Hopp til innhold

- Fortsatt lav terrorfare

- Trusselnivået er heldigvis lavt, men bildet er komplekst og situasjonen kan fort endre seg, sier Jørn Holme, sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

PST-sjef Jørn Holme

PST-sjef Jørn Holme.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver i sin årlige rapport "Åpen trusselvurdering 2009" at ekstrem islamistisk virksomhet i Norge foregår i små miljøer.

Les også: - Hold øye med demonstrantene

Les også: Al Qaida truer med angrep mot Norge

- Norge befinner seg i et rolig hjørne av verden og trusselnivået hos oss er heldigvis lavt. Men lavt trusselbilde i forhold til terror betyr dessverre ikke "ingen trussel" . Bildet er kompleks og Al Qaida har uttrykt ønske om å ramme europeiske land, sier PST-sjef Jørn Holme i et videointervju på PSTs egen side på Facebook.

Norge legitimt mål

Enkelte aksjonister ser Norge og norske interesser i utlandet som legitime mål. Men antall ekstreme islamister som kan tenkes å ramme Norge er heldigvis lavt.

Jørn Holme, PST-sjef.

Det forventes at de involverte aktørene ønsker å videreføre denne aktiviteten kommende år, heter det i rapporten.

Videre heter det at det er indikasjoner på aktiviteter knyttet til radikalisering er i ferd med å øke noe i de norske ekstreme islamistiske miljøene.

Les: Frykter ekstremisme i fengslene

Les: Rekrutterte i Oslo

Ledere bistår de unge

Det vises til karismatiske lederskikkelser i Norge, først og fremst ideologiske veiledere, som kan komme til å bistå unge radikaliserte personer med å etablere kontakt med militante grupper utenfor Norge.

PST har ikke avdekket konkrete planer om terrorangrep i Norge.

PST mener sitausjonen i Afghanistan, Irak og på Gazastripen på ulike måter påvirker utviklingen i radikaliserte miljøer i Norge. Internett er blitt et viktig verktøy i i radikaliserings- og rekrutteringssammenheng.

Aktivitetsnivået i flere av de europeiske miljøene er imidlertid høyt. Det ble foretatt arrestasjoner i land som Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland. Men det er ikke gjennomført vellykkede terroraksjoner i Europa i 2008.

Trusler mot politikere

Det kommer stadig oftere trusler mot profilerte politikere. De som truer er ofte psykisk ustabile personer, og PST forventer at omfanget vil øke fram mot Stortingsvalget til høsten.

Flere sektorer innenfor det norske samfunnet er også attraktive etterretningsmål, og aktiviteten til utenlandske staters etterretningstjenester mot Norge og norske interesser er høy.

Høyreekstreme svekket

- En god nyhet i trusselvurderingen er at det høyreekstreme miljøet i Norge er svekket. Det skyldes først og fremst liten rekruttering og svak ledelse og dermed lav aktivitet. Men det formidles mye høyreekstrem ideologi og rasisme over internett, sier Holme.

I den grad det høyreekstreme miljøet utgjør en trussel, er dette i form av enkeltpersoners voldelige adferd. Høyreekstrem ideologi spres hovedsakelig via Internett, heter det i rapporten.

Ordensproblem

Venstreekstreme grupperingene vil først og fremst kun representere et ordensproblem i 2009, mener PST.

Saken fortsetter under bildet:

Losjen

Fyrverkeri ble skutt gjennom et vindu i losjen under demonstrasjonen i protest mot krigshandlingene på Gazastripen.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

PST viser til at de voldelige demonstrasjonene mot krigen på Gazastripen i Oslo tidligere i år viser hvordan markeringer fort kan utarte og resultere i omfattende materielle ødeleggelser.

Jeg skjønner at mange er opprørt over volden og krigen på Gazastripen. Men det er viktiog at ungdom formidler sitt budskap uten vold, med vold blir budskapet borte og volden blir stående alene igjen.

Jørn Holme, PST-sjef

Foreldre, bry dere!

- Vi i PST ser at det stadig fremsettes trusler og forherligelse av vold over Internett. I blogger, på nettsteder og i sosiale medier som Facebook. Vi ser en økning i slike trusler og regner med at truslene vil fortsette i såpass stort omfang i år, sier Holme.

Holme henstiller foreldre til å sette seg inn i ungenes Internettvaner.

- Det er viktig at foreldre kan og vet hva som skjer på Internett. De vennene ungdommene treffer der er ikke nødvendigvis de som tas med hjem til mor og far, sier Holme.

Hva tenker du om trusselbildet PST tegner?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