Hopp til innhold

7,3 milliarder til kommunene

Kommunene får en økning i reelle samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2016. 4,7 milliarder kroner er vekst i frie inntekter.

Jan Tore Sanner

MER TIL VEDLIKEHOLD: Kommunene får 500 millioner til vedlikehold.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

- Dette er et godt og forutsigbart kommuneopplegg. Kommunene får godt rom til å dekke utgiftene med at det blir flere eldre, samtidig som de får frie midler som de kan prioritere ut i fra sine ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2016 på 4,7 milliarder kroner er 300 millioner kroner mer enn veksten i frie inntekter i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Samtidig er det 500 millioner kroner mindre enn veksten i frie inntekter i forslaget til budsjett for 2014.

– Styrke kommunale tjenester

- De frie inntektene kan brukes til å styrke rusomsorg, omsorgen for de som sliter med psykiske problemer og til å satse på skole og eldreomsorg, sier Sanner.

Men innenfor disse pengene må kommunene også dekke inn kostnadsøkninger som en følge av demografiske endringer, ved at det blir flere eldre eller flere yngre.

Over halvparten av de frie inntektene blir bundet opp i demografiske kostnadsøkninger og økte utgifter til pensjon.

500 millioner til kommunalt vedlikehold

Regjeringen mener at kommunene har hatt og også neste år får et større reellt handlingsrom enn det som var tilfellet da de rødgrønne styrte landet.

På toppen av økningen i frie inntekter kommer regjeringen også med en tiltakspakke som en følge av den kraftige oljesmurte nedturen i norsk økonomi.

Av regjeringens tiltakspakke får kommunene 500 millioner kroner som er øremerket vedlikehold i kommunene.

- Disse pengene kommer i tillegg til det ordinære budsjettet, som skal sørge for at vi holder arbeidsledigheten nede, sier Sanner.

Dette er penger som kan brukes til oppussing av skoler, oppussing av kommunens rådhus, eller vedlikehold av omsorgsboliger.

AKTUELT NÅ