Hopp til innhold

Regjeringen sier ja til omstridt oppdrett i Vega – mener det er forenlig med verdensarvstatus

I dag fikk verdens største oppdrettsselskap grønt lys for å drive lakseoppdrett i verdensarvområdet i Vega. Men fortsatt er det noen skjær i sjøen for at Vega kommune kan sprette champagnekorkene.

Nydelig solnedgang på Vega

STRID OM OPPDRETT: Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. Ærfuglene og røkting av disse er en viktig del av verdensarven.

Foto: Sølvi Ludviksen Solem

Vegaøyene lengst sør i Nordland består av 6.500 øyer, holmer og skjær og er kjent for sin rike dunværtradisjon.

Siden 2004 står øyriket på Helgelandskysten står på Unescos verdensarvliste.

Nå skal verdens største oppdrettsselskap Mowi starte oppdrett her.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Mowi ASA tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega.

Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune, melder regjeringen i en pressemelding.

Ærfugl, Vega

De senere år har det vært en dramatisk nedgang i ærfuglbestanden. Situasjonen for den godlynte andefuglen med den eksklusive duna er dyster både sør og nord i landet.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det er en viktig prinsipiell avklaring, sier ordfører Andre Møller (Ap) til NRK.

Han fryktet at en ny runde med utredninger ville sette en stopper for etableringen av et oppdrettsanlegg i verdensarvområdet i Vega.

Ordføreren: – Flaut

Nå puster han lettet ut. Samtidig er han oppgitt over myndighetenes tidsbruk.

– Vega kommune fikk den første søknaden fra Mowi i 2015. Det måtte ta seks år for å behandle en konsesjonssøknad. Det er flaut at statlige og regionale myndigheter bruker så lang tid, sier Møller.

Helt siden Vega fikk verdensarvstatus i 2004, har Vega fryktet at kommunen skulle bli vernet mot framtidig næringsutvikling.

Imidlertid ble det laget en avtale med statlige og kommunale myndigheter om at verdensarven ikke skulle være et vern, men en status.

– Både fiskeri, landbruk, turisme og næring skulle ha samme utvikling som landet for øvrig. Vi kan ikke ha det slik at vi må ha internasjonale utredninger for å drive næringsvirksomhet.

I den samme perioden har Vega mistet 194 innbyggere.

For 20 år siden var det 110 registrerte fiskere her. Nå er det fem igjen.

I det 1078 kvadratkilometer store verdensarvområdet er det én fastboende igjen. Ærfuglvokterne som virker i området har en gjennomsnittsalder på mellom 60 og 70 år.

Ifølge ordføreren har det vært jobbet i ti år med rekruttering. Så langt har de klart å rekruttere to-tre nye.

Nå håper han på bedre tider.

Riksantikvaren ikke fornøyd

For det er en betingelse knyttet til klarsignalet fra fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

Tillatelsen forutsetter altså at oppdrettsvirksomheten er forenlig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.

Vega kommune har allerede brukt én million kroner på denne utredningen. Og den er ikke ferdig.

– Vi jobber sammen med Riksantikvaren med en tilleggsutredning, som vi håper skal være ferdig til sommeren. Statsforvalteren og Riksantikvaren har begge innvendinger til kommunedelplanen vår. Dermed må verdiene i verdensarvområdet avklares ytterligere, sier ordføreren.

Vil kreve erstatning

Og hvis partene ikke klarer å bli enige:

– Da står vi foran en stor erstatning til Vega kommune, sier ordføreren.

Selv har Møller aldri vært i tvil om at oppdrett og verdensarvstatus er forenlig.

Andre Møller, ordførar i Vega kommune

– Hvis vi skal ha folk her som skal stelle ærfugl og fortsette den kultiveringen vi har hatt i 1500 år, må det være rom for næringsvirksomhet, sier ordfører Andre Møller.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Rørskjæran utgjør om lag 2 prosent av det totale verdensarvområdet. I tillegg viser Møller til at det allerede finnes to oppdrettsanlegg inne i verdensarvområdet, som Nova Sea driver.

De fikk konsesjon til å drive oppdrett i 2011 – sju år etter at Vega fikk vernestatus. Her er det 25 ansatte, som alle er mellom 22–35 år gamle. De får barn og bosetter seg i kommunen, ifølge ordføreren.

– Siden 2011 har både ærfuglbestanden og antall turister økt, argumenterer han videre.

Flere års kamp

Etter flere års kamp fikk Mowi tillatelse til å drive med oppdrett på Rørskjæran inne verdensarvområdet.

Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde

Da arbeidet i verdensarvområdet ble stanset i 2019, hadde Mowi investert om lag 10 millioner kroner på anlegget. Planen er å opprett ni stillinger på anlegget til rundt 100 millioner.

Kommunikasjonssjefen i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, har tidligere kalt hele saken for en «skikkelig byråkratisk suppe».

Han mener dagens beslutning har stor betydning for aktivitet og arbeidsplasser i området.

– Vi er svært fornøyd med at statsråden lytter til kommunens og fylkets klare støtte til vår etablering i Vega. De har i mange år vært tydelige på at havbruk hører til i området, og vi er overbevist om at undersøkelsene som nå pågår vil fastslå det samme.

rørskjæran