Hopp til innhold

Frem mot 2040 vil Trondheim vokse mer enn hele Nord-Norge tilsammen

Nord-Norge klarer ikke å holde på ungdommen og andelen nordlendinger kan nå et historisk lavt nivå. – Vi vil ha bedre vær og flere muligheter, sier to flytteklare 16-åringer vi møter i Bodø.

Elise Tverbak og venninne

VIL FLYTTE: Elise Brobak (16) og Charlotte Hansen (16) ønsker ikke å bli værende i Bodø. – Jeg vil flytte til Trondheim, sier Brobak.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen/NRK

De neste tretti årene vil befolkningstallet i Sør-Norge øke med over 1,3 millioner mennesker, mens tilsvarende veksttall for Nord-Norge er 47.000, viser Statistisk sentralbyrås prognoser.

Det vil bety at andelen nordlendinger kan nå et historisk lavt nivå.

Lokkes av bedre vær

I 2012 utgjorde nordlendinger 9,4 prosent av den norske befolkningen, mens den ifølge prognosene vil utgjøre 8,1 prosent i 2040.

Det er lavere enn rekordmålingen i 1769, da den nordlige befolkningen utgjorde 8,2 prosent, ifølge tall Wikipedia har hentet ut fra SSB.

– Vi ønsker bedre vær og flere muligheter, derfor vil vi flytte sørover eller til utlandet, sier 16-åringene Elise Brobak og Charlotte Hansen i Bodø.

De to går i dag på Bodø videregående skole, men planlegger å flytte ut av landsdelen etter endt russetid.

– Jeg vil flytte til Trondheim. Jeg synes det er en fin by og jeg tror jeg vil trives der. Den appellerer til meg på en annen måte en Bodø, sier Brobak.

(artikkelen fortsetter under)

Majestetiske fjell i Nord-Norge

IKKE NOK: Vakker natur og majestetiske fjell er ikke nok til å holde på ungdommen.

Foto: Sindre Kinnerød / Flash Studio

Rogaland og Oslo vokser mest

Helge Brunborg

VIL TIL BYENE: Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, Helge Brunborg, sier det er de største byene og områdene rundt som vil vokse mest fram til 2040.

Foto: Studio Vest/SSB

Det er fylkene Rogaland, Oslo og Akershus som er ventet å vokse mest i løpet av de neste tiårene.

– De største byene og områdene rundt vil vokse mest fram til år 2040. Da vil befolkningsveksten i Sør-Norge være på 0,5 prosent, mens den i Nord-Norge vil være på 0,1 prosent. Folk tiltrekkes av utdanningstilbud og arbeid, sier Helge Brunborg, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Hvorfor er veksten så mye lavere i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet?

– Det handler om at Nord-Norge har et utflytterunderskudd. Ungdom flytter ut for å få seg jobb og utdanning. Samtidig er ikke innvandringen stor nok til å gjøre opp for den store utflyttingsmassen, sier Brunborg.

Han også peker på et annet forhold.

– Før fikk kvinner i Nordland i snitt ett barn mer enni Oslo, men nå er denne forskjellen jevnet ut. Det betyr at landsdelen ikke lengre har så mange å «eksportere» før befolkningstallet går ned, sier han.

  • HØR RADIOSAK OM TEMAET:

Utgjør en tredjedel av Fastlands-Norge, vokser mindre enn Trondheim

Norge er inne i en historisk vekstfase og flere norske byer kan vente seg et langt høyere folketall i framtiden.

Blant annet er det ventet at Sandnes i 2040 vil ha økt sitt innbyggertall med 32.000 mennesker, mens Trondheim vil ha vokst med hele 51.000.

Til sammenligning vil Nord-Norge, med sine tre fylker og et areal som utgjør en tredjedel av fastland-Norge, vokse med 47.000.

Det kan bety at Nord-Norge kan miste politisk innflytelse, ettersom innbyggertallet i nord utgjør en stadig mindre del av Norges befolkning, samtidig som en rekordvekst i sør vil bety milliardinvesteringer innen ny boligbygging og infrastruktur.

Ila og Trondheim „by night“

51.000 NY INNBYGGERE: SSB sine prognoser viser at innbyggertallet i Trondheim vil øke med 51.000 fram til 2040. Det er mer enn i hele Nord-Norge til sammen.

Foto: Roar Hansen

– Kjøttvekta avgjør

Seniorforsker Inge Berg Nilssen i Norut, som har spesialisert seg på regionale og økonomiske analyser, håper befolkningsutviklingen i Nord-Norge blir mer positiv enn det SSB tror.

Nils Aarsæther

FÆRRE PÅ STORTINGET: Professor ved Universitet i Tromsø tror Nord-Norge kan få færre stortingsmandater i framtiden.

Foto: UiT

– Men skulle prognosene slå til, så er det klart at det er i de områdene med den største befolkningstettheten som vil prioriteres når det gjelder veiutbygging og ny infrastruktur. Å få bevilgninger til ulike prosjekt er en politisk kamp, og de med den største kjøttvekta har gode argumenter, sier Nilssen.

Kan miste flere stortingsmandater

– Færre nordlendinger kan bety at vi mister flere stortingsmandater til de mer folkerike delene av landet, sier Nils Aarsæther, professor ved Universitet i Tromsø som har spesialisert seg innen lokaldemokrati.

– Utover det er det kvaliteten på de nordnorske politikerne og organisasjonene som vil avgjøre hvor stor gjennomslagskraft de har.

Han tror likevel ikke at en sterk befolkningsvekst i sør vil bety mindre penger og statlige investeringer fra statens side.

– Nei, ikke i seg selv. Nothing succeds like failure, sier han.

Aarsæther peker også på at befolkningstallet i Nord-Norge tross alt er i vekst.

Vi blir mange flere i nord og det er fantastisk, med tanke på den nedgangstrenden som startet i 1982 og først ble brutt i 2008, sier han.

Befolkningsfremskrivning

Befolkningsfremskrivning for et utvalg kommuner

2012

2040

Oslo

613.285

833.733

Bergen

263.762

338.891

Trondheim

176.348

227.670

Stavanger

127.506

155.329

Drammen

  64.597

  94.522

Kristiansand

  83.243

112.625

Fredrikstad

  75.583

  98.029

Tromsø

  69.116

  80.354

Bodø

  48.422

  62.071

Tallene er hentet fra SSB og tar utgangspunkt i en middels nasjonal vekst.