Hopp til innhold

Disse ni skal kjempe Nordlands sak på Stortinget de neste fire årene

Noen har sommerfugler i magen, andre kanskje en minister? Andre kvier seg til en pendlertilværelse hvor det å fly til i Oslo i storm en januardag blir en del av hverdagen.

Nordlandsbenken 2021-2025

NORDLANDSBENKEN: De ni nordlandspolitikerne som skal tilbringe de neste fire årene på Stortinget er: Bjørnar Skjæran (Ap), Mona Nilsen (Ap), Øystein Mathisen (Ap), Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Mona Fagerås (SV), Bård Ludvig Thorheim (Høyre), Geir Jørgensen (R), Dagfinn Henrik Olsen (Frp) og Mona Fagerås (SV).

Etter to nervepirrende døgn og en dramatisk innspurt med utjevningsmandater i fri flyt begynner fasiten endelig å bli klar:

De ni nordlandspolitikerne som skal tilbringe de neste fire årene på Stortinget blir altså: Bjørnar Skjæran (Ap), Mona Nilsen (Ap), Øystein Mathisen (Ap), Mona Fagerås (SV), Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Bård Ludvig Thorheim (Høyre), Dagfinn Henrik Olsen (Frp) og Geir Jørgensen (Rødt).

Men hvem er de? Og hvilke nordlandssaker vil de kjempe for i hovedstaden?

Bjørnar Skjæran (55), fra Lurøy

Gårdbruker, politiker, mangeårige ordfører, gruppeleder for Ap på Nordland fylkesting. Og fra 2019 nestleder i Arbeiderpartiet – og nå aktuell i en ny rødgrønn regjering.

Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.

– I april målte NRK oss til 18 prosent i Nordland. Vi vant med stor margin og har tatt Nord-Norge tilbake. Vi vokste mest, ble klart størst og ser at folk fra Nordland ønsket et skifte med Jonas som statsminister, sier Bjørnar Skjæran.

Foto: Oliver Rønning / NRK

– Ørnen er på vingene igjen. Vi har reist oss, vi har fått ny tillit og det norske folk har snudd ryggen til høyrepolitikken, uttalte Skjæran da han ble intervjuet av NTB i natt.

Tirsdag morgen konstaterer han at Ap har tatt Nord-Norge tilbake. Men om han selv vil få plass i en ny regjering, vil han foreløpig ikke spekulere i.

– Det har jeg verken tenkt på eller snakket med noen om. Nå handler alt om å få en ny kurs for landet vårt der vi viser i praksis hva det betyr når vi sier at det må bli vanlige folk sin tur. Dagene som kommer vil ha fokus på politikk, ikke posisjoner.

Den viktigste saken for Skjæran er å snu befolkningsnedgangen i Nordland til vekst. Det vil han gjøre ved å utnytte mulighetene i det grønne skiftet gjennom.

– Vi trenger en aktiv næringspolitikk for å skape nye arbeidsplasser og sikre nye eksportinntekter.

Han vil også sikre en sterkere velferdsstat.

– Som stiller opp for folk uavhengig av hvor de bor og størrelsen på pengeboka. Etter åtte år med Høyreregjering har vi fått kystopprør, bondeopprør, distriktsopprør og bunadsgerilja. Mange av opprørene har sin kjerne i nord. Vi skal snu det til ny optimisme. For meg er det viktig at ei Ap-ledet regjering samler landet igjen og viser i praksis hva «by og land – hand i hand» betyr.

Mona Fagerås, SV (49) år fra Vestvågøy

Fylkesråd for næring – Mona Fagerås (SV)

Mona Fagerås er SVs førstekandidat i Nordland.

Utdannet lærer. Har vært fylkesråd for næring på fylkestinget i Nordland, og allerede sittet fire år på Stortinget.

Nå vil hun jobbe for miljø og rettferdighet på Stortinget. Og framtida arbeidsplasser basert på utdanning, alternativ energi, grønn økonomi, fiskeri, forskning og utvikling.

– Først av alt er jeg kjempefornøyd med at SV havner i regjering. Det betyr at vi får være med å forhandle og at vi er der det skjer. Det er kjempeviktig.

– Kunne du tenkt deg å sitte regjering?

