Fylkeskommune tapte 43 millioner på Terra

Fire år etter Terra-skandalen har det kommet inn nye krav til konkursboet. Akershus fylkeskommune har holdt tapet skjult i fire år.

Terra Securities

FORMDILET INVESTERINGENE: Selskapet Terra Securities gjekk konkurs i november 2008.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

I 2007 tapte åtte kommuner flere hundre millioner kroner da de satset framtidige kraftinntekter på usikre verdipapirer gjennom Terra Securities. Da selskapet gikk konkurs i 2007 mente kommunene at de var svindlet.

Nå bekrefter bestyreren av konkursboet etter Terra Securities, Jon Skjørshammer, at to nye investorer har meldt inn krav, etter å ha tapt penger på samme type investeringer.

Det er Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Langen Invest som har meldt inn kravene.

Hadde råd til å tape pengene

Pensjonskassen i Akershus bekrefter at de har sendt inn et krav på over 43 millioner kroner til boet. Kravet ble sendt den 5. august 2010, tre år etter at Terra-skandalen eksploderte. De har ikke svart på hvorfor kravet er meldt inn så sent, men skriver til NRK at kravet er meldt innen fristen.

De åtte kommunene som var rammet av giganttapet sa i etterkant at de følte seg lurt, mens flere mente de var naive som hadde inngått avtalen med en så høy risiko.

Grafikk med økonomisk tap etter Terra-skandalen

GRAFIKK OVER KOMMUNENES TAP: Her er oversikten over hva de åtte kommunene tapte etter Terra-skandalen.

Foto: NRK

Nå kommer det fram at de som forvalter pensjonspengene til Norges største fylkeskommune, også satset penger på de usikre verdipapirene. Men administrerende direktør i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, Jan Frode Jakobsen betrakter ikke tapet som større enn at det kan håndteres av fylkeskommunen. Han mener at de hadde råd til å tape pengene, og skriver i en e-post til NRK:

– Risikoen ble vurdert ut fra presentasjoner av produktene fra leverandøren. Denne investeringen har hele tiden vært vurdert som en investering med kredittrisiko med et tapspotensial innenfor det som er akseptabelt for en portefølje som forvaltes av pensjonskassen, skriver han.

Likevel er tapet såpass stort at Akershus fylkeskommune nå ønsker erstatning.

Han vil ikke svare på om de føler seg lurt av meglerselskapet. Fylkesordføreren i Akershus, Nils Aage Jegstad, ønsker ikke kommentere saken. Han sier til NRK at de har full tillit til hvordan pensjonskassen forvalter pensjonspengene deres.

– Vi stolte på Terra

Carl Diderik Cappelen

TRODDE PÅ TERRA: Carl Diderik Cappelen i Langen Invest hadde tro på investeringene.

Foto: Halvor Ulvenes

Det private investeringsselskapet Langen Invest as har også meldt inn et krav i boet i løpet av det siste året. Terra var tilrettelegger i Norge, og investeringene hadde likheter med dem som førte til de store tapene i åtte norske kommuner. Det bekrefter styreleder Carl Diderik Cappelen.

– Det stemmer. I hovedsak hadde investeringene visse likheter. Det er bare trist og tragisk.

Cappelen vil ikke si hvor mye penger selskapet tapte på de feilslåtte investeringene, men forteller til NRK at Langen Invest hadde tro på investeringene.

– Alle stolte på navnene. Det var ikke noe grunn til å tro noe annet. Dette var i 2006 og 2007, og da så verden annerledes ut. Det var før hele kollapsen av den kjente finansverden, som sprakk som et troll. Men hadde vi hatt den fasiten vi har i handa nå ville vi ikke gjort det samme.

Cappelen sier saken nå er advokatmat, men håper fortsatt at investeringsselskapet han er styreleder i skal få pengene tilbake.

– I alle fall noen av pengene. Dette har dratt ut egenkapital av annen virksomhet vi driver. Det har jo også vært dårlig tider for annen virksomhet som vi driver.

Ny vending i saken

Steinar Mediaas

ERFARNE BLE LURT: NRKs økonomiredaktør Steinar Mediaas tror Terra-saken tar en ny vending når også de erfarne ble lurt.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Nå tror økonomidirektør i NRK, Steinar Mediaas at Terra-saken kan ta en ny vending.

– Hvis det viser seg at Terra-produktet er noe annet og langt farligere enn det man er forespeilet, så blir dette en veldig interessant sak, tror han.

Langen Invest er svært erfarne innen investering. Derfor mener Mediaas nå at man kanskje kan unnskylde ordførerne i de åtte Terra-kommunene.

– Når disse menneskene føler seg lurt, da passerer vi det nivået der vi snakker om dumme ordførere, grådige kommunestyrer eller inkompetente rådmenn. Nå snakker vi om profesjonelle investormiljøer som er lurt, sier han.

Og nå kan kanskje Langen Invests uheldige investering styrke kommunenes sak når de møtes i rettssalen i New York i 2012.

– Om de har blitt lurt og blitt solgt et annet produkt enn de er forespeilet, vil jo vise seg etter hvert. Det er nettopp dette som er grunnen til rettssaken som skal rulle opp i New York, sier Mediaas.

Terraordfører: – Gjør saken vår sterkere

Ordfører Asgeir Almås i Hattfjelldal har de siste fire årene måttet stramme inn kommunebudsjettene i den vesle Nordlandskommunen, som følge av at de satset framtidige kraftinntekter på de feilslåtte verdipapirene.

Nå forbereder de og seks andre "Terra-kommuner" seg på søksmål mot amerikanske Citigroup, som stod bak de svært risikofylte verdipapirene. Rettssaken er satt til den 29. februar 2012 i New York.

Almås mener at kravet fra Pensjonskassen i Akershus beviser at de ikke er noen lettlurte og naive bygdetullinger.

– Jeg tror det vil styrke saken til kommunene. Det er klart dette er profesjonelle miljøer som har hatt god tro på disse produktene. Kommunene fikk jo sterk kritikk fra mange hold om at det var dårlig håndverk å gå inn på disse produktene. Nå ser vi at det også er profesjonelle aktører som har gjort det, og så vidt jeg skjønner er dette miljøer med betydelig kompetanse innen finans, sier han.

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

MENER DE BLE LURT: Ordfører i Hattfjelldal i Asgeir Almås mener at de ble lurt til å kjøpe verdipapirene gjennom meglerhuset Terra Securities.