Ap frykter regjeringen gjentar rødgrønn «sykehjemstabbe»

Regjeringen gir penger til 2500 nye sykehjemsplasser – men bare dersom kommunene søker. Ingenting er satt av til å drifte sykehjemmene.

Regjeringen gir penger til 2500 sykehjemsplasser

– Dette er mer av det samme som vi akkurat har erkjent at ikke er tilstrekkelig, sier helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, til NRK.

Dagen før dagen tar finansminister Siv Jensen bladet fra munnen om en av Frps viktigste hjertesaker: Eldreomsorg. Når hun legger frem statsbudsjettet i morgen, er litt i overkant av en halv milliard satt av til:

  • Investeringstilskudd til nye omsorgsplasser - 200 millioner kroner
  • Dagaktivitet til personer med demens - 60 millioner kroner
  • Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent - 300 millioner kroner
  • Forsøksordning i utvalgte kommuner til statlig finansiering av eldreomsorg - 20 millioner kroner.

I tillegg vil regjeringen i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) etablere et nasjonalt kvalitetsregister for pleie- og omsorgssektoren.

– Det trengs nye løsninger

For å få flere kommuner til å bygge nye sykehjem, innførte den rødgrønne regjeringen i sin tid en pott i Husbanken hvor kommunene kan søke om penger til bygging. Dette skulle gi 12.000 nye sykehjemsplasser. Resultatet på åtte år ble 567.

Torgeir Micaelsen (Ap)

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi lagde rause investeringstilsagn akkurat som regjeringen gjør nå. Likevel er tallenes tale klare, det ble ikke bygget i nærheten av nok. Jeg støtter langt på vei det regjeringen presenterer i budsjettet nå, men i selverkjennelsens lys ser vi at det trengs nye løsninger, sier Micaelsen.

KS deler Micaelsens bekymring. Kommer det ikke et stort løft i kommunenes frie inntekter i morgendagens statsbudsjett, vil den blå regjeringens satsing på nye sykehjemsplasser bli like mislykket som den rødgrønne.

– Kommunesektoren har mye ansvar og er forholdsvis gjeldstynget allerede. Så hvis man skal gjøre store investeringer uten å få tilskudd til drift har man rett og slett ikke råd til å investere i nye anlegg, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Overbevist om at de lykkes

På Abildsø sykehjem i Oslo har derimot Siv Jensen og helseminister Bent Høie klokketro på at de nå gir et reelt løft til eldreomsorgen.

– I statsbudsjettet i fjor økte vi statens andel når en kommune bygger et sykehjem til at vi tar halve regninga. I tillegg økte vi det totale beløpet kommunene kan søke om. Det ble først kjent etter at kommunene hadde lagt store deler av sine budsjett. Jeg er helt overbevist om at forbedringen vil slå ut hos kommunene nå når de planlegger for neste år, sier Høie.

– Hvorfor skal flere kommuner bygge nye sykehjemsplasser nå enn under de rødgrønne, uten penger til driftsmidler?

– Vi kommer til å legge til rette for vekst så kommunene er i stand til å løse de viktigste primæroppgavene de er satt til. Det er viktig at kommunene prioriterer kjerneoppgavene sine foran andre ting, og eldreomsorg er en av de viktigste oppgavene kommunene har ansvar for, mener Jensen.

Hvor mye penger Siv Jensen vil gi til kommunene er fortsatt en godt bevart hemmelighet. Uavhengig av det er Frps leder overbevist om at det nasjonale kvalitetsregisteret vil gjøre at denne regjeringens eldresatsing lykkes bedre enn den forrige.

– Det vil gjøre det lettere for oss fremover å bevilge de riktige beløpene for å få til en storstilt satsing. Eldreomsorg er utrolig viktig for denne regjeringen. Da handler det både om mer penger, det handler om mer fokus på kvalitet og ikke minst handler det om at vi får på plass et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger