NRK Meny
Normal

Tromsø krymper mens Bodø vokser

Fortsetter Bodø å vokse i samme takt som nå, er byen større enn storebror Tromsø i 2043. Men det har ikke Tromsø tenkt å sitte stille og se på.

Bo Kaspers-konserten NMFU

BODØ VOKSER: Sjansen er stor for at Bodø har passert 50.000 innbyggere innen byens 200- års-jubileum i mai 2016.

Foto: Henrik Dvergsdal

Tromsø leder fortsatt over lillebror Bodø med over 20.000 innbyggere, og blir ikke veldig bekymret over prognosen som Bodø kommune presenterer på sine nettsider.

– Men vi ble litt i stuss da vi så tallene for 2. kvartal. I svært mange år har Tromsø økt med 1000 innbyggere i året, sier varaordfører Gunnhild Johansen i Tromsø kommune.

Faktum er at Bodø gikk inn i juli med 106 flere innbyggere enn da april startet, mens folketallet i Tromsø krympet med 53 personer i samme tremånedersperiode. Det er en trend varaordføreren ikke har tenkt å sitte stille og se på.

Gunnhild Johansen

TROMSØ KRYMPER: – Nå er det bare å sette i gang å produsere flere tromsøværinger, sier varaordfører Gunnhild Johansen.

Foto: NRK

– Ha, ha, nei. Vi må snarest gi beskjed til tromøværingene om å snu trenden og komme tilbake til gamle takter, sier Johansen.

Av de 1000 nye innbyggerne Tromsø velsignes med er nemlig 500 av dem «egentproduserte».

– Nå er det bare å sette i gang å produsere flere tromsøværinger, sier hun.

Snart 50.000 i Bodø

Bodøs befolkning har nå har klatret over 48.000 innbyggere, mens altså Tromsø krymper. Om akkurat samme utvikling som i årets andre kvartal skulle holde seg, vil Bodø – rent teoretisk – passere Tromsø i størrelse rundt år 2043, skriver Bodø kommune på sine nettsider.

– Prognosen er naturligvis intet annet enn et strikt matematisk og teoretisk uttrykk for hvordan det rent skjematisk vil gå hvis befolkningsutviklingen i de to største nordnorske byene fortsetter i nøyaktig samme spor de neste drøye tre tiår, som i den gjorde i månedene april, mai og juni i år, sier kommunikasjonsmedarbeider Arne Martinsen i Bodø kommune.

Folketallet krymper i Tromsø

Tromsø vokser mest i nord

STØRST I NORD: Fortsatt er Tromsø Nord-Norges største by med sine 68.574 innbyggere.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Faktum er at Bodø gikk inn i juli med 106 flere innbyggere enn da april startet, mens folketallet i Tromsø krympet med 53 personer i samme tremånedersperiode.

– For Tromsø er dette et uventet brudd på en meget lang veksttrend. Bare framtiden vil vise om det ble en helt forbigående dump, eller innledningen på en ny trend, konstaterer Martinsen.

Avstanden mellom de to minket dermed med 159 innbyggere på et kvartal. Tromsø hadde 68.574 mennesker ved halvårsskiftet i sommer, mens Bodø var nådd opp i 48.110.

Stadig er altså antallet trømsøværinger 20.464 flere enn nordlandshovedstaden.

– Skulle imidlertid de to kommunenes trender fra 2. kvartal vedvare videre, da krymper Tromsøs ledelse med 600-650 personer i året, og dagens margin på vel tyve tusen vil være spist opp om cirka 32 år, rundt år 2043. Den som lever får se, sier Martinsen.

Bodø var størst

Tromsø har ikke alltid vært den største byen i nord. Bodø var faktisk var større enn Tromsø til utpå 1960-tallet. Da inntraff noen runder med omfattende kommunesammenslåinger landet over. Tromsø la under seg langt større og mer folkerike omland enn Bodø, og overtok som størst i nord.

Bodø 50.000

En kanskje litt mer sannsynlig prognose enn Bodøs passasje av Tromsø, finner en ved å kalkulere på når Bodø ventelig passerer 50.000 innbyggere.

Ved inngangen til juli 2011 manglet Bodø bare 1890 innbyggere på å nå det runde tallet. Med samme folketallsøkning framover som i andre kvartal skulle vi bare være 4-5 år unna nå, altså mest sannsynlig i 2015 eller 2016, skriver kommunen på sine nettsider.

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås faste kvartalsstatistikker.