– Det føles uendelig langt fram dit.

Mona Nilsen, Arbeiderpartiet, (47) fra Narvik

Utdannet barnevernspedagog. Er i dag leder av Nordland Arbeiderparti.

Mona Nilsen, leder av Nordland Arbeiderparti.

Mona Nilsen er Arbeiderpartiets andrekandidat i Nordland.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det gode valgresultatet skyldes hardt arbeid og at Ap har lyttet til folket i nord.

Nilsen sier at Ap ønsker å utgjøre en forskjell i Nord-Norge og Nordland. Det tror hun partiet skal klare:

– Vi så heldig i Nordland at vi har Aps nestleder. Han har jobbet knallhardt for å et Nord-Norge – og Nordlandstempel på valgprogrammet vårt.

– Ungdommen er Nordlands gull. Gjennom gode læreplasser, gratis skolemåltid og trygge arbeidsplasser legge til rette for at ungdom vår utdanner og utvikler seg – og flere forblir i nord. Og de som reiser ut, som fått erfaringer og lært enda mer, skal ha lyst å komme tilbake.

Bård Ludvig Thorheim, Høyre (44) fra Bodø

Bård Ludvig Thorheim

Bård Ludvig Thorheim drev amerikanske valgkamp fra bilen sin. Det førte han til fast plass på Stortinget.

Foto: Petter Strøm / NRK

Har en mastergrad i statsvitenskap og befalsutdanning fra Forsvaret. Jobber nå for Nordområdesenteret på Nord universitetet.

Høyre var det partiet som gikk mest tilbake i Nordland, og ender opp med bare en representant på Stortinget.

Selv om han er ihuga Høyremann innrømmer han at han er litt glad for regjeringsskiftet.

– Etter såpass lang tid kan være bra med skifte, slik at vi får se litt ulike alternativer. Marianne og jeg skal være sterke stemmer både nasjonalt og her i Nordland.

På Stortinget vil han jobbe for å gjøre Nord-Norge til Europas mest skapende region.

– Arbeidsplasser er viktig hvis distriktene skal reddes. I tillegg må det være gode skoler og gode sykehustilbud. Og det må være gode veier og flytilbud.

Har en klar beskjed til nordlendingene: – Jeg kommer aldri til å glemme hvem jeg er valgt inn for.

Øystein Mathisen (30), Ap, fra Kjerringøy i Bodø

Jobber som kommunikasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Har en bachelor i journalistikk og har også to perioder som bystyrerepresentant i Bodø bak seg.

Øystein Mathisen

Øystein Mathisen (Ap) er glad og lettet over stortingsplass.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Ap ble den store valgvinneren i Nordland, og får tre representanter på Stortinget. Tredjekandidat Øystein Mathisen fikk gåsehud da det gikk opp for han at han fikk fast plass.

– Nordland har veldig store muligheter, men vi må sørge for å gripe dem slik at vi får verdiskapning og ringvirkninger som blir igjen i regionen. Vi skal skape masse nye arbeidsplasser når olja skal fases ut. Men det krever at vi er frampå, sier Mathisen.

Du har mye politisk erfaring, mange vil kanskje tenke at du ikke har jobbet så mye?

– Jeg mener Stortinget bør speile hele befolkningen. Da er det naturlig at en 30-åring ikke har så mye arbeidserfaring.

Nå ser han fram til å bli ukependler mellom Bodø og Oslo. Men ikke til flyturer mandagsmorgener i januar.

– Jeg vil ikke si at jeg har flyskrekk, men jeg er nervøs hvis vindstyrken passerer 20 sekundmeter.

Willfred Nordlund (33) Senterpartiet, Sortland

Bakgrunn som kokk, avløser, og taxisjåfør. Studier i markedsføring på BI. Tidligere fylkesråd for samferdsel i Nordland og fire år på Stortinget.

– Vi skal jobbe videre mot nedbyggingen av viktige samfunnsfunksjoner i Norge. Vi skal jobbe for lokalsamfunn, folk og verdiskaping i hele landet.

Da må det mer penger ut til kommuner og fylkeskommuner, mener han.

Wilfred Nordlund, Sp

Willfred Nordlund (Senterpartiet).

