Hopp til innhold

Trosser rapport fra UNESCO – støtter oppdrett i verdensarvområde

Verdens største oppdrettsselskap ligger an til å få ja til å drive oppdrett i Vega verdensarvområde, til tross for at UNESCO sier nei.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

VERDENSARV: Vega har fått sin plass på verdensarvlisten fordi stedet er unikt og har global betydning.

Foto: Scanpix

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på UNESCOs verdensarvliste.

En av årsakene er ærfuglene og den tusenårige tradisjonen med å sanke ærfugldun.

I flere år har verdens største lakseselskap forsøkt å bygge oppdrett på Vega.

Etter flere års kamp fikk verdens største oppdrettsselskap Mowi tillatelse til å drive med oppdrett på Rørskjæran inne verdensarvområdet.

Men spørsmålet om oppdrett er forenelig med statusen som verdensarvområde vært gjenstand for krass debatt på Vega i lang tid.

Vega er en øykommune på helgelandskysten. De om lag 6500 øyene, holmene og skjærene i kommunen står på UNESCOs liste over verdensarven.

Både Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland stilte seg på bakbeina. De var bekymra for hvilken påvirkning oppdrett kan ha på verdensarvområdet.

Derfor ble det bestilt en rapport fra det internasjonale selskapet «Instead Heritage», som UNESCO bruker til å gjøre slike utredninger.

Nå ligger den klar.

Og konklusjonen: De fraråder oppdrett i verdensarvområde.

Likevel ønsker Arbeiderpartiet i kommunen oppdrett velkommen.

IntraFish omtalte saken først.

Les også Gir ikke opp kampen mot oppdrett i verdensarvområde: – Hårreisende

Vegaøyan verdensarv

Endrer ikke standpunkt

Leder for Vega Arbeiderparti og varaordfører i kommunen, Hilde Sprækenhus, sier at de ikke kommer til å endre standpunkt. Selv om det betyr å trosse rapporten.

– Da vi søkte om verdensarvstatus i 2004 var en av forutsetningene at det skulle være lik utvikling i området som resten av landet, sier Sprækenhus.

– Når diskusjonen har vært som hardest, har folk sagt at vi aldri skulle ha søkt oss til verdensarvlista.

Varaordfører Hilde Sprækenhus i Vega med briller og t-skjorte

Leder for Vega Arbeiderparti og varaordfører på Vega, Hilde Sprækenhus, er redd verdensarvstatusen vil sette kjepper i hjulene også for framtidige næringsutviklingsprosjekter.

Foto: Hilde Sprækenhus

Hun er nemlig redd for at verdensarvstatusen nå vil gjøre det vanskelig for dem å utvikle seg.

– Vi er stolt av statusen vår og vil hegne om den, men som kommune kan vi ikke være med på at vi ikke skal få utvikle oss i takt med andre kommuner på næringsfronten.

Varaordføreren forstår konklusjonen i rapporten som at oppdrettet forstyrrer det visuelle inntrukket av kulturlandskapet.

Ærfugl, Vega

Den lange historien Vegaøyan har for sameksistens med ærfuglen er en av grunnen til at øyriket har hatt verdensarvstatus siden 2004.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Den konklusjonen er hun redd vil stikke kjepper i hjulene også for andre ting enn oppdrett.

– Ingen vet hva slags nye næringer som kan dukke opp i fremtiden. Hvis vi ikke skal ha den samme næringsutvikling i vårt område som resten av landet, må vi få mulighet til å diskutere det med staten.

Riksantikvaren: – Økende press

Riksantikvaren sier at det er viktig at verdensarvområdene kan utvikle seg, men hun mener utviklingen må skje på en måte som ikke truer verdensarvstatusen.

Verdensarven er under økende press fra store prosjekter og tiltak, både i Norge og internasjonalt, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvar Hanna Kosonen Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran sier at verdensarvområdene er en forpliktelse Norge har som statspart til verdensarvkonvensjonen.

