Hopp til innhold

Endelig kom skreien til Røst – men halvparten mangler

Skreien kom så sent til Lofoten og Vesterålen i år at næringen begynner å bli bekymret. Flere må permittere.

Den store torskejakten utenfor Nord-Norge er i full gang.

Havområdene utenfor Nordland og Troms er blant de mest produktive i hele verden.

Den siste robuste torskestammen kommer hit for å gyte, og verdiene som finnes her i form av fornybare fiskeressurser er enorme.

I fjor ble det fisket skrei for rekordhøye 3,8 milliarder kroner.

Torsk (skrei) henger til tørk på hjeller på Røst.

Nyfanga torsk henger til tørk på hjeller på Røst. Resultatet blir tørrfisk som er Norges eldste eksportvare. Det meste fra Røst går til Italia.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Men uvær og mindre innsig av skrei gjør at fiskerne halvveis i sesongen bare har fisket drøyt halvparten så mye skrei som i samme periode i fjor.

Hva er det som skjer?

NRK har tidligere skrevet om forskere som anslår at skreien vil flytte seg nordover i takt med temperaturforandringer i havet.

Varmere hav kan bety også at skreien kommer sørover senere på året. Og skal vi tro forskerne kan det om noen år tenkes at torsken ikke kommer til Nordland i det hele tatt.

I år har det tradisjonelle skreifisket utenfor kysten av Nord-Norge slitt i motvind.

Les også Temperaturen øker – norsk torsk kan havne i Russland

Lofoten

Flytter sesongarbeidere lenger nord

Myre fiskemottak har etablert seg på flere anlegg i Vesterålen, Lofoten og i Finnmark.

De har merket endringene.

Daglig leder i Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen, ser mørke skyer i horisonten.

– For Vesterålen er det en dramatisk nedgang. Det er vi ikke er særlig fornøyde med. Fangstmengden har ikke har vært så stor som vi hadde budsjettert med og ønsker.

Ifølge Endresen har mottaket permittert omtrent 100 sesongarbeidere.

De fleste permitterte har reist hjem igjen, men flere er også flyttet til anleggene i Finnmark.

– Fisken vil bli fisket. Det vil bare sannsynlig bli tatt en større andel i Finnmark enn det som var tenkt da vi startet året.

En litauer henger fersk torsk til tørking på Røst.

Mange av de som jobber i fiskeindustrien er utlendinger.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Mindre torsk i havet

Torskebestanden har gått ned over de siste årene.

Her er noen tall:

  • Forskerne anslår at gytebestanden av torsk nå er på rundt 800 000 tonn, det laveste siden 2008.
  • På det meste, i årene 2013 og 2014, fisket skreifiskerne tett på 1 million tonn skrei.
  • I 2021 var den totale fangsten tett på 700.000 tonn, 185.000 under kvoten.
  • I fjor var kvoten «bare» på 708.000 tonn. I år var til rådet fra Havforskningsinstituttet på 566.784 tonn.

Endelig kom torsken til Røst

Etter flere uker med stillstand ble det endelig hektiske dager på Røst.

Daglig leder i Røst Sjømat, Tore Johansen, fryktet permitteringer da skreien aldri kom.

– Torsken og tørrfisken bærer hele samfunnet. Den skaper sysselsetting fra januar og til januar fordi vi har tørrfisk på lager hele året, sier Johansen.

Selv om skreien endelig trakk utover til øysamfunnene helt ytterst i Lofoten er han likevel redd dette bare er starten.

– Jeg frykter at båtene er så utålmodig med å fiske opp kvotene sine, at de flytter lenger nord og ikke har tid til å vente på fisken.

Daglig leder i Røst Sjømat, Tore Johansen foran hjellene på Røst.

Daglig leder i Røst Sjømat, Tore Johansen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I den første delen av mars 2022 ble det landet over 5.000 tonn fisk på Røst. I samme tidsperiode i 2023 melder Råfisklaget om rett over 2.000 tonn. Det er en nedgang på omtrent 3.000 tonn.

Av de 480 innbyggerne på Røst er omtrent 20 prosent ansatt fiskeindustrien. Da er fiskerne ikke inkludert.

– De kan dra andre steder hvor det er fisk, men vi blir låst her vi er, sier Tore Johansen.

Les også Krisestart på årets skreisesong – har så langt bare fisket halvparten så mye som i fjor

Skreifiske, Jonas og Robert Brun

– Værsyke fiskere

Årets sesong har vært preget av fortvilelse, forteller Svein Ove Haugland, som er administrerende direktør i Norges Råfisklag.

– Vi har møtt mange værsyke fiskere og fiskekjøpere desiste ukene. Det er ingen tvil om at denne vintersesongen har vært veldig sterkt preget av været. Det er også mer ujevn tilgang på fisk.

At noen har måttet permittere sesongarbeidere, beskriver han som alvorlig.

– Alle som har planlagt for bemanning og produksjon rammes når det det blir mindre fisk.

Også Charles Aas fra Norges Råfisklag bekrefter den dårlige skreisesongen flere steder i landet.

– Totaltallene våre viser at vi ligger ganske langt bak kvantum av skrei fanget i år. Omtrent 26.000 tonn mindre sammenlignet med i fjor, det er et halvt lofotfiske.

Han sier sesongen i år har vært utfordrende med mye dårlig vær, som har forhindret fiskeflåten i mange områder.

Ifølge Aas er det flere som mener den økte mengden sild utenfor Troms, Vesterålen og Lofoten har vært med på å endre torskens vandringsmønster.

Selv om kvoten på fartøynivå i Vest-Finnmark er nede på 20 prosent, så har området bare en nedgang på 10 prosent.

– Det betyr at de har fått en større andel av kvoten totalt sett. De har fått en del fisk der på bekostning av andre området.

Den største nedgangen finner vi i Vesterålen. Der kvantumet halvert seg siden i fjor. Myre fiskemottak har allerede måtte permittert omtrent 100 sesongarbeidere.

Charles Aas

Charles Aas fra Norges Råfisklag sier fartøy i Vest-Finnmark har fått en del fisk på bekostning av andre områder.

Foto: Norges Råfisklag

Reddet sesongen i år

Etter at skreien endelig kom til Røst i midten av mars, er sesongen reddet.

Vi får inn den fisken vi skal, og anleggene på Røst er berga. Vi må prøve å skape et levebrød ut ifra den fisken som kommer rundt øya vår, sier Johansen i Røst Sjømat.

Og han håper at fisken svømmer til Lofoten litt tidligere neste år.

Da slipper vi det presset opp imot påske.

For på Røst må fisken henges på tørk på hjellene før 10. april. Hvis ikke blir solen for sterk og ødelegger den.

Les også 60 prosent av verdens fiskearter kan være utryddet innen 80 år

Pelagisk trål på veg om bord med fangst på 75 grader nord; sild og makrell.