NRK Meny
Normal

UP: – Folk takker stort sett pent, smiler og kjører videre etter å ha fått bota

Fra 1. januar ble det dyrere å bli tatt for råkjøring. Nå kan du for første gang få et forenklet forelegg på over 10.000 kroner. Men UP er usikker på om bøtene svir nok.

Politiet gjennomfører fartskontroll i Bodø

UP-sjefen i nord peker blant annet på at folk her til lands generelt har god råd, og at man alltids kan få ordnet en avbetalingsplan med SI på Mo. Her fra en fartskontroll i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum

Tall fra UP i Nord-Norge viser at 773 bilister ble tatt for fartsovertredelser i fjor. En liten økning fra 2015 da tallet var 743.

Noe av årsaken er nok at UP i nord har fått fire nye patruljer på veiene, bemerker distriktssjef Geir Harald Marthinsen. Han er likevel klar på en ting: Det er fremdeles for mange som kjører fra seg lappen.

– Totalt sett bød fjoråret på flere forelegg enn vi noensinne har utstedt, og vi har aldri tatt flere for ruspåvirket kjøring.

– Jeg vil bli overrasket om ikke denne utviklingen fortsetter i 2017, noe som også henger sammen med fokus på flere kontrolltimer langs veien.

I fjor endte antall trafikkdrepte i Norge på 135, i 2015 var tallet 117, ifølge tall fra Statens vegvesen. Og hver drepte i trafikken er én for mye, sier Marthisen.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord

– Vi har heldigvis tatt færre i de veldig store hastighetene, selv om det har vært noen av de også, sier Marthinsen, og viser til ett eksempel der to ble stanset etter å ha kjørt i 170 kilometer i timen.

Foto: TOR FARSTAD

Dyrere

Så da er det kanskje ikke så rart at det nå har blitt dyrere å bli tatt for råkjøring.

Nå kan du for første gang få et forenklet forelegg på over 10.000 kroner. Økningen på bøtene er på opp mot 28 prosent. Der du tidligere måtte ut med 9000 kroner, må du nå ut med 10.400 – for eksempel (se tabell nederst).

Men er dette løsningen for å få norske bilister til å overholde fartsgrensen, og få ned ulykkesstatistikken? Geir Harald Marthinsen er ikke overbevist.

– Jeg er litt usikker. I fjor delte vi ut ganske høye bøter, og de som ble stoppet smilte stort sett, takket og kjørte videre. Det hendte de samme ble tatt uka etter, også.

– Så det gjenstår å se. Jeg håper selvfølgelig dette kan være et lite bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet, og at vi kanskje får noen færre ulykker. At flere tenker seg om. Men helt trygg er jeg ikke.

– Bidrar ikke til stor reduksjon

Rune Elvik

Trafikkforsker Rune Elvik viser til en norsk studie fra 2005, som den gang viste at andelen som kjørte for fort sank med fem-ti prosent som følge av høyere bøter. Det betyr for eksempel at hvis 40 prosent kjører for fort, går denne andelen ned til mellom 36 og 38 prosent.

Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

Trygg er heller ikke trafikkforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt. Han forteller at det har blitt forsket på dette både nasjonalt og internasjonalt.

– I hovedsak kan ikke høyere bøter forventes å ha noen særlig stor virkning på hverken lovlydighet eller antall ulykker, oppsummerer Elvik.

Både i det norske og det litt mer omfattende internasjonale materialet har forskerne funnet en liten effekt, men langt fra noen betydelig reduksjon i antall overtredelser.

– Med de relativt beskjedne økningene man har innført nå, så snakker vi kanskje om én til to prosent. Og da er vi nede i så lite at det ikke er så lett å måle og påvise det.

Mer kontrollvirksomhet

Elvik mener det mest effektive virkemidlet for å få norske bilister til å overholde trafikkreglene, er flere kontroller, slik at sannsynligheten for å bli oppdaget øker.

– Det vi har sett er at UP har opprettholdt sin innsats og endog kanskje økt den noe, mens resten av politiet har redusert trafikkontrollene betraktelig.

– Man må rett og slett få snudd den utviklingen. Det er overveiende sannsynlig at økt kontrollvirksomhet ville vært det mest effektive.

Fokusområder

UP-sjefen i nord lover at de i år som i fjor vil ha særlig fokus på områder som fart, rus, adferd (for eksempel bruk av mobil under kjøring) og verneutstyr.

– Vi ønsker å få kontrollaktiviteten opp, og vil gjøre det vi kan for å være mest mulig ute på veiene.

Også den enkelte kan bidra til å trygge trafikken gjennom å senke farta og ved å si fra når noen for eksempel setter seg bak rattet med rus i blodet.

Nye bøtesatser for trafikklovbrudd i 2017

Lovbrudd

Dagens bot

Etter nyttår

5 km/t for fort

600

750

10 km/t for fort

1600

2050

15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

2900

3700

20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

4200

5350

25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

6500

8300

15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

2600

3300

20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

3600

4600

25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

4900

6250

30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

6500

8300

35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

7800

9950

36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t

9000

10.400

Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran

5200

6650

Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv.

4200

5350

Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving

3200

4100

Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.)

5200

6650

Brudd på vikeplikten

5200

6650,-

Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv.

2000

2250

Kjøring med «trimmet» moped

4200

5350

Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv.

900

1150

Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år

2000

2250

Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t *

2000

2150

Kilde: Lovdata