Vil bedøve oppdrettslaksen

– En av fem laks dør når de settes ut i merdene, mange av dem på grunn av stress, sier forsker.

Oppdrettslaks

Mye laks dør under flytting ut i merdene, og mye penger kan spares om man reduserer dette.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mange laks dør som følge av stress når de flyttes ut i havet. Færre fisk vil dø av stress i oppdrettsnæringen hvis de får beroligende midler, skriver forskning.no.

– Risikoen for at laks dør når de settes ut i merdene kan være ganske stor. I enkelte tilfeller dør mellom ti og femten prosent på grunn av stress, sier Martin Iversen, seniorforsker ved Universitetet i Nordland.

Mye penger

Det er mye penger som går tapt i den forbindelse.

– Vi har jobbet med et konkret selskap siden 2009 og da reduserte vi dødeligheten betraktelig. I den perioden regner vi med at 700.000 færre fisk døde under utsett. Dette tilsvarer omtrent 30–40 millioner, så det er store summer det er snakk om, sier forskeren.

Om denne metoden kommer i allmenn bruk i næringa vil denne summen kunne mangedobles.

– En mindre belastende sorteringsprosess og bruk av beroligende middel, kan bety milliarder for en samlet næring, sier Iversen.

Tøff prosess

Laksen begynner sitt liv i ferskvann men overføres til merder i saltvann. Dette er en tøff prosess, og stress er en av grunnene til at så mange laks dør. Forskeren jobber med å redde så mange laks som mulig fra en for tidlig død.

– Vi har jobbet med forskjellige måter å redusere antallet laks som dør under transport og utslipp i merdene. En ting vi har sett på er å bedøve fisken før transport, sier han.

En måte som virker lovende på forskeren er å bruke et stoff som utvinnes fra nellikolje.

– Vi har jobbet med en type bedøvelse som kommer fra oljen til nellikplanten. Den inneholder stoffet eugenol, som holder stresshormonet kortison i kontroll. Fisken vil rett og slett være mindre stresset og på den måten får vi ned dødeligheten, sier Iversen.

Fisken vil stå i vannsøylen, men bedøvelsen vil sørge for at fisken ikke får meg seg alt som skjer rundt den ved utslipp i sjøen.

(saken fortsetter under bildet)

Oppdrettslaks.

– Når fisken får vaksine setter vi sprøyte på hver enkelt fisk. Dette gjøres enten manuelt eller med maskin, men i begge tilfelle er det nødvendig at fisken er bedøvet, sier Martin Iversen.

Foto: Terje Marøy / SCANPIX

Ikke bekymret for bivirkninger

Eugenol kan føre til skader på leveren om man får i seg for store mengder. Forskeren er ikke bekymret for at det skal skje.

– Loven krever at det skal gå 21 dager fra vi bruker eugenol til laksen slaktes, slik at stoffet skal gå ut av fisken. I forsøk har vi sett at stoffet i realiteten er ute av fisken etter 24 timer, sier Iversen.

Uansett vil det gå mye lengre tid før fisken skal slaktes.

– Dette vil skje når fisken veier fra 50 og opptil kanskje 200 gram. Fisken skal opp i fem kilo før den slaktes, dette tar omtrent to år, sier han.

Bedøver allerede

Det å bedøve fisk er noe man allerede gjør.

– Når laksen skal vaksineres er det nødvendig å bedøve den. Det skjer på samme måte som med mennesker før en operasjon: Mennesker puster gjerne inn bedøvelsen, og når det gjelder laks slipper vi det ut i vannet så de får det inn på samme måte som oss, sier forskeren.

Også i denne sammenheng gjøres det for å hindre skader på fisken.

– Når fisken får vaksine setter vi sprøyte på hver enkelt fisk. Dette gjøres enten manuelt eller med maskin, men i begge tilfelle er det nødvendig at fisken ikke rører seg. Ellers kan sprøyten bli satt feil, og treffe organer den ikke skal, sier Iversen.