Kommuner gamblet med lånte penger

Fire kraftkommuner  i Nordland har et urealisert tap på 400 millioner kroner etter en investeringstabbe. Nå har de fått nye sjokkregninger for å unngå å tape millioner. 

Kjell-Idar Juvik

Ordfører Kjell Idar Juvik sier han aldri ville gjort denne investeringen dersom han hadde visst om ekstraregningene som kunne komme. For å unngå et tap på 40 millioner kroner har Hemnes kommune måtte legge på bordet 17 millioner kroner til nå.

Foto: Hemnes kommunes nettsted

 - Vi føler oss lurt, sier Hemnesordfører Kjell Idar Juvik.

De forventet god avkastning på å satse på amerikanske obligasjoner. I stedet har Narvik, Hemnes, Hattfjelldal og Rana i Nordland et urealisert tap på 400 millioner kroner.

I stedet har kommunene Hemnes, Rana, Hattfjelldal, og Narvik et urealisert tap på omlag 400 millioner kroner.

Gamblet med lånte penger

Pengene de har satset i det internasjonale finansmarkedet er lånte penger.

Nå har kommunene for andre gang fått et krav om å betale inn mer penger for å styrke sikkerheten i investeringsporteføljen, såkalt garantikrav.  

I praksis blir dette ekstraregninger for kommunene- som kommer i tillegg til de pengene de plutselig måtte legge på bordet i august.

Hemnes kommune alene har fått krav på seg om å legge ytterligere 3,5 millioner kroner på bordet.

Det kommer i tillegg til de 13 millionene kommunen måtte ut med tidligere i høst.

Føler seg lurt

- Jeg føler meg lurt. Hadde vi fått den informasjonen vi sitter med i dag, så hadde vi ikke gjort dette, sier Hemnesordfører Kjell Idar Juvik til NRK.

Han hevder at kommunestyrepolitikerne aldri ville vedtatt å gå inn i en slik avtale dersom de hadde visst at disse ekstraregningene kunne komme dumpende på bordet.

Kommunene investerte i juni rundt 800 millioner kroner av fremtidige kraftinntekter. Med andre ord lånte kommunene penger og satset dem i det internasjonale finansmarkedet.

Obligasjonene har rast i verdi etter den internasjonale finansuroen i sommer – og nå er de så lite verdt at garantiansvaret til investorene trer i kraft. Det betyr at kommunene må legge ekstra penger på bordet – ellers må de realisere et tap på om lag 400 millioner kroner.

Terra solgte inn sparepakke

Kommunene har kjøpt spareavtalene- investeringspakkene- gjennom meglerhuset Terra Securities.

Og for Terra har dette vært en meget lønnsom forretning. De får sine honorarer uansett om markedet går opp eller ned.

Og megleren som blant annet solgte investeringspakkene til Nordlands-kommunene, hadde i fjor en solid inntekt, på 7 millioner kroner.