Hopp til innhold

Ordfører vil kaste styremedlemmer i bitter sykehusstrid

Konflikten rundt nytt sykehus på Helgeland kan igjen havne på helseministerens bord. Politikerne i Rana ber Bent Høie gripe inn - dersom ikke styremedlemmer fjernes.

Mange møtte opp til fakkeltog i Mo i Rana i protest mot sykehusvedtak på Helgeland.

Fakkeltoget i Rana i november i fjor, viser hvor stort engasjementet rundt saken er. Tusenvis møtte opp da sykehuset på Mo ble foreslått nedlagt.

Foto: Håvard Leermo Nystad / Se Nor

Det har gått litt over fire måneder siden helseminister Bent Høie (H) kom med avgjørelsen om sykehusstrukturen på Helgeland.

Svaret ble: Ett akuttsykehus i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn.

Sistnevnte skal også være hovedsykehus.

Men sykehusdebatten på Helgeland har på ingen måte roet seg selv om beslutningen er tatt.

I dag møter dagens vertskommuner Rana, Alstahaug og Vefsn administrasjon, og styret i helseforetaket til dialogmøte på nøytral grunn i Korgen i Hemnes.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) ser fram til å møte både sykehusledelsen og ordførerkollegene.

Samtidig er hun klar på at konflikten er i ferd med å slite regionen i stykker.

– Det er nå vi har sjansen. Lykkes vi ikke nå med å få til et samarbeid vil Helgelandssykehuset bli borte. Da blir vi en avdeling under Nordlandssykehuset.

Godtar ikke det sittende styret

Denne uka toppet det seg igjen.

I en felles uttalelse uttrykte 333 ansatte ved sykehuset i Rana at de har liten eller ingen tillit til styrene i Helse Nord og Helgelandssykehuset.

Geir Waage.

Rana-ordfører Geir Waage i Rana.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Bakgrunnen er at Helse Nord i etterkant av Høies beslