Vil ha strengere båtregler for å hjelpe ærfuglen i Saltstraumen

Det går mot begrensninger i båttrafikken i turistmagneten Saltstraumen. Politikerne vil ta grep for å verne om fuglen i området.

Båttrafikk i Saltstraumen

Langs kysten har bestanden av ærfugl hatt en nedgang på 80 prosent de siste 40 årene, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Bakgrunnen for nedgangen er sammensatt, men mye båttrafikk i hekketida kan ha en negativ effekt, i tillegg til rovdyr som ørn og mink, samt varmere hav.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Saltstraumen er et populært turistmål for mange. Mange vil oppleve verdens sterkeste tidevannsstrøm på nært hold, og fraktes dit i hurtiggående rib-båter.

Nå får den økende båttrafikken mye av skylda for at ærfuglen i området er så godt som borte.

Tidligere ble det telt så mye som 2–3000 ærfugler. Under årets fugletelling ble det kun telt tre stykker.

Ærfuglen har blitt en stadig sjeldnere opplevelse for folk langs kysten.

Hobbyornitolog Jan Erling Wasmuth har på oppdrag fra NINA vært en av dem som har telt fuglearten i år.

Jan Erling Wasmuth på utkikk etter ærfuglen i Saltstraumen

Jan Erling Wasmuth under årets telling i Saltstraumen.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Han er ikke i tvil om at en regulering må til, for å minske støyen for fuglene.

– Det må gå an å finne en løsning hvor man har en regulering av hvor mange båter det kan være i Saltstraumen. Hvor stor fart de kan ha, og hvordan de kan opptre, sier Wasmuth.

Vil ha på plass et vedtak før sommeren

Håkon Møller (MDG) er leder for plan og miljøutvalget i Bodø kommune.

Han sier de ikke lenger kan sitte å se på at Saltstraumen tømmes for fugler.

– De funnene som har kommet fram er oppsiktsvekkende, sier Møller.

Håkon Møller, MDG

Håkon Møller fra MDG håper at en ny regulering er på plass før sommeren.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ifølge Møller er det reiselivsproduktet som Saltstraumen utgjør knyttet til naturverdiene i det helt spesielle området.

– Vi kan ikke stille oss slik at de naturverdiene går tap, det ville vært pinlig for Bodø. Det er ikke noe som vi kan la skje, sier Møller.

I løpet av juni håper han at bystyret i Bodø kan vedta en lokal forskrift som gjør at de kan regulere båttrafikken i den verdensberømte Saltstraumen.

– Dette er helt nødvendig for å forsøke å redde den siste resten av ærfugl som finnes i området.

– Jeg håper at dette skal på plass før sommeren. Det er enighet mellom partiene som utgjør flertallet bystyret, at vi skal ha en regulering på plass. Det er helt nødvendig, sier Møller.

Flere årsaker til tilbakegangen

Det er ikke bare i Saltstraumen det blir mindre ærfugl.

Langs kysten har bestanden hatt en nedgang på 80 prosent de siste 40 årene, viser tall fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Men årsakene til tilbakegangen er sammensatt.

Blant årsakene er rovdyr som ørn og mink, men også at havet blir varmere.

Samtidig kan ærfugl bli påvirket av andre forstyrrelser som båttrafikk, hunder og mennesker som ferdes i naturen i den sårbare hekketida.

Det er altså langt flere årsaker enn båttrafikk som forskerne tror ligger bak nedgangen.

Stella Polaris er et av selskapene som frakter turister til Saltstraumen. Styreleder i Stella Polaris, Torbjørn Engen, mener hovedårsaken til nedgangen skyldes minken.

– Jeg tror vi skal gi mesteparten av skylden til minken. Vi gjør det vi skal gjøre når det gjelder å oppføre oss og ta hensyn til ærfuglen.

Ærfugl

Det har vært en dramatisk nedgang av ærfugl langs kysten de siste 40 årene.

Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA