Hopp til innhold

58 prosent flere ledige ingeniører og IKT-folk

Arbeidsledigheten har på ett år økt med 58 prosent innen ingeniør- og IKT-fag, ifølge nye tall fra Nav.

Jobbsituasjon på Statfjord C

MINDRE ØKNING: Mange har mistet jobben i oljenæringa i løpet av fjoråret. Nav la fram sine ledighetstall fredag. Arbeidsledigheten har økt mindre enn ventet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

Ved utgangen av februar var 90.900 registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 9400 personer sammenlignet med februar i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Den største økningen i arbeidsløsheten fordelt på yrke er registrert innen ingeniør- og IKT-fag, der 2893 flere er arbeidsledige sammenlignet med februar 2015.

Totalt er 7894 ingeniør-og IKT-folk registrert som arbeidsledige hos Nav per februar 2016. Det viser ledighetstallene fra Nav som ble lagt frem fredag formiddag.

– Ledigheten vil øke

Utviklingen fylkesvis viser at den totale arbeidsledigheten økte med 67 prosent i Rogaland og 35 prosent i Hordaland. Begge fylkene har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet.

Nedgangen er størst i Hedmark og Nordland, der andelen arbeidsløse ble redusert med henholdsvis 12 og 5 prosent i samme periode.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng sier at arbeidsledigheten i februar er en del mindre enn det den har vært siste månedene.

– Ofte er det litt svingninger i ledighetstallene fra måned til måned, og vi tror fremdeles at arbeidsledigheten vil fortsette å øke utover året, sier Vågeng.

Arbeids- og sosialminister Annike Hauglie

TILTAK: Rogaland har nytt godt av en økning i arbeidsmarkedstiltakene. – Det viser at vi retter innsatsen særlig mot de områdene som har størst utfordringer, mener Hauglie.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nedgang i Oslo-ledigheten

3,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige, noe som er en nedgang på 2 prosent fra i fjor. I alt 12.909 mennesker var ledige i hovedstaden ved utgangen av
februar.

I prosent av arbeidsstyrken har Oslo den sjuende høyeste ledigheten i landet, sammen med Hordaland, opplyser Nav Oslo.

Den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo har gått ned med 1 prosent de siste tre månedene. Til sammen var det 14.799 personer som enten var helt arbeidsledige eller var på tiltak i februar.

– Det er en økning i permitteringer i hovedstaden, på 35 prosent, men den er fortsatt langt lavere enn under finanskrisen, påpeker Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i Nav.

Mindre økning enn ventet

– Vi må holde tempoet oppe slik at det skapes nye arbeidsplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Arbeidsledigheten har økt mindre enn ventet, påpeker Hauglie.

– Det er fremdeles størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet. En viktig oppgave nå er derfor å få de ledige personene til å finne de ledige jobbene, sier statsråden.

Hun påpeker at regjeringen har økt antall tiltakspakker med 4000, og at økningen i antall på personer på tiltak nå er høyere enn ledighetsøkningen.

Særlig har oljefylket Rogaland nytt godt av en økning i arbeidsmarkedstiltakene på 115 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