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Høyreregjeringen har overlatt jobben med å få til vekst til næringslivet. Det er en feilslått retning. Ved å styrke kommuner og fylkeskommuner kan vi sørge for sikre veier og at politi og ambulanse kommer når man har behov for den.

Flystasjonen på Andøya står også på agendaen. Og Nordlund avviser at det er en tapt sak.

– Et politisk vedtak er nettopp det helt til det ikke er der lenger. Å reversere stortingsvedtaket fra 2016 er ingen umulighet, sier han.

Siv Mossleth, Senterpartiet (54), fra Saltdal

Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende

Siv Mossleth

 – Det er mye å rydde opp i etter åtte år med Høyreregjering. Blant annet ønsker vi en annen rovdyrpolitikk, sier Siv Mossleth (Sp).

Foto: Petter Strøm / NRK

Mossleth har en periode på Stortinget bak seg. Senterpartiets gode valgresultat i Nordland sørger for fire nye år.

Det ser hun fram til.

– Nå starter den harde jobben. Det viktigste blir å bedre kommuneøkonomien sånn at vi sikrer bedre tjenester for folk. Samferdsel er også viktig for folk i Nordland. Sp skal også levere på det grønne skiftet, billigere fergebilletter og flypriser.

Senterpartiet har også signalisert at de vil reversere flere av reformene Solberg-regjeringen har fått igjennom.

– Vi går inn i regjeringsforhandlingene med store forventninger om å gjenreise Andøya flystasjon, lærerutdanningen i Nesna. Det går jeg ut fra at vi får til, sier Mossleth.

Dagfinn Olsen (55) Frp, fra Lødingen

Utdannet fiskerskipper, sjøkaptein og statslos.

Har vært vara på Stortinget i to perioder, men har nå fast stortingsplass. Olsen er kjent for nordlendingene som fylkespolitiker.

Dagfinn Henrik Olsen

Dagfinn Olsen skulle gjerne hatt med seg andrekandidat Hanne Dyveke Søttar i fire nye år. Men det ville ikke velgerne.

Foto: Petter Strøm / NRK

Frp ble en av valgets store tapere, og i Nordland mistet partiet et av to mandater. Det manglet 4000 stemmer for at Hanne Dyveke Søttar fikk fire nye år på Stortinget.

Det har stormet rundt fylkespartiet. I august ble lokallagsleder Allan Johansen i Rana kastet ut av Frp etter å ha frarådet folk fra å stemme på eget parti.

Dagfinn Olsen vil ikke legge all skyld på Allan Johansen.

– Jeg tror det er en nasjonale trend som slår inn.

Nå vil han legge bråket i Rana bak seg og se framover.

– Jeg vet hva jeg går til. Jeg skal prøve å være et tydelig talerør fra nord i opposisjon. De som skal styre dette landet skal få merker at Dagfinn Olsen er på plass. Hvis den nye regjeringen ikke levere skal vi rope høyt og tydelig om de løsningene som må til.

Olsen mener Frp har fått mange viktige gjennomslag til glede for folk flest, men han trekker frem særlig to som spesielt viktige.

– Det viktigste gjennomslag Frp har fått er satsingen på samferdsel. I tillegg har de store kuttene i skatter og avgifter påvirket folks lommebok positivt, avslutter han.

Geir Jørgensen (48) Rødt, fra Hadsel

Geir Jørgensen

– Det er tross alt over 7.200 mennesker som har stemt på Rødt i Nordland, så vi håper at de får full uttelling for stemmen sin, sier Geir Jørgensen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Jobber som regionsekretær for Nord-Norge i Naturvernforbundet. Han har også mange år i kommunestyret i Hadsel bak seg. Siden 2019 har representert Rødt på fylkestinget.

Nordland ble det nest beste fylket, etter Oslo, for partiet Rødt. tirsdag kveld kapret et mandat fra Høyre.

– En thriller av klasse, jublet Jørgensen på direkten i NRK Nordlands TV-sending.

I likhet med Senterpartiet vil også han vil jobbe for å flystasjonen tilbake til Andøya og gjenreise lærerutdanningen på Nesna.

Han er også opptatt av fiskeripolitikk og kystfiske.