Hopp til innhold

Klage etter valget – vakt rengjorde hesteutstyr i valglokalet

Valgstyret i Hattfjelldal kommune har innkalt til ekstraordinært møte etter hendelsen. – Vi tar det på alvor, sier ordfører Harald Lie.

Kulturstua i Hattfjelldal

Kulturstua i Hattfjelldal, bygningen øverst i bildet, var et av tre valglokaler i kommunen under årets valg.

Foto: Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune har i etterkant av valget mottatt en klage fra en velger.

Velgeren skal angivelig ha møtt en valgvakt som pusset diverse hesteutstyr samtidig som vaktjobben ble gjennomført.

Nå gjør kommunen endringer i egne vedtekter.

– Det blir et møte i dag. Vi går for en innstilling der vi tar dette til etterretning, sier Harald Lie til NRK.

Pusset utstyr til hest

Valgstyret i kommunen har som ordføreren påpeker innkalt til et ekstraordinært møte mandag.

I innkallingen står det følgende om valgvaktens oppførsel:

«Vedkommende hadde med seg diverse hesteutstyr/seletøy som ble vasket og pusset i valglokalet, samtidig som vedkommende skulle følge med valget.»

Kulturstua i Hattfjelldal kommune.

Kulturstua i Hattfjelldal ble brukt som valglokale.

Foto: Hattfjelldal kommune

NRK har vært i kontakt med velgeren som reagerte. Vedkommende ønsker ikke å stille med navn, men sier til NRK at valgvaktene bør ha mer respekt for valget.

– Tidligere kledde man på seg finklærne under valget. Det er høytidelig. I demokratiets navn er det viktig å ta det ansvaret som medfølger jobben på alvor.

I klagen utdyper velgeren:

Nytt punkt i opplæringen

Regelverk i forbindelse med stortingsvalg er tilgjengelig for kommunene i valghåndboken. Den tar utgangspunkt i valgloven som blant annet sier:

«I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen.»

Valgstyret i Hattfjelldal kommune henviser selv til dette i deres vurdering.

De skriver at «Orden og oppførsel i stemmelokalet» ikke var et eget punkt under opplæringen av vaktene. Både fordi valghåndboken var tilgjengelig for alle, samt at flere av dem hadde hatt tilsvarende verv tidligere.

Harald Lie

Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal kommune.

Foto: Privat

Ordføreren i kommunen, Harald Lie, sier til NRK at de tar situasjonen på alvor. Nå skal «orden og oppførsel i stemmelokalet» inn som et eget punkt i opplæringen.

Valget skal gjennomføres på best mulig vis ved neste anledning.

Lie tror imidlertid ikke at rengjøringen har gitt konsekvenser for valgresultatet i kommunen.

– Det kan jeg ikke tenke meg. Men det er litt spesielt.

I likhet med velgeren som reagerte, mener Lie valget og valgdagen er noe alle bør respektere.

– Valg er en veldig viktig del av demokratiet vårt. Vi flagger med både norske og samiske flagg i vår kommune, og det er flott at vi har fine rammer rundt den jobben som blir gjort.