Hopp til innhold

Regjeringen splittet i jordvernsak

Fire dager før valget barker landbruksministeren fra Sp og miljøvernministeren fra SV sammen i jordvernsak i Trondheim.

Kornåker ved Ranheim i Trondheim

Sp og SV er totalt uenige i om Trondheim kommune skal få legge ut 1000 dekar dyrkamark til bolig og næringsbygg.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Bård Vegar Solhjell

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier Ja til utbygging av 1000 dekar dyrkamark.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix
Trygve Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sier NEI til utbygging av 1000 dekar dyrkamark.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Torsdag slår Adresseavisen opp på sine førsteside at SV ofrer dyrkamarka.

1000 mål matjord

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier ja til utbygging av nærmere 1000 dekar førsteklasses matjord.

Saken gjelder Trondheim kommunes arealplan for perioden 2012 – 2024, hvor kommunen vil tillate bygging av boliger og næringsbygg på seks omstridte dyrkingsområder.

I tillegg til de 1000 dekar med omstridt matjord er det tverrpolitisk enighet om å bygge ut 800 dekar matjord i andre bydeler.

SVs miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har tidligere sagt at det er helt uaktuelt å bygge i marka øst for Trondheim, for å spare dyrkamarka rundt bykjernen.

Løfte til partivenner

Ifølge avisa har Bård Vegar Solhjell rett før valget gitt sine partivenner i Trondheim Ottar Michelsen (leder Trondheim SV), Snorre Valen (stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag) og Knut Fagerbakke (varaordfører i Trondheim) beskjed om at regjeringen vil gi klarsignal til nesten hele det omstridte området.

Landbruksministeren er totalt uenig.

Åpen strid

– Jeg synes det er synd at SV, som burde være opptatt av matjord, mener det er en gladsak å bygge ned matjord som skal vare i generasjoner, sier Senterpartiets landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK, som reaksjon på Adresseavisens oppslag.

Han slår SV i hartkorn med Høyre i denne saken.

– Dessverre har Høyre vært ute og sagt det samme. De burde tenke mindre på hva som lønner seg på kort sikt. At vi må ta vare på en så sårbar ressurs som matjord.

– Vi må tørre å være mest mulig restriktive.

Dermed har det brutt ut åpen strid innad i regjeringen.

Vil løfte saken inn for hele regjeringen

Både Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet har behandlet jordvernsaken, men formelt er det miljøverndepartementet som har siste ord. Så langt er alle enige.

Men Slagstad Vedum mener denne saken er så stor at den må behandles av regjeringen i plenum.

– Formelt sett er et han (Solhjell) som tar endelig beslutning i den saken, men reelt sett er denne beslutningen så stor at den må ha forankring i regjeringa.

– I alle slike saker har vi diskusjon i regjeringen om hva som er regjeringens politikk. Det er det naturlig at vi også har i denne saken.

– Er ikke slaget tapt i trepartiregjeringa når SV har landet på å tillate utbygging?

– Vi har veldig gode argumenter for vårt syn. Det er ulike løsninger og mellomløsninger.

– Senterpartiet er veldig engasjert i dette fordi matjord er en fornybar ressurs. Vi vet at verdens behov for mat øker de neste 30 til 40 åra. Våre barn og barnebarn bør ha muligheten til å dyrke mat. Da må vi ha matjord.

Blir neppe avgjort før valget

Ifølge Trygve Slagstad Vedum er spørsmålet om dyrkamarka i Trondheim behandlet i regjeringen ennå.

– Dette er ikke endelig behandlet i regjeringen.

– Når skal denne saken behandles i regjeringen?

– Det er ikke lenge siden det var høringsrunder. Denne typen store tar gjerne litt tid. Så det vil nok vare utover høsten.

– Det er ikke sånn at det er møte om dette i morgen. (Fredag er siste statsråd før valget. Red.anm.)

– Bedre enn bit for bit

SVs lokale representanter forsvarer planforslaget med at sentrumsnære landbruksarealer bygges ned bit for bit. Nå ønsker de at de gjenværende inneklemte jordarealene heller bør bli omdefinert til boligbygging, og undergis en helhetlig planlegging.

– Det er også mest klimaeffektivt å bygge der man har nærhet til sentrale kollektivårer, sier varaordfører Knut Fagerbakke til Adresseavisen.