Hopp til innhold

– Når vi stanser rusede foreldre med barn i baksetet, så gjør det inntrykk

UP har aldri tatt flere for ruspåvirket kjøring enn i år. Noen kontroller gjør ekstra inntrykk, forteller distriktssjefen i Nord-Norge.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord

Gjennom hele 2016 har utrykningspolitiet (UP) jobbet for å gjøre veiene våre tryggere. Det har bidratt til at rekordmange har blitt tatt for ruskjøring, forteller Geir Harald Marthinsen (bildet).

Foto: TOR FARSTAD

UP-sjef Marthinsen

– Vi ser at fart og rus, mange ganger i en kombinasjon, er viktige årsaker til de ulykkene vi har. Også de mer alvorlige ulykkene, som medfører død. Derfor er dette noe vi fokuserer på, forteller Geir Harald Marthinsen.

Foto: NRK / NRK

Distriktsleder Geir Harald Marthinsen for UP i Nord-Norge forteller at de aldri har tatt flere ruskjørere enn i år.

Tallene for Nordland viser en dobling sammenlignet med i fjor. Også i Troms og Finnmark har det vært en kraftig økning, og trenden er den samme over hele landet.

– Vi har sett en liten økning på alle områder. Med unntak av rus. Her har vi sett en betydelig økning, forteller Marthinsen (se tallene nederst i saken).

UP-sjefen i nord tror utviklingen vil fortsette i 2017.

– Det handler nok heldigvis ikke om at vi har fått flere ruskjørere på veiene. Heller at vi har fått smartere måter å jobbe på, bemerker han.

Ny teknologi er årsaken

Årsaken til økningen skyldes blant annet at UP hatt stort fokus på feltet regionalt og nasjonalt. I tillegg fikk man fire nye patruljer i Nord-Norge i høst.

Apparatets skjerm

Slik ser det ut når apparatet gir utslag. Bildet er fra da politiet i Bodø fikk opplæring i bruk av apparatet høsten 2015.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Et nytt instrument har også gjort det mye enklere å avsløre førere som er ruset på andre ting enn alkohol.

Før måtte patruljene undersøke blikk, pupiller, puls manuelt. Nå gir en spyttprøve raskt en indikasjon som enten bekrefter eller avkrefter mistanken.

– Ny teknologi har vært utslagsgivende i veldig mange av disse sakene. Vi er i stand til å oppdage sjåfører som er ruset på kokain, amfetamin, opiater, cannabis og så videre, sier Marthinsen.

  • UP-sjef Runar Karlsen forteller om et lignende bilde nasjonalt: I år vil tallet på antall rustatte i Norge trolig ende på rundt 2370. Det er 40 prosent økning i forhold til i fjor.
UP-sjef Runar Karlsen

– Rus forårsaker mange stygge hendelser, og vi vil stå på videre inn i 2017 for å få ulykkestallene ned, forteller UP-sjef Runar Karlsen.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Gjør inntrykk å møte rusede foreldre

På spørsmål om hva som har gjort mest inntrykk i året som har gått, sier Marthinsen at alvorlige ulykker selvfølgelig er noe som preger alle som har vært til stede.

– Men mange ganger trenger det ikke være de store, alvorlige hendelsene. Når vi treffer kvinner og menn som er ruset bak rattet med små barn i bilen – på vei til skole, barnehage, SFO eller fotballtrening – så gjør det inntrykk.

Selvsagt gjør vi den jobben vi må gjøre. Samtidig får det oss til å virkelig tenke over utfordringene vi har i samfunnet.

– Vi har også stanset foreldre som har kommet med høy hastighet med usikrede barn i baksetet. Det er aldri noe trivelig, for vi som jobber med dette hver dag vet konsekvensene dersom det skulle gå galt.

Håper publikum bidrar

Han har derfor en klar henstilling til alle nå på slutten av året:

– I jula er det sikkert mange som skal i selskap hvor det konsumeres alkohol. Noen tar kanskje sjansen på å sette seg bak rattet etterpå.

Mitt håp er at alle gjør sitt for at vi får færre rusførere på veien.

– Gjør gode avtaler på forhånd, slik at man kommer seg hjem. Og kanskje er det å bruke 500 kroner på en drosje vel anvendte penger. For den ene kjøreturen med rus i blodet kan få ufattelige konsekvenser.

Statistikk for 2015 sammenlignet med 2016

Tall til og med uke 50 (Nordland, Troms & Finnmark)

2015

2016

Førerkortbeslag fart

743

771

Førerkortbeslag adferd

56

64

Fartsovertredelser totalt

9731

10735

Verneutstyr

1742

1768

Rusførere

173

276

Pågrepne

255

309