Hopp til innhold

- Rusavhengige taper budsjettkamp

- Det som skulle vært en opptrappingsplan for narkomane er blitt en nedtrappingsplan, sier lederen for Fagrådet innen rusfeltet i Norge.

Narkotikahandel
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Rådsleder Erling Pedersen mener budsjettforslaget er det dårligste på lenge.

Både narkomane og de som jobber med rus så fram til opptrappingsplanen de trodde skulle komme i statsbudsjettet.

Skuffelsen var stor da det viste seg at den rød-grønne regjeringen hadde øremerket 50 millioner til opptrappingsmidler.

Pedersen mener at de rusmiddelavhengige og deres pårørende er blitt de store taperne.

Har mistet håpet

Også Jon Storaas, leder av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) har mistet håpet.

- Jeg hadde store forhåpninger da det ble snakk om en opptrappingsplan for et par år, men vi er bare blitt mindre hele tiden, mener han. 

-I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til et løft på rusfeltet, men disse lovnadene er blitt brutt, sier Erling Pedersen.

- Dette er tilløp til en nedtrappingsplan. Noen opptrapping er det i alle fall ikke, sier han.

Fagrådet innen rusfeltet i Norge har beregnet at det trengs 1,7 milliarder for å få en skikkelig opptrappingsplan. Nå må russliterne kjempe om midler i kommunene og helseregionene.

Når ikke opp 

Pedersen mener at de rusmiddelavhengige ikke når opp i konkurransen med skoler, barnehager og eldreomsorge i kommunene.

- I helseregionene taper vi i forhold til behandling av kreft og hjerte og karsykdommer, mener han.

Jon Storaas i RIO er svært skuffet over at regjeringen legger 50 millioner på bordet som skal gå til opptrapping. Han peker på at det koster rundt 1 million i året å behandle en narkoman.

Ikke løftebrudd

Statssekretær Vegard Harsvik i Helsedepartementet tilbakeviser at budsjettforslaget er et løftebrudd i forhold til Soria Moria-erklæringen.

- Regjeringen går bevisst ikke inn med særomsorg for rusmisbrukere. Innsatsen trengs mest i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Både sykehus og kommuner får et kjempeløft i budsjettet, sier Harsvik.

Han mener det ikke er riktig at rusavhengige må sitte nederst ved bordet når sykehusene skal gi  et tilbud.

- Vi vet at anbefalingene som er gitt, faktisk har gitt bedre reslultater, sier Harsvik. 

 

 

 

Lyspunkt

AKTUELT NÅ