Hopp til innhold

Telte tre ærfugl i Saltstraumen – men dette bildet viser 250

Ornitologen telte tre ærfugl, men bilder fra publikum viser flere hundre. Slik henger det sammen.

Flokk på ca. 250 ærfugl.

Fotograf Karin Esjeholm sier hun telte en flokk på omtrent 250 ærfugl den 24. januar i Saltstraumen.

Foto: Karin Esjeholm

Tidlig i februar gjennomførte ornitolog og pensjonert miljøsjef i Bodø kommune, Jan Erling Wasmuth, telling av ærfugl i Saltstraumen.

Da NRK var med ham på tur, telte han bare tre stykker.

Etter at NRK omtalte saken, har publikum sendt en rekke bilder og videoer av ærfugl i området. Bildene viser store flokker av fuglen – i nettopp Saltstraumen.

I kommentarfeltene på Facebook har flere reagert.

Noen har tatt til orde for at framstillingen av bestanden er for unyansert.

En av dem som har kommentert saken, er Tor Egil Kvalnes. Han skriver:

– Samme dag som bare tre fugler ble observert svømmende i selve i Saltstraumen, ble rundt 300 registrert i flukt over.

Bekymret

Kvalnes er administrator for superlokalitet Saltfjorden.

Han samler inn tall på vegne av Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Det er han som mottar dataene Wasmuth og de andre observatørene samler inn.

Han er bekymret for at vedtak om forvaltning skal skje på feil grunnlag.

Han refererer til tidligere saker NRK har skrevet. Blant annet der Siv Mossleth (Sp) tar til orde for å åpne for å skyte på havørn for å berge ærfuglen.

– Hvis vi gjør det lovlig å skyte havørn, fjerner vi én art for at en annen skal overleve. Det blir heller ikke riktig.

Jan Erling Wasmuth på utkikk etter ærfuglen i Saltstraumen

Wasmuth gjennomfører den årlige tellingen for forskningsinstituttet NINA.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Han viser til at det er ulike årsaker til nedgangen i ulike områder.

Slik henger det sammen

Så hvordan kan det ha seg at Wasmuth kun telte tre stykker denne dagen i februar?

Han forklarer at fuglene som skulle vært i Saltstraumen hadde flydd til andre steder i fjordsystemet og inn til Bodø havn da tellinga fant sted.

– Lenger inn i fjorden ligger det en gjeng på 380 ærfugler som ikke vil oppholde seg i Saltstraumen, sier Wasmuth.

Akkurat det er kjernen i problemstillinga Wasmuth og Kvalnes vil ha frem: Fuglene vil ikke være i Saltstraumen på grunn av båttrafikk, mener de.

La det være klart: Det har vært nedgang i bestanden av ærfugl totalt sett.

Ifølge NINA har nedgangen vært på 80 prosent siden 1980, fra Møre og Romsdal og opp til Troms.

Men lokalt kan det være variasjoner. I Saltenfjorden har bestanden faktisk vært stabil de siste årene.

Mens det i Saltstraum-området spesielt har det vært nedgang over tid.

– På 1980-tallet var det mellom 2–3000 ærfugl på tellepunktet i Saltstraumen, sier Wasmuth. Han har talt i området i 30 år.

Jan Erling Wasmuth på vei opp Saltstraumbrua

Jan Erling Wasmuth på vei opp Saltstraumbrua. Han har tretti år med fugletelling i kofferten, og vet litt om hvordan ærfuglene har hatt det her.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Peker på båttrafikken

Med én gang båtene er borte, kommer fuglene tilbake, skal vi tro den erfarne fugleobservatøren.

Derfor kan de som bor andre steder i området ta bilder av store flokker ærfugl.

De oppholder seg gjerne i Saltstraumen så lenge de ikke forstyrres av båttrafikken.

Men er det så viktig at fuglene er i akkurat Saltstraumen? Ja, sier Kvalnes:

– Saltstraumen er et viktig område for fuglene, for å overleve vinteren på grunn av den store tilgangen til mat. Hvis de ikke holder seg i området på grunn av båttrafikken, vil hele bestanden synke, forklarer han.

Når alle fugletellerne har sendt inn sine tall for de over 60 sonene som finnes i Saltenfjorden, vil han ha det endelige tallet for bestanden.

Han regner med å ha tallene klare innen tre uker.

Ribbtur i Saltstraumen

RIB-tur i Saltstraumen er en populær aktivitet, men båtene skremmer ærfuglen. Det er forskerne ikke i tvil om.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Noe kommunen har jobbet med lenge

Håkon Møller (MDG) er leder for planutvalget i Bodø kommune.

Han sier at «ingen har sagt at Saltstraumen er fri for ærfugl».

– Men tellingene er såpass pålitelige at vi kan konstatere at bestanden har gått ned.

Møller trekker frem regulering av båttrafikk som en mulig løsning. Men at også minken er en viktig faktor.

Håkon Møller, MDG

Håkon Møller (MDG) er leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han forsikrer om at det fortsatt skal være fullt mulig å ta seg frem med båt i Saltstraumen. Det har i lang tid blitt jobbet med en plan for sameksistens mellom mennesker og dyr i Saltstraumen.

– Er det viktigere å bevare ærfuglen lokale arbeidsplasser?

– Det trenger ikke være en konfliktlinje. Nå jobber vi med å se på hvordan de to kan eksistere side om side.

11. mars skal saken behandles i kommunen.

Les flere saker om temaet: