Ærfugl skaper konflikt: – Vil holde kommunen ansvarlig dersom vi taper penger på vern

Det brygger til strid om ærfugler og båttrafikk i Saltstraumen. Forslaget om strengere regler fot båttrafikk vekker harme både blant lokalbefolkningen og dem som driver den populære RIB-trafikken i området.

En flokk ærfugl svømmer i Saltstraumen, Nordland

INTERESSEKONFLIKT: En flokk ærfugl svømmer i Saltstraumen. Bildet er fra 2019.

Foto: Sindre Skrede og Jon Krosby / NRK

Nye tall fra Norsk institutt for naturforskning, NINA, viser at bestanden av ærfugl har gått kraftig ned langs kysten.

De siste 40 årene har bestanden hatt en nedgang på 80 prosent fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord.

Under årets telling i Saltstraumen i Bodø ble det bare talt tre ærfugler.

Samme målinger gjort på 1980-tallet viste flere tusen ærfugler.

Saltstraumen er et populært turistmål for mange. Mange vil oppleve verdens sterkeste tidevannsstrøm på nært hold, og fraktes dit i hurtiggående rib-båter.

Nå får den økende båttrafikken mye av skylda for at ærfuglen i området er så godt som borte.

Denne uka tok Miljøpartiet De Grønne til orde for å innskrenke båttrafikken i Saltstraumen.

Leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune, Håkon Møller (MDG), håper at en ny regulering er på plass før sommeren.

– Vi kan ikke stille oss slik at de naturverdiene går tap, det ville vært pinlig for Bodø. Det er ikke noe som vi kan la skje, sier Møller.

– Helt uforståelig

Ærfugl i Saltstraumen

Dette bildet av ærfugl i Saltstraumen viser mellom 150 og 200 fugler.

Foto: Kjell-Arne Kristiansen / Kjell-Arne

Forslaget vekker harme både blant lokalbefolkningen og dem som driver den populære RIB-trafikken i området.

Flere har de siste dagene har sendt inn flere bilder til NRK som viser betydelig flere ærfugler enn bare tre stykker.

Bjørn Tore Zahl er daglig leder i Saltstraumen Brygge og første vara til Bodø bystyre for Frp.Han har skrevet et harmdirrende leserinnlegg i flere medier.

Her skriver han at han vil kreve erstatning av kommunen dersom de taper penger på den kommersielle driften som følge av regulering av båttrafikken.

Daglig leder Bjørn Tore Zahl

Daglig leder i Saltstraumen Brygge AS Bjørn Tore Zahl reagerer på regulering av båttrafikken som følge av ærfugl-vern. Han mener det vil føre til økonomiske tap for dem.

Foto: David Engmo / NRK

– Det er for meg helt uforståelig at Møller ikke tenker gjennom de økonomiske konsekvensene av sine uttalelser dette kan påføre mitt levebrød. Saltstraumen Brygge AS vil vurdere å holde Håkon Andreas Møller og Bodø kommune ansvarlig for eventuelle tap dette måtte påføre oss, som ved nedgang i trafikk over anlegget eller eventuell nedleggelse ved et forbud, skriver Zahl.

Han forklarer at kundene ønsker å fiske døgnet rundt, men reguleringene vil svekke deres tilbud i forhold til andre lignende aktører utenfor området.

– Tas av rev og ørn

Ærfugl ved Saltstraumen

Dette bildet som viser 200 ærfugl ble tatt på Tuv ved Saltstraumen 24. januar.

Foto: Karin Esjeholm

– Ærfuglbestanden går ned langs hele kysten. Mange av dyrene som tar ærfuglene er dyr det ikke jaktes på, blant annet rev og ørn. Bestandene av disse øker og da er det ikke unaturlig at det blir mindre ærfugl, sier Zahl til NRK.

– Så det er ikke båtene som har skylda?

– Jeg kan ikke si at båtene ikke har noe av skylda. Men jeg synes det er rart at det skal innføres begrensninger når det ikke er dokumentert at det er båtene sin skyld.

Etter at saken om den lave ærfuglbestanden ble publisert, har NRK mottatt flere bilder av ærfugl i Saltstraumen-området. Zahl sitter selv på video som viser mange ærfugler.

Han mener forskerne rett og slett ikke vet når de skal telle.

Vil kreve erstatning

Båttrafikk i Saltstraumen

Regulering av båttrafikken trekkes frem som en mulig løsning for å bevare ærfuglbestanden i det populære turistområdet.

Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Saltstraumen Brygge har søkt hos Bodø kommune om å bygge ut for å øke sin satsing på fisketurisme.

Hvis det innføres begrensninger i juni, mener Zahl at Møller og Bodø kommune bør stå ansvarlige, siden dette kom etter investeringene.

– Vi har investert rundt 70 millioner kroner i utbyggingen. Hvis ikke dette kan gjennomføres, vil det ha direkte økonomiske konsekvenser for oss. Allerede nå reagerer kundene og spør om de ikke kan fiske like mye hos oss lenger. Og jeg har ikke et klart svar å gi dem siden dette fortsatt henger i løse lufta.

Hvor mye han vil kreve av kommunen dersom begrensningene innføres, kommer an på om de «bare» taper penger, eller om de blir nødt til å legge ned hele driften.

– Jeg tror ikke Bodø kommune ønsker å være et hinder for oss som driver næring. Jeg håper vi kan snakke sammen, og at debatten i media ikke fortsetter med at politikerne går ut og roper ulv, ulv og forbyr det ene og det andre.

– Dette er ikke noe nytt

Turisme i Saltstraumen

Fisketurisme har blitt veldig populært i verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Håkon Møller i plan- og miljøutvalget i Bodø kommune mener Zahl har misforstått hva MDG ønsker.

– Jeg har aldri tatt til ordet for et forbud mot visse typer båttrafikk. Det jeg har sagt, og som lenge har vært et tema i politikken her, er en type regulering som sikrer en sameksistens mellom båttrafikk i sårbare områder som Saltstraumen og dyr og fugler.

Møller understreker at en slik plan selvsagt skal ut på høring og at alle stemmer skal bli hørt.

– Heldigvis er det slik at folkevalgte kan fronte sin politikk uten at den ene eller den andre skal true oss lokalpolitikere til taushet med trusler om søksmål.

Dette er et tema som har vært oppe i bystyret i Bodø tidligere. I 2017 hadde regjeringen fjernet vannscooter-forskriften, og en del kommuner vurderte å få på plass lokalt regelverk for å sikre dyrelivet.

– Det ble så et bredere fokus som inkluderte RIB og andre fartøy. Siden da har sameksistens mellom båttrafikk og dyreliv vært et tema. Dette er ikke noe nytt. Å peke på at båttrafikk bidrar til en lavere ærfuglbestand er ikke noe kontroversielt.

Håper på debatt uten trusler om søksmål

Håkon Møller, MDG

Håkon Møller (MDG) er leder av plan- og miljøutvalget i Bodø kommune og foreslår regulering av båttrafikken for å verne ærfuglen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

11. mars får plan- og miljøutvalget i Bodø saken til behandling.

– De som har innvendinger må gjerne kontakte oss før den tid også. Forhåpentligvis uten trusler om søksmål, sier Møller.

Deretter skal saken på høring. Flertallet i bystyret er allerede enige om å få på plass lokal regulering av båttrafikk.

Og når det gjelder omdømmet til hva aktørene i Saltstraumen-området angår, har Møller denne oppfordringen:

– Bærekraft er et «hot» begrep. Hvis aktørene som driver næring i Saltstraumen vil være konkurransedyktige, bør de verne om naturen for å leve av den. Det største omdømmeproblemet for Bodø og Saltstraumen er hvis dette blir et utstillingsvindu for hvor galt det kan gå.

Møller forsikrer om at det fortsatt skal være fullt mulig å ta seg frem med båt i Saltstraumen.

– Er det viktigere å bevare ærfuglen enn å bevare lokale arbeidsplasser?

– Det trenger ikke være en konfliktlinje. Nå jobber vi med å se på hvordan de to kan eksistere side om side.

Det er ikke bare i Bodø det snakkes om reguleringer av båttrafikken. Også i Grindøya naturreservat i Tromsø foreslås det forbud mot RIB-båter.

Ærfugl

Under fjorårets vintertelling på de ulike tellepunktene i Saltfjorden ble det observert 901 ærfugler. I toppåret, siden målingene startet, ble det observert 6.795 ærfugler.

Foto: NOF Bodø