Hopp til innhold

Pårørende bestrider at pasient døde av koronavirus – skal ha testet negativt to ganger

Hver enkelt lege må vurdere om et dødsfall skal meldes inn som koronarelatert eller ikke. I Narvik mener pårørende av en pasient som døde, at en annen årsak enn koronasmitte lå bak.

UNN Narvik sykehus

En eldre mann med underliggende sykdom døde ved UNN Narvik natt til mandag. Han testet positivt for covid-19 i forbindelse med oppholdet ved sykehuset.

Foto: Kjetil Moe

Natt til mandag døde en eldre mann ved UNN i Narvik, etter å ha vært innlagt både i Narvik og i Tromsø, i det som blir omtalt som det første koronadødsfallet i Nordland.

Med dette dødsfallet har det vært koronadødsfall i alle fylker, skriver NTB.

Men til avisen Fremover bestrider mannens nærmeste pårørende at covid-19 var årsaken til dødsfallet.

Et fellestrekk for mange av dem som hittil har dødd av koronasmitte, er nemlig underliggende sykdommer. Eksempler på dette kan være knyttet til høy alder, fedme eller diabetes.

Ved dødsfall er det den lokale legen som avgjør om dødsfallet skal rapporteres inn til Folkehelseinstituttet som koronarelatert eller ikke.

Kan være sammensatt

I Norge har åtte av ti med alvorlig koronasyke en kronisk sykdom, ifølge forskning.no.

Det kan gjøre det vanskelig for helsepersonell å fastslå dødsårsaken til pasienter som også har testet positivt for koronavirus.

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge Haakon Lindekleiv

Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Skal dødsfallene da meldes inn som koronadødsfall, dersom det er tvil?

Haakon Lindekleiv er medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge:

– En pasient meldes inn som koronadødsfall dersom pasienten har fått påvist SARS-CoV-2 og årsaken til dødsfallet kan tilskrives Covid-19, eller vi ikke kan utelukke at Covid-19 var en medvirkende faktor til at pasienten døde.

Lindekleiv kan ikke kommentere den konkrete saken i Nordland av hensyn til taushetsplikten. Men sier til NRK at helsepersonell følger kriterier satt av Folkehelseinstituttet når de melder inn dødsfall.

– Vurdering av dødsårsaker er en klinisk vurdering ved hvert enkelt tilfelle og fylles ut i henhold til dette skjemaet, sier Lindekleiv.

Ulike prøvesvar

Mannen som døde i Narvik denne uken ble ifølge de nærmeste pårørende rammet av slag før påske.

Etter en kort innleggelse ved sykehuset i Narvik ble han overført til UNN i Tromsø, hvor han ble testet for koronasmitte. Prøven var negativ.

Men da mannen ble ført tilbake til sykehuset i Narvik og testet på nytt, var prøven positiv. Sykehuset iverksatte tiltak for å hindre smittespredning.

I forrige uke skal han ifølge de pårørende ha blitt testet ytterligere to ganger, og begge prøvene var negative.

– Derfor reagerer jeg sterkt på at dette beskrives som et covid 19-tilfelle, sier en pårørende mann til Fremover. Han ønsker ifølge avisen at den innrapporterte dødsårsaken blir endret.

Pliktig å rapportere dødsfall

Folkehelseinstituttet (FHI) innførte 12. mars rapporteringsplikt av dødsfall som kunne knyttes til covid-19.

Dødsfall skal varsles til kommunelegen i kommunen pasienten bor, som melder videre til FHI.

I tillegg til å varsle smittevernvakta skal legen sende melding om dødsårsaken til Dødsårsaksregisteret. Men det er ingen fasit for å slå fast hva pasienten døde av, og det er opp til den enkelte kommunelege å vurdere.

Sverige, som har fem ganger høyere korona-dødstall enn Norge, registrerer dødsfallene på en annen måte, skrev VG tidligere i april. Det kan bidra til å forklare hvorfor svenskene har registrert så mange flere korona-dødsfall enn Norge.

En gjennomgang Financial Times har gjort knyttet til dødsfall forårsaket av covid-19, kan tyde på at enkelte land har kraftig underrapportering.

Praktiseres likt

FHIs medievakt skriver i en e-post til NRK at korona-relaterte dødsfall er varslingspliktige til FHI.

– Blant korona-relaterte dødsfall oppgis det ikke nødvendigvis om pasienten er død av covid-19, eller med covid-19.

Man må imidlertid ha en positiv covid-19 prøve. Det vil si at alle som inngår i statistikken har bekreftet smitte.

– Det er ikke slik at alle som dør innenfor en viss tidsperiode etter en positiv prøve automatisk telles som koronarelaterte dødsfall, slik som de for eksempel gjør i Danmark. Vi har ikke noen grunn til å tro at rutinene for innrapportering av koronarelaterte dødsfall ikke blir praktisert likt over hele landet.