Velkommen til Bådåddjo

I 2004 bestemte bystyret at Bodø skulle få et samisk navn, syv år etter kom det samiske skiltet som ønsker velkommen til Bådåddjo. Flere byer bør gjøre det samme, mener sametingsråd Vibeke Larsen.

Video d6e5ce49-cabc-4df3-b422-268d4cb00ecc.png

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Det er naturlig at flere nordnorske byer gjør som Bodø og anerkjenner sin samiske befolkning og den samiske historien. Det er mange byer som kunne tatt en vurdering på det, som for eksempel Harstad, sier Larsen.

Fire dager før samefolkets dag, under Samisk kulturuke i Bodø, fikk Nordlandshovedstaden sitt samiske navn på plass ved innkjøringa til byen. Larsen skulle gjerne sett det samme i sin hjemby.

– Nå er jeg tilknyttet Narvik by, og Narvik by har jo også en samisk historie og har samisk befolkning, så det ville vært naturlig at Narvik også begynner å vurdere likedan skilting som Bodø har gjort.

Vibeke Larsen

BÅDÅDDJO: Samtingsråd Vibeke Larsen håper flere byer anerkjenner sin samiske befolkning og historie, og gir den et samisk navn.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det har vært en lang diskusjon om Bodø skulle ha et samisk navn , deretter hvilket navn de skulle ta, og om det var rett å bruke et lule- eller pitesamisk navn. Men det er dokumentert at Bodø har en 1000 år gammel samisk historie, i tillegg finnes det spor av samisk historie enda lenger tilbake.

Valget falt på Båddådjo, som er det lulesamene kaller Bodø. Og i dag var navnet synlig for alle som kom kjørende inn til byen via riksvei 80.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Noen bodøværinger liker nok ikke Bådåddjo

Ordfører Odd-Tore Fygle kunne stolt avduke det nye skiltet foran et et knippe med pressefolk og flere som ville overvære høytideligheten en regnfull formiddag i Bodø.

– Det kommer opp nå fordi det har vært gjennom noen år har vært en diskusjon om hvordan vi sterkere kan markere den samiske historien, og samenes tilhørighet til byen, sier Fygle.

Samiske skilt

BÅDÅDDJO: Syv år etter at bystyret i Bodø bestemte seg for å bruke det samiske navnet på Bodø, har ordføreren endelig fått opp og avduket skiltet som viser at vi kjører inn i Bådåddjo, fylkeshovedstaden i Nordland. Her stråler ordfører Odd Tore Fygle, sammen med sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Men dette ble vedtatt for syv år siden, har det ikke tatt litt lang tid før skiltet kom opp?

– Det kan du godt si, men det var faktisk i fjor vi bestemte at vi skal skilte på vei inn til byen. Så det har gått forholdsvis raskt, takket være vegvesenet kan så har vi fått det på plass i dag.

– Hvordan tror du den jevne bodøværing tar i mot det?

– Jeg tror de aller fleste ikke har noe forhold til det, noen er sikkert i mot, men den jevne bodøborger ser at det er riktig at vi respekterer samenes historie ved å gjøre det. Og jeg merker meg at det er veldig mange som har tilhørighet til det samiske miljøet er stolt av at vi viser det fram i dag, sier Fygle.

– En kjempestor begivenhet

Og det er sametingråden enig i.

– Det er en kjempestor begivenhet, både for samene i Nordland, men spesielt for samene i Bodø, at man får anerkjennelse for den samiske befolkningen som befinner seg i kommunen og den samiske historien som er tilknyttet Bodø by, sier Sametingsråd Vibeke Larsen.

Innkjøring til Bodø/ bådåddjo

BÅDÅDDJO ER NORDLANDS FYLKESHOVEDSTAD: Når du kjører på riksvei 80 inn til Bodø blir du ønsket velkommen av skilt på samisk og på norsk.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK