Nyfløt og Khan dømt til 17 og åtte års fengsel

Håvard Nyfløt (27) og Shamrez Khan (29) dømmes til henholdsvis 17 og åtte års fengsel for drapet på Faiza Ashraf. Nyfløt anket dommen på stedet.

Video Domsslutning i Faiza-saken

VIDEO: Dommen leses opp i Asker og Bærum tingrett.

Tingrettsdommer Cecilie Walnum startet opplesingen av dommen i Asker og Bærum tingrett klokken 13.

Dommen, som er på 40 sider, er et resultat av rettssaken som har pågått i fem uker, der påtalemyndigheten har forsøkt å bevise at de to tiltalte planla å drepe Faiza Ashraf.

I dommen heter det at retten ikke finner forhold som indikerer at Khan ba Nyfløt om å ta livet av Faiza. Ettersom det ikke er tilstrekkelige bevis for en drapsbestilling, blir Khan frifunnet for den første tiltaleposten.

Han blir imidlertid dømt for post 2, som omhandler kidnapping med døden til følge. Dommen lyder på åtte års fengsel, med et fradrag på 466 dager for varetekt.

– Det er en grundig avgjørelse, og bekrefter det vi har hevdet hele tiden, nemlig at bevisene ikke har vært sterke nok til å dømme vår klient for medvirkning til overlagt drap, sier Khans forsvarer Gøran Møller Christiansen.

Nyfløt dømt for forsettlig drap

I Nyfløts tilfelle legger retten stor vekt på obduksjonen, som viste at Faiza døde av kvelning. Nyfløt har derfor forvoldt hennes død, heter det.

– Det er utenkelig at han har strammet strips rundt halsen hennes uten å forstå at han kvalte henne. Retten har heller ingen tiltro til at hun levde da han la henne i bagasjerommet og satte seg i bilen for å tenke. Retten finner bevis for at han i dødsøyeblikket har handlet forsettlig, men finner ikke bevis for at han handlet med overlegg. Han blir derfor å dømme for forsettlig drap, heter det i dommen.

Nyfløt blir også dømt for frihetsberøvelse «som har forvoldt ualminnelige lidelser», og retten finner ingen formildende omstendigheter.

Han dømmes til 17 års fengsel, med 461 dagers fradrag for varetekt.

Nyfløt anket dommen på stedet.

– Vi er tilfreds med å bli trodd på historien om at han ikke planla drapet, men overrasket over at han blir dømt for forsettlig drap. Det er en vanskelig sammenheng ettersom han aldri hadde planer om å skade henne. Den bevisvurderingen er ganske uforståelig, sier Nyfløts forsvarer, Frode Sulland, til NRK.

– Nå går anken til lagmannsretten, og der vil vi opplyse disse spørsmålene ytterligere, sier han.

Video Håvard Nyfløt er skyldig

VIDEO: Håvard Nyfløt blir funnet skyldig.

Begge dømmes også til å betale oppreisning til foreldrene, og må også betale begravelsesutgiftene. Kravet fra Faizas bror ble imidlertid ikke tatt til følge.

Ashraf-familiens bistandsadvokat, Harald Stabell, sier familien er skuffet over avgjørelsen, men sier at de var forberedt på en eventuell anke.

– Ulogisk og amatørmessig

Dommen tar også for seg Nyfløts helsemessige og psykiske problemer. Han har forklart at han aldri mente å drepe Faiza, men at planen var å drepe 29-åringen i stedet.

Planen var inspirert av TV-serien «Dexter» og «Saw»-filmene, som ble vist i retten tidligere.

Den første tiltaleposten er avhengig av to skyldspørsmål. Hvorvidt avtalen mellom de to omfattet et drap, og hvordan Faiza døde.

– Retten vil bemerke at det har vært umulig å finne et logisk eller sannsynlig handlingsmønster. De tiltalte har åpenbart gjennomført en omfattende planlegging, men det hele fremstår som svært amatørmessig, sier Walnum.

Retten peker på en total mangel på konsekvensvurdering, og bemerker at de tiltalte hadde høye tanker om seg selv og hva de kunne få til.

– Her kunne det meste gå galt, slik det også gjorde, sier Walnum.

Les: – Ville droppe hele greia

Frode Sulland og statsadvokat Carl Fari

Håvard Nyfløts forsvarer Frode Sulland og aktor Carl Fari.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Svært lav troverdighet

Shamrez Khan har forklart at han var forelsket i Faiza Ashraf, men at dette ikke ble gjengjeldt.

– Det er redegjort for at han plaget henne i flere år, i varierende form og intensitet, og at hun var svært redd for ham. Hun har aldri hatt ønske om noe kjærlighetsforhold, heter det i dommen.

Flere vitner har også fortalt at Khan tok kontakt med dem for å bestille en bortføring og eventuell lemlesting av Faiza, og retten ser ikke bort fra at det kan ha vært flere henvendelser, sier Walnum.

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at troverdigheten hans er svært lav. Han er langt mer ordknapp, og sier han ikke husker, selv på sentrale spørsmål der det er vanskelig å sannsynliggjøre hull i hukommelsen, sier Walnum.

Ba om 19 og 20 års fengsel

Carl Fari

Aktor Carl Fari.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

I forkant av prosedyrene ble en tiltalepost endret til å gjelde frihetsberøvelse med døden til følge, noe Nyfløt erkjenner straffskyld for.

Khan har erkjent straffskyld for medvirkning til frihetsberøvelse, men nekter for å ha bestilt et drap.

Aktor Carl Fari ba om henholdsvis 19 og 20 års fengsel for de to, ettersom han mente drapet utvilsomt var planlagt, og skjedde under svært skjerpende omstendigheter.

Etter at dommen var lest opp var Fari ordknapp, men ikke overrasket.

– Jeg kan ikke si at jeg er overrasket. Vi var forberedt på at dette kunne være en mulighet. Jeg kan ikke forvente at retten skal vurdere dette på samme måte som meg. Det vi må vurdere nå er om det er grunnlag for en anke, sier Fari.

Les: Krever vesentlig lavere straff
Les: «Jeg er redd han skal drepe meg»

Video Dommer om Faiza under domsavsigelsen

VIDEO: Dommeren forteller om Faiza under domsavsigelsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger