WWF kritisk til økte utslipp

Miljøvernerne er svært skeptiske til at Statoil får lov til å øke utslippene sine på Nornefeltet.

Rasmus Hansson, WWF er kritisk til utslipp

REAGERER: Rasmus Hansson i WWF reagerer på at Statoil har fått tillatelse til å slippe ut miljøfarlige kjemikalier.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Generalsektretær i WWF Norge, Rasmus Hansson, mener at Klima- og forurensingsdirektoratet med dette sender ut helt feil signal. Ifølge Hansson må utslippene ned mot null.

– Vi er bare oppgitt. Poenget med å komme ned til null er å få stanset de små utslippene også, og det kan det virke som klima- og forurensningsdirektoratet ikke helt har husket på her, sier Hansson til NRK.no.

Økning i utslippene

I tillatelsen som Statoil har fått blir kommer det fram at en bruken av en ny borerigg fører til andre og økte utslipp.

Statoil skal slippe ut 115 kilo mer av de forurensende kjemikaliene. Hos Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere Statens forurensningstilsyn, må det foreligge tungtveiende grunner for å få et ja til økte utslipp.

Det sier Hanne Marie Øren som er seksjonssjef for petroleum i Klima- og forurensningsdirektoratet.

– Noen ganger er det nødvendig å si ja også til slike søknader fordi det er gode grunner for det. Det åpner også arbeidet med å få til null utslipp for, nemlig at man kan si ja dersom det foreligger tungveiende grunner. Det er det vi har falt ned på når det gjelder Norne, sier Øren.

WWF ikke imponert

Statoil opplyser via epost at det er økt aktiviet i området vest av Sandnessjøen som gjør at selskapet trenger en utvidet utslippstillatelse, og at økt bruk av stoffene ikke vil føre til større miljørisko.

Men Rasmus Hansson fra WWF Norge er ikke imponert av det delvis statseide oljeselskapet.

- Det aller beste hadde vært om Statoil tok det ansvaret som de ved festlige anledninger hevder de tar, nemlig at de selv tar ansvar for null-utslipp, istedenfor å øke utslippene når de har en eller annen teknisk grunn til det, sier Hansson.