Hopp til innhold

- Rehabilitering glemt

Regjeringen må tåle kritikk for ikke å bruke mer penger på medisinsk rehabilitering i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Avdelingene for rehabiliteringsmedisin har kuttet i flere år, og dette går hardt utover pasienter og ansatte.

Det sier Johan Stanghelle, som er professor i fysikalsk medisin ved universitetet i Oslo, og overlege på Sunaas Sykehus.

 

- Det er sikkert mange årsaker til stort sykefravær, men vi ser at de som trenger gjentatt og regelmessig opptrening og rehabilitering er de mest sårbare når vi må skjære ned, sier Stanghelle.

Han mener løfter om en satsing på denne gruppen ikke har vært annet enn fine ord.

- Foreløpig har vi også fått beskjed om å skjære ned også i 2007, sier Stanghelle.

- Denne nedskjæringen har kommet gradvis de siste fem årene. Vi har fått gjentatte beskjeder om å stramme inn uten at det skal gå utover tilbudet til pasientene. Dette sliter på betjeningen og det oppstår svakheter i systemet. Med jevne mellomrom dukker det opp saker som avdekker at den jobben vi gjør ikke er god nok, sier professoren.

Flere etterlyser

Også Njål Idsø som leder Norsk Revmatikerforbund etterlyser større bevilgninger for å hjelpe de 800.000 nordmennene som enten har revmatisme eller muskel- og skjelettplager.

- Det paradoksale er at pasienter og regjeringen har felles mål om å kunne være i arbeid til tross for en kronisk lidelse. Derfor savner vi løftene fra Soria Moria, sier han.

Departementet uenig

Statssekretær Vegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet er ikke enig i kritikken.

- Vi er veldig opptatt av rehabilitering og av å få ned sykefraværet. Derfor skal vi bruke mer ressurser enn noen gang neste år. Vi har øremerket noen ekstra midler. I tillegg bygges det opp lærings- og mestringssentere rundt omkring på sykehusene. Dermed kan få folk få rehabilitering i nærområdet, sier Harsvik.

Han legger til at departementet jobber med en stortingsmelding om velferd og inkludering, der nettopp arbeidstrening og rehabilitering er noe av det viktigste.

- Departementet jobber for å lage en helhetlig strategi for det som har med rehabilitering å gjøre, sier Harsvik.

Han innrømmer at dette i mange år har vært et forsømt område, noe regjeringen vil rette på.

 

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger