Hopp til innhold

– Det har ikke manglet på advarsler

– De som ikke har tatt antibiotika er mindre utsatt for resistente bakterier, sier overlege Dag Berild som i kveld har svar på spørsmål om antibiotikaresistens.

Overlege Dag Berild

Overlege Dag Berild er overlege ved Infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus, og har skrevet doktorgrad om multiresistente bakterier.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

Antibiotikaresistente bakterier er et globalt folkehelseproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det i Europa dør rundt 25.000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistente infeksjoner.

Dag Berild svarer i nettmøte

Dag Berild svarte på NRK.no. og i en direktesending på Facebook.

Foto: Anne Linn Kumano-Ensby / NRK

Overlege Dag Berild er en av Norges fremste eksperter på multiresistente bakterier. Berild er overlege ved Infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus, og skrev doktorgrad om multiresistente bakterier.

Han har jobbet med antibiotikaresistens i 15 år, og har en rekke ganger advart om at antibiotikaresistens vil bli en katastrofe for moderne medisin.

Mange hadde spørsmål om hva de kunne gjøre for å unngå smitte.

– Er de som har hatt en minimal bruk av antibiotika i livet selv mindre utsatt for smitte?
– Du er mindre utsatt for å bli smittet med resitsente bakterier når du bruker lite antibiotika. Grunnen er at dine egne naturlige bakterier beskytter deg mot bakterier utenfra, svarte Berild.

Les også:

– Unngå unødvendig antibiotikabruk

Etter Brennpunkt-dokumentaren «Bakterietrusselen», svarte Dag Berild på spørsmål her på NRK.no, og på Brennpunkts Facebook-side.

Inger-Lise Lysa

Når Inger-Lise skal undersøkes på sykehuset, må omfattende smitteverntiltak settes inn. De multiresistente bakteriene gjør det umulig for henne å fortsette i jobben som anestesisykepleier.

Foto: NRK

Mikael Olmhus spurte Berild hvor viktig det er for folkehelsen at man fortsetter med minst mulig bruk av antibiotika i matproduksjon.

– Det er svært viktig, og her er norske bønder og veterinærer i verdensklasse ved at de nesten ikke bruker antibiotika. Det er vist i studier at det er minimalt å vinne på å gi antibiotika forebyggende til dyr. Det er viktig å unngå unødvendig bruk på dyr fordi de kan få resistente bakterier som kan smitte oss for eksempel gjennom mat, svarer Berild.

Ingen nye antibiotika funnet siden 1987

Siden 1987 har det ikke vært noen betydningsfulle funn av nye antibiotika.

Foto: Grafikk: Christian S. Eide/NRK Kilde: International Business Times/World Economic Forum/Silver, L.L

– Bruker mer antibiotika enn før

Mona Pretorius på isolat

Mona Pretorius lå 13 måneder på isolat etter at hun ble smittet av en multiresistent bakterie på Syden-ferie.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

Inntil for noen år siden brukte nordmenn lite antibiotika og hadde få problemer med resistens. Men nå har det snudd.

– Vi bruker mye mer antibiotika nå enn vi gjorde før. Kanskje tretti til førti prosent mer enn for tjue år siden. Og det er en helt klar sammenheng mellom økt bruk og økt resistens, sier Berild.

I tillegg fører nordmenns hyppige reisevaner til at vi tar med oss multiresistente bakterier hjem.

– Vi importerer mange resistente bakterier fra utlandet i feriereiser og ved immigrasjon. Og bakteriene, de blir jo ikke tatt i tollen, de bærer vi med oss, sier Berild.

Nettmøtet er nå avsluttet. Se svarene til Dag Berild i videoen over, eller les svar her i kommentarfeltet:

AKTUELT NÅ