Hopp til innhold

Rådmann: – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser

Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge.

Rådmannen i Verran, Jacob Br. Almlid, tror ikke Verran er den eneste kommunen i Norge som opplever mistanker om korrupsjon.

KORRUPSJON: Jacob Br. Almlid har selv mottatt tilbud om bestikkelser i løpet av sine år som rådmann. Nå har han anmeldt en kommuneansatt i Verran for korrupsjon.

– Jeg har i mine tolv år opplevd tre, fire tilfeller der jeg har fått tilbud om penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de tjenestene man ønsket.

Slik svarer rådmannen i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, på spørsmål om hvor vanlig han tror korrupsjon er i norske kommuner.

I sommer anmeldte han en Nav-ansatt i kommunen som skal ha krevd penger for å hjelpe gjeldsofre i nød.

Men Verran er langt fra den eneste kommunen som opplever at ansatte mistenkes for å bryte regelverket til egen vinning.

– Omfanget er større enn vi liker å tro. Det er betydelige mørketall, og vi har en jevn strøm av korrupsjonssaker som etterforskes av politiet, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Arnt Angell.

– Skyves under teppet

NRK har snakket med de fleste kommunerevisorene i Norge. Bildet de tegner stemmer godt med advarslene fra Økokrim. De stusser over at enkelte kommuner aldri melder fra om noe som helst og reagerer på at mye skyves under teppet.

Men enkelte saker tvinger seg fram i lyset.

NRK har besøkt tre kommuner som på ulike måter har opplevd korrupsjonsmistanker. Noen velger sporenstreks å gå til anmeldelse, mens andre svarer med omplasseringer og taushet.

Verran i Nord-Trøndelag: Nav-ansatt politianmeldt

I juni i fjor fikk ledelsen i Verran kommune et tips om at noe var galt på det lokale Nav-kontoret. En ansatt ble anklaget for å ha krevd og mottatt penger for å hjelpe en gjeldstynget bruker å selge boligen sin. Den ansatte nektet, men nye tips om krav om penger under bordet i forbindelse med gjeldsrådgivning strømmet inn. 20. august leverte kommunen en anmeldelse, og etterforskningen skal ha avdekket at minst én klient har satt inn penger på den Nav-ansattes private bankkonto. Han nekter straffskyld, og saken skal opp for retten.

Artikkelen fortsetter under bildet:

verran servicekontor

GJELD: Ved dette kontoret i Verran skal Nav-klienter med gjeldsproblemer ha blitt bedt om å betale en rådgiver under bordet for å få hjelp.

Rådmann Almlid er overbevist om at hans kollega har gjort seg skyldig i korrupsjon.

– Dersom man kommer i et økonomisk uføre og faktisk må gå til det skritt og be Nav-kontoret om å hjelpe seg, så er man jo allerede i en veldig sårbar situasjon. Og da skal man selvsagt ikke bli møtt med et krav om en gjenytelse. Det er fullstendig uakseptabelt, sier han.

Hvis anklagene mot den Nav-ansatte viser seg å stemme, er det ifølge Økokrim et klassisk eksempel på korrupsjon i kommunene.

– Det at man tar betaling for å la noen slippe fram i køen er typisk, sier spesialetterforsker Gunnar Fjæra.

Eidsvoll i Akershus: «Vet ikke nok» til å anmelde

For noen år siden fikk et firma i oppgave å hjelpe en sterkt pleietrengende pasient i Eidsvoll. I strid med regelverket ble millionkontrakten tildelt uten konkurranse. I 2008 skal firmaet ha overfakturert for nærmere 700.000 kroner, men kommunen godkjente og betalte regningene. Feilen ble oppdaget, og kontrollutvalget i kommunen ville gå til politiet for å undersøke om det kunne være snakk om en mulig korrupsjonssak. De ville også komme til bunns i om det kunne være en utro tjener på innsiden. Men så langt har ikke kommunen ønsket å anmelde saken.

– Vi gjorde en vurdering ut fra de opplysningene vi hadde for hånden, og vurderte det dithen til at det ikke var tilstrekkelig informasjon til at vi kunne gå til en politianmeldelse, sier fungerende rådmann, Lars Ludvigsen, til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Fungerende rådmann Lars Ludvigsen ser ingen grunn til å involvere politiet etter feilaktige utbetalinger i Eidsvoll.

VET IKKE NOK: Fungerende rådmann i Eidsvoll, Lars Ludvigsen, sier de ikke vet nok til å anmelde saken til politiet.

Økokrim reagerer med vantro på at saken ikke er anmeldt.

– Dette er jo en type sak som absolutt bør og skal anmeldes av en kommune. I det minste for at politiet kan gjøre en vurdering av de bevisene som ligger der og se om dette er en sak som vi skal etterforske til bunns, sier Gunnar Fjæra.

Vefsn i Nordland: Ansatt fortsatte etter mistanke

I 2004 blir en ansatt i kommunen anklaget for et mulig underslag. Han får likevel fortsette i jobben. Åtte år senere går alarmen igjen.

Ifølge kommunerevisjonen skal flere hundre tusen kroner være borte. Denne gangen svarer kommunen med å omplassere mannen som jobber med ungdom og idrett. Han får fortsatt lønn fra kommunen, og saken er ikke anmeldt til politiet. Selv nekter han å ha gjort noe galt, og vil ikke la seg intervjue av NRK.

Ifølge ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) venter de på den endelige rapporten fra revisjonsdirektøren før de bestemmer seg for hva de skal gjøre. Samtidig vet NRK at flere i kommuneadministrasjonen lenge har kjent til mistankene om økonomisk rot.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl, sier de har omplassert en kommuneansatt etter at de fikk mistanker om underslag.

OMPLASSERT: Ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl, sier de har omplassert en kommuneansatt etter at de fikk mistanker om mislighold.

Nå innrømmer ordføreren at NRKs fokus på saken øker sjansen for at mistankene mot den ansatte fører til at kommunen velger å anmelde forholdet til politiet.

En eventuell politietterforskning vil også kunne avdekke om andre i kommunen har fått en del av det påståtte underslaget for å la mannen fortsette i stillingen sin. Ordføreren kan ikke utelukke at det har foregått korrupsjon.

– Ja, det kan det være, på dette stadiet vil jeg ikke utelukke noe. Etterforskingen vil vise hva som har skjedd, og jeg håper vi kommer til bunns i det, sier Løvdahl.

Ifølge Økokrim hersker det ingen tvil om at eksempelet fra Vefsn bør etterforskes av politiet.

– Både fordi vedkommende angivelig har underslått pengene, men også fordi man bør komme til bunns i hva som egentlig har skjedd, og om det er andre impliserte, sier Arnt Angell.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger