Hopp til innhold
Eit fleirtal av politikarne i Trondheim går inn for å etablere den omstridte «grøne streken», som skal verne delar av landbruksarealet i byen.

Vil trekke «grøn strek» rundt Trondheim

Eit fleirtal av politikarne i Trondheim går inn for å etablere den omstridte «grøne streken», som skal verne delar av landbruksarealet i byen mot nedbygging.

Kornåker ved Ranheim i Trondheim

Regjeringen splittet i jordvernsak

Fire dager før valget barker landbruksministeren fra Sp og miljøvernministeren fra SV sammen i jordvernsak i Trondheim.

Bård Vegar Solhjell

Vil ikke røre markagrensene

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell besøker Norges største byer for å diskutere utfordringene stor befolkningsvekst gir.

Elise Tverbak og venninne

Frem mot 2040 vil Trondheim vokse mer enn hele Nord-Norge tilsammen

Nord-Norge klarer ikke å holde på ungdommen og andelen nordlendinger kan nå et historisk lavt nivå. – Vi vil ha bedre vær og flere muligheter, sier to flytteklare 16-åringer vi møter i Bodø.

Kunstgressbaner på Utleira.

Trondheim får ikke bygge vilt

Fylkesmannen nekter Trondheim å bygge på 860 dekar matjord, tilsvarende 185 fotballbaner.

Nybygg på dyrkamark på Torgård i Trondheim.

Bynære bønder selger opsjon på dyrkamark

Landbruksdirektøren i Sør-Trøndelag ønsker et forbud mot private avtaler som gir utbyggere rett til å kjøpe dyrka mark med mål om å bygge der i framtida.