Vil bekjempe lakselus med blåskjell

Lakselus forårsaker oppdrettsnæringa et tap på nærmere en milliard kroner årlig. Nå har et oppdrettsanlegg i Lofoten muligens funnet en løsning på problemet.

Lakselus

VIL LAKSELUSA TIL LIVS: Roger og Britt Mosseng (innfelt) leder familiebedriften Lofoten Sjøprodukter. De ønsker bekjempe lakselusa med blåskjell.

Foto: Magnar Johansen / Lofotposten / Norges Jeger og Fiskerforbund

– Vi oppdaget ved en tilfeldighet at man med stor sannsynlighet kan bruke naturen selv i bekjempelsen av lakselus, forteller daglig leder i Lofoten Sjøprodukter, Roger Mosseng, til NRK.no.

Det var Lofotposten som først omtalte saken i dag.

Beregninger i en studie fra 2006 viser at lakselus koster norsk oppdrettsnæring nærmere én milliard kroner årlig, og er det desidert største sykdomsproblemet næringa står overfor.

Problemet har hittil blitt behandlet med orale midler og kjemisk vannbehandling. Nå viser overvåkning av lakselus at lusa i enkelte tilfeller har blitt resistent mot den foretrukne behandlingsmetoden, ifølge Havforskningsinstituttet.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Lakselus

LAKSELUS: Denne parasitten koster næringa flere millioner kroner årlig.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Mosseng ønsker å komme problemet med resistent lus i forkjøpet, og har tro på at løsningen kan ligge i bruk av blåskjell.

– Bakgrunnen er at vi hadde en merd ute som var overgrodd av blåskjell. Når vi på et tidspunkt gikk gjennom merdene, hadde alle fått påslag av luselarver med unntak av den, forteller han.

Etter dette funnet gjorde de ytterligere forsøk, og høstet flere lignende erfaringer.

– Nå ønsker vi å samarbeide med SINTEF å få i stand et forsøksprosjekt for å se om dette fungerer i industriell skala, og sendte i slutten av juni en søknad til fylkeskommunen i forbindelse med dette.

– Ingen risiko

Bakgrunnen for at det må søkes om tillatelse fra offentlig hold er en paragraf i Akvakulturloven, som forbyr polykultur – det vil si oppdrett av flere arter på samme lokalitet.

– Dette bunner i føre-var prinsipper og frykt for smitte, forteller seniorforsker Roger Richardsen i fiskeri- og havbruksavdelingen hos SINTEF.

Han tror ikke det er noen reell risiko ved å samlokalisere blåskjell og oppdrettslaks.

– Jeg tror heller blåskjellene kan vise seg å være en fin tilleggsnæring, sier han.

Han betegner prosjektet som interessant og vel verdt å teste.

– Vi er interessert i den faglige siden av dette, og ønsker i undersøke om dette bunner i en tilfeldig observasjon eller om blåskjell kan ha en effekt i lusebekjempelsen, sier han.

Richardsen forklarer at det er utført begrensede forsøk av blant annet Fjordforsk i Sogndal som dokumenterer at blåskjell spiser yngel av lakselus.

– Dersom prosjektet fungerer i større skala vil man kunne produsere mat samtidig som man bekjemper lakselus. Virkelig en vinn-vinn situasjon, tilføyer han.

(artikkelen fortsetter under)

Blåskjell

SPISER LAKSELUS: Det er ifølge SINTEF allerede dokumentert at blåskjell spiser lakselus. – Nå ønsker vi å undersøke hvor effektivt det fungerer i industriell sammenheng, forteller seniorforsker Roger Richardsen.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Skeptisk

Øyvind Strand ved Havforskningsinstituttet forsker på blant annet hvordan blåskjell tar til seg næringsstoffer fra havet, og er noe skeptisk til hvor effektivt blåskjell vil være i bekjempelsen av lakselus.

– Det stemmer at det er påvist at blåskjell spiser yngel av lakselus når de er i sine mindre stadier. Men det spørs hvor effektivt det vil være i kommersiell sammenheng, sier han.

Han beskriver forsøket som en kompleks problemstilling.

– Det som er viktig å huske på er at blåskjellene ikke bare tar til seg yngel av lakselus, men også andre partikler i vannet. Sammensetningen av næringsstoffer vil derfor være helt avgjørende for hvor effektivt dette vil fungere.

Strand trekker også frem at store mengder blåskjell vil kunne begrense vanngjennomstrømningen i anlegget.

– Og som vi vet er vannstrømmen den viktigste faktoren for laks. Så det blir spennende å se hva de kommer frem til i Lofoten, avslutter han.