Hopp til innhold

Trues med dagbøter

Nordlandssykehuset i Gravdal kan bli ilagt dagbøter, dersom de ikke bedrer brannsikkerheten.

Brannvesenet i Vestvågøy påla sykehuset å utbedre en rekke forhold i desember i fjor.

Men da brannvesenet besøkte sykehuset i juni var flere pålegg ikke fulgt opp.

Sykehuset har nå fått beskjed om å rette opp sju forhold. Dersom dette ikke rettes opp blir sykehuset ilagt døgnmulkt fra 1. januar neste år, skriver Lofotposten.

Blant annet skal sykehuset mangelfull dokumentasjon på at bygningsmassen tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset Lofoten, Steinar Pleym Pedersen, sier at sykehuset tar rapporten fra brannsjefen alvorlig.