Hopp til innhold

Gir ikke opp kampen mot oppdrett i verdensarvområde: – Hårreisende

SV er opprørt over at ministeren har sagt ja til omstridt oppdrett i verdensarvområdet i Vega før området er konsekvensutredet.

Vegaøyan verdensarv

Vegaøyene består av 6.500 øyer, holmer og skjær og er kjent for sin rike dunværtradisjon. Nå skal verdens største oppdrettsselskap Mowi starte oppdrett her.

Foto: Arne Nævra

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. En av årsakene er ærfuglene og den tusenårige tradisjonen med å sanke ederdun.

I 2016 sa både Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland ja til at verdens største oppdrettsselskap Mowi kunne få drive med oppdrett på Rørskjæran i Vega.

Rørskjæran utgjør om lag to prosent av det totale verdensarvområdet.

Men i april i fjor trakk Miljødirektoratet tilbake tillatelsen. Bakgrunnen var at det ikke ble tatt hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da Fylkesmannen innvilget søknaden.

dunvær, ærfugl Lånan Vega verdensarv

De senere år har det vært en dramatisk nedgang i ærfuglebestanden. Situasjonen for den godlynte andefuglen med den eksklusive duna er dyster både sør og nord i landet.

Foto: Arne Nævra

Mowi klaget på avgjørelsen. 23. april i år kom kontrabeskjeden de hadde ventet på:

Klima- og miljødepartementet opphevet Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen.

Nå reagerer SV. Før helga sendte stortingsrepresentant Arne Nævra brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Det er hårreisende at Miljødepartementet har satt til side egen fagetats vurderinger i denne saken. Hvordan er det mulig å tillate en slik etablering uten engang å kreve konsekvensutredning først?

– Unikt område

Dersom et unikt verdensarvområde ikke skal være beskyttet mot lakseoppdrett, hva skal da være beskyttet, spør han videre.

Arne Nævra

– Mowi – Move it!, sier Arne Nævra. Han mener det er hårreisende at Miljødepartementet har satt til side egen fagetats vurderinger i oppdrettssaken.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

– Verdensarvstatus er den høyeste beskyttelsen som norsk natur kan få. Norge har kjempet hardt for å få denne statusen. Når vi endelig får det, klarer vi faktisk ikke å forvalte det på riktig måte.

– Det er det samme som om at man skulle ha revet den kjente kirka på Røros, som også er i et verdensarvområde. Man truer jo ikke den med en bebyggelse helt innpå, for eksempel.

Han har forståelse for at oppdrettsnæringa skaper viktige arbeidsplassene langs kysten, som Vega-ordfører Andre Møller (Ap) har argumentert med.

– Det er fullt forståelig. Men Mowi snakker om ti arbeidsplasser. Hva er det når man tenker på naturverdiene her? Vegaøyan er et område som kan skaffe penger på naturbasert reiseliv i stor skala, mener Nævra.

Både Riksantikvaren og Unesco har uttrykt bekymring for oppdrettsnæringas inntreden i verdensarvområdet. De bør lyttes til, mener SV-politikeren.

Les også: Fraråder at det blir lakseoppdrett ved viktig område for sjøfugl på Sklinna

Røros kirke natt

Kirka på Røros befinner seg i et verdensarvområde, og man ville ikke funnet på å true den, påpeker Arne Nævra.

Foto: Colourbox

Fornøyd med å komme i gang

Kommunikasjonssjefen i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad, har tidligere kalt saksgangen for ei «skikkelig byråkratisk suppe».

Nå er han fornøyd med at arbeidet med å få opp merdene og fylle dem med smolt, kan komme i gang.

– Men vi er neppe i gang før til høsten. Det er mye som skal på plass, sier han til NRK.

I en e-post til NRK skriver Klima- og miljødepartementet at SVs spørsmål vil bli besvart om kort tid.

Dunvær Lånan, ærfugl Vega Verdensarv

Ærfuglen er kåret til Nordlands fylkesfugl. Her fra dunværet Lånan i Vega.

Foto: Arne Nævra

Klima- og miljødepartementet skriver videre at dette er en kompleks sak med en lang historie, og at premissene som spørsmålene fra SV baseres på, er upresise og uriktige.

– Vega kommune er nå i gang med en utredning som ser nærmere på forholdet mellom akvakultur og verdensarvverdiene i Vega.

– Denne kan få betydning for om det bør være akvakulturvirksomhet ved Rørskjæran, og om det senere vil være grunn til å omgjøre utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Miljømyndighetene vil derfor følge utviklingen av denne prosessen nøye, skriver departementet.

Ærfuglunger på Lånan, Vega verdensarv

Det unike kulturlandskapet med ærfugltradisjonen var den viktigste grunnen til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Her ærfuglunger i dunværet Lånan.

Foto: Arne Nævra
rørskjæran
Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde

Da arbeidet i verdensarvområdet ble stanset i fjor vår, hadde Mowi investert om lag 10 millioner kroner på anlegget. Planen er å opprett ni stillinger på anlegget til rundt 100 millioner.