Hopp til innhold

– Alvorlig radikaliserte er PSTs oppgave

– Å forhindre sterkt radikaliserte personer i å delta i krigshandlinger, er en oppgave for politiet og PST. Det er ikke noen jobb for en privat organisasjon.

Just Unity, en organisasjon som har som formål å forebygge radikalisering og ekstremisme presenteres

SKAL HINDRE RADIKALISERING: Styreleder Geir Lippestad (t.v.) sammen med stifterne Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini (20) på en presentasjon av Just Unity på fredag.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I dag ble organisasjonen Just Unity presentert. Grunnleggerne er Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini (20), og organisasjonen skal forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom i Norge.

PST: Ikke samarbeid

Martin Bernsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til PST

POLITIET FØRST: Informasjonssjef Martin Bernsen i PST oppfordrer folk til å kontakte politiet dersom de frykter noen er så radikalisert at de er villige til å utføre vold.

På hjemmesiden til organisasjonen står det:

«Vi tilbyr bistand i aktive saker der det er bekymring for radikalisering og ekstremisme hos ungdom i skolen, kommunen og relevante aktører i førstelinjen.»

– Organisasjonen kan komme med en bekymringsmelding til oss, slik alle privatpersoner kan. Men oppfølgingen av dette, og kontakt med sterkt radikaliserte personer, er det vi som driver med, ikke denne typen organisasjoner. Det er ingen planer om samarbeid med denne eller andre private organisasjoner, sier Bernsen.

Han er skeptisk til det styremedlem Lars Gule uttaler om organisasjonens arbeid:

– For eksempel kan en familie ta kontakt om en sønn som har reist eller vurderer å reise for å støtte en ekstremistorganisasjon i Syria. Da har det vært nødvendig med noen som kan gå i dialog med disse familiene, sier Gule.

Sitter med hemmelig informasjon

Bernsen sier det ikke er problematisk at organisasjonen driver opplysningsarbeid, og at det er bra at de fremmer et annet verdensbilde for ungdommer som kan bli tiltrukket av miljøet. Men alvorlige bekymringer må rettes til politiet.

– Er man bekymret for at en person er villig til å utføre vold, bør man kontakte lokalt politi, som igjen kontakter PST i de alvorlige tilfellene, sier Bernsen.

Han påpeker at politiet har kontakt med blant annet skole og barnevern, og at de sitter med gradert informasjon om konkrete personer som de ikke deler med private organisasjoner.

Lippestad: Verdifull erfaring

Om radikaliserte ungdommer skriver Just Unity at de siden 1. mars har fått inn 13 nye saker de følger opp, og at de totalt har 24 slike saker.

«Vi har fulgt opp fem familier som har sønner som har reist til Syria. Vi har fått fire ungdommer ut av et ekstremt miljø og inn i arbeid eller tilbake på skolen,» skriver organisasjonen.

– Myndighetene gjør et godt arbeid sentralt og lokalt. Det vi kan bidra med i tillegg er dette likemannsperspektivet. De har vært i samme båt. Det å forstå ungdommene. Det er en helt annen måte å åpne dialog på enn å komme med en pekefinger eller komme fra en offentlig etat, sier styreleder Geir Lippestad.

AKTUELT NÅ