Hopp til innhold

– Dette vil ikke Krekar godta

Krekars forsvarer Brynjar Meling sier mullaen nekter å godta avgjørelsen om å flytte til Kyrksæterøra. Han varsler rettslige skritt.

Meling om tvangsbosetting av Krekar

– Det er åpenbart at Krekar ikke kan godta dette. Det å bli flyttet så langt bort fra sin familie, er så inngripende at vi vil bringe det inn for retten, sier Meling til NRK.

Meling fikk først bekreftet NRKs opplysninger om at Krekar skal til Kyrksæterøra litt over kl. 15. Han mener det er klønete at politiet ikke har informert ham om vedtaket før media.

Vil ramme Krekar

– Jeg synes avgjørelsen bærer preg av at man først og fremst ønsker å ramme Krekar. Regjeringen prøver å vise handlekraft mer enn at dette har noen effekt opp mot hvem han er.

Melings poeng er at det ikke har noe betydning hvor Krekar bor fordi den aktiviteten han er tiltalt og dømt for, har foregått på internett.

– Nå ønsker Krekar å få dette rettslig prøvet. Han ønsker å være nær sin familie.

Jarlen mottakssenter

Mulla Krekar skal bosettes på Jarlen asylmottak på Kyrksæterøra.

Foto: Søvesten Media AS

Kan ikke forlate kommunen

I vedtaket står det at mulla Krekar til enhver tid må befinne seg innenfor Hemne kommunes grenser, ifølge vedtaket fra politiet

Videre pålegges han meldeplikt til lokalt politi tre ganger i uken ut året.

Politiet begrunner vedtaket med at Krekar representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

AKTUELT NÅ