen på bussen, ble også tre passasjerer skadet.

Retten slo den gang fast at alle ofrene var tilfeldige.

Ved Valdres tingrett ble han samme år dømt til tvungent psykisk helsevern, med bakgrunn i at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Les også: Over 600 i fakkeltog mot vald

Alvorlig personlighetsforstyrrelse

Denne dommen er siden blitt bekreftet en rekke ganger. Ifølge sakkyndige lider han av paranoid schizofreni og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

I lagmannsretten ble det avgitt forklaring fra to vitner og to rettsoppnevnte sakkyndige.

Retten mener at «hans grunnlidelse er av en slik karakter at det er helt nødvendig med langvarig, trolig livslang, medikamentell behandling.»

Juryen viser til flere eksempler de siste årene på at han er blitt dårligere hver gang han har sluttet å bruke medisiner.

– Mangler sykdomsinnsikt

Under rettsforhandlingene sa han at han ikke kom til å bli psykotisk dersom han sluttet å bruke medisiner.

Retten mener dette viser at han ikke sykdomsinnsikt.

Dermed er det fare for at kan gjenta samme type handlinger som i 2003, mener retten.

Advokat Sigrid Broch

Advokat Sigrid Broch representerer etiopieren som ønsker frifinnelse.

Foto: Nicolai Delebekk/NRK

Advokaten hans, Sigrid Broch, sier at de ikke har tatt stilling til om de skal anke til Høyesterett ennå. Høyesterett avviste i 2021 en anke i samme sak.

Søkelys på lovverket rundt erstatninger

Drapet på Valdresrekspressen utløste en rekke debatter om ulike forhold.

Blant annet ble det satt søkelys på politiets håndtering av selve hendelsen. Etiopieren forskanset seg inne i bussen, og det tok ni timer før politiet hente ut ham og den drepte sjåføren.

Spesialenheten kom imidlertid fram til at politiet ikke hadde gjort noe kritikkverdig. De viste til at sjåføren var død ved politiets ankomst, og at ingen andre enn de to var i bussen på det tidspunktet.

Det var også stort engasjement i spørsmålet om erstatning til sjåførens familie, som krevde 3,4 millioner kroner i erstatning.

Men lagmannsretten svarte nei på spørsmålet om erstatning fordi han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og heller ikke har midler til å betale erstatning.

Daværende stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap) engasjerte seg i saken, og sa at det kan bli nødvendig med lovendring for slike saker.

Transportarbeiderforbundet i Oppland uttalte også at man mister tilliten til rettssystemet når det ikke er mulig å gå ut erstatning etter denne typen hendelser.

Flere saker fra Innlandet