Kommuneoverlege: – Nordlands eneste koronadødsfall var en feil

Det eneste registrerte korona-dødsfallet i Nordland, viste seg å ikke være et korona-dødsfall likevel, ifølge kommuneoverlegen i Narvik.

UNN Narvik sykehus

En eldre mann døde ved Narvik sykehus 27. april. Dødsfallet ble først registrert som et korona-dødsfall, men kommuneoverlegen i Narvik sier det var en feil.

Foto: Kjetil Moe

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten i Nord-Norge har beveget seg svært sakte.

Få er registrert koronasmittet og enkelte tror det ikke blir noen stor bølge av korona i nord.

Nå viser det seg også at det eneste korona-dødsfallet i Nordland, ikke var et korona-dødsfall likevel, ifølge kommuneoverlege Per Thomas Hultstedt i Narvik.

Dødsfallet til den eldre mannen som 27. april ble meldt inn og registrert som fylkets første, og så langt eneste, koronarelaterte dødsfall. Det fikk de pårørende til å reagere.

Overfor avisen Fremover bestred mannens nærmeste pårørende at covid-19 var årsaken til dødsfallet.

– Ikke et korona-dødsfall

Nå bekrefter kommuneoverlegen i Narvik at familien har rett.

– Pasienten fikk en sykdom og ble innlagt på sykehus, han ble smittet av korona, ble frisk av korona, og døde av sin opprinnelige sykdom. Da skal det ikke registreres som et korona-dødsfall, sier Per Thomas Hultstedt, kommuneoverlege i Narvik til NRK.

Dødsfallet i Narvik har fulgt med videre i UNN-systemet, som senest i dag melder om tre koronarelaterte dødsfall ved UNNs sykehus. To i Tromsø og ett i Narvik.

Men ifølge kommuneoverlegen er altså tilfellet i Narvik en feil.

NRK har vært i kontakt med UNN for å høre om de er samstemt med kommuneoverlegen i Narvik.

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv svarer følgende:

– Vi registrerer alle pasienter som dør, og som har fått påvist koronavirussykdom mens de har vært innlagt hos oss. Så lenge det ikke kan utelukkes at koronavirussykdom har påvirket sykdomsforløpet, skal vi registrere det. Vi kan av hensyn til taushetsplikten ikke gå inn på sykehistorien til enkeltpasienter.

To dødsfall i nord

Om vi trekker fra Narvik, er det da bare tre dødsfall som skyldes korona i hele Nord-Norge. To ved UNN og en person som døde i sitt eget hjem i Tromsø.

Familien i Narvik, som først reagerte på at dødsårsaken ble knyttet til korona, har vært i dialog med sykehuset, forteller kommuneoverlegen i Narvik.

– Sykehuset har rettet opp i dette med familien. Dette var et naturlig dødsfall.

Ulike prøvesvar

Mannen som døde ved sykehuset i Narvik ble ifølge de nærmeste pårørende rammet av slag før påske.

Etter en kort innleggelse ved sykehuset i Narvik ble han overført til UNN i Tromsø, hvor han ble testet for koronasmitte. Prøven var negativ.

Men da mannen ble ført tilbake til sykehuset i Narvik og testet på nytt, var prøven positiv. Sykehuset iverksatte tiltak for å hindre smittespredning og 40 ansatte ble satt i karantene.

I forrige uke skal han ifølge de pårørende ha blitt testet ytterligere to ganger, og begge prøvene var negative.

– Derfor reagerer jeg sterkt på at dette beskrives som et covid 19-tilfelle, sa en pårørende mann til Fremover. Han ønsket ifølge avisen at den innrapporterte dødsårsaken ble endret.

Kan være sammensatt

I Norge har åtte av ti med alvorlig koronasyke en kronisk sykdom, ifølge forskning.no.

Det kan gjøre det vanskelig for helsepersonell å fastslå dødsårsaken til pasienter som også har testet positivt for koronavirus.

Skal dødsfallene da meldes inn som koronadødsfall, dersom det er tvil?

Haakon Lindekleiv er medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og svarte dette til NRK 28. april:

– En pasient meldes inn som koronadødsfall dersom pasienten har fått påvist SARS-CoV-2 og årsaken til dødsfallet kan tilskrives Covid-19, eller vi ikke kan utelukke at Covid-19 var en medvirkende faktor til at pasienten døde.

Lindekleiv kan ikke kommentere den konkrete saken i Nordland av hensyn til taushetsplikten. Men sier til NRK at helsepersonell følger kriterier satt av Folkehelseinstituttet når de melder inn dødsfall.

– Vurdering av dødsårsaker er en klinisk vurdering ved hvert enkelt tilfelle og fylles ut i henhold til dette skjemaet, sier Lindekleiv.

Status Norge

Sist oppdatert: 03.07.2020
8895
Smittet
14
Innlagt
252
Døde