Foto: Trond Isaksen

– Vega kommune har ulike næringer og utviklingsmuligheter, og Riksantikvaren vil støtte initiativer som ivaretar og utvikler Vega.

Statsforvalteren i Nordland skriver i en e-post til NRK at de mener Vega har mulighet til en betydelig utvikling hvis de tar fullt ut ansvar for verdensarvverdiene.

Vi er helt enige i at et levende samfunn er en forutsetning for at verdiene «feskarbonden» har utviklet gjennom tusenvis av år, med bl.a. drift av egg- og dunvær, skal opprettholdes, skriver statsforvalteren.

Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde

Da arbeidet i verdensarvområdet ble stanset i 2019, hadde Mowi investert om lag 10 millioner kroner på anlegget. Planen er å opprett ni stillinger på anlegget til rundt 100 millioner.

– En lokalisering av moderne anlegg som ikke er forenlig med disse verdiene vil kunne ødelegge disse mulighetene.

Riksantikvaren peker hun på at verdensarvstedene har videre øremerkede tilskudd fra staten. Vegaøyan alene har mottatt over 100 millioner i øremerkede midler.

Hvis Vega ikke får ha næringsutvikling er kommunen redd folk vil flytte. Hva tenker dere om det?

– Levende lokalsamfunn og vern gjennom bruk er den beste måten å ivareta verdensarven og andre kulturmiljøer. Utviklingen må skje på en slik måte at verdensarvverdiene ikke svekkes eller går tapt, sier Geiran.

Mener oppdrett er reversibelt

«Per nå finnes det utilstrekkelig kunnskap som kan bekrefte de samlede virkningene som oppstår når det etableres flere anlegg i marine økosystemer som allerede anses som skjøre. Begge de foreslåtte anleggene innenfor verdensarvområdet vil ha potensielle negative effekter på stedsfølelsen som ikke kan anses som ubetydelige», står det i rapporten.

Varaordfører på Vega mener på sin side at oppdrettsanlegg er et reversibelt inngrep, som kan bli tatt bort om det viser seg at det har påvirkning på ærfugl eller livet i vann i Verdensarvområdet.

Les også Strid om oppdrett i verdensarvområde: – Jeg er nesten litt flau på Norges vegne

Vega på Helgelandskysten.

– Oppdrett er en næring som blir regulert veldig strengt. Vi vil ansvarliggjøre det med at firmaene som eventuelt får lov til å starte oppdrett.

Derfor håper varaordføreren på Vega at det kan bli laget et eget regelverk for hvordan næringsutvikling kan foregå i Verdensarvområder.

Hverken Riksantikvaren eller Statsforvalteren tror ikke det er et umulig ønske.

Myndighetene jobber kontinuerlig med regelverksutvikling, og er opptatt av Norge skal følge de forpliktelsene som følger av verdensarvstatusen, sier riksantikvar Geiran.

Ærfuglhus på Vega, ved Vega verdensarvsenter

Tradisjonen med å bygge hus til ærfugler og passe på at ikke rovdyr forsyner seg holdes fortsatt i hevd på Vegaøyan.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Vil få til begge deler

Kystplanen er ute på høring og skal behandles 20. oktober. Da kommer Vega til å ønske å opprettholde vedtaket om arealplanen. Og dermed gi tillatelse til oppdrettet.

Lakseselskapet Mowi kommer også til å levere inn høringssvar forteller NRK.

Om det fortsatt er innsigelser i denne høringen vil saken gå Kommunaldepartementet. De har endelig avgjørelse i samråd med Fiskeridirektorat og Klima- og miljødirektorat.

Vega-samfunnet håper på en snarlig avklaring.

– Dette har gjort noe med Vegasamfunnet. Det har vært en hard debatt over tid, sier varaordføreren.

– Dette er en forpliktelse vi har gjort og som verden har bedt oss om å ta vare på for evig og alltid. Vi skal få til begge deler og da må vi komme til en minnelig løsning uten at vi går glipp av økonomiske næringsutvikling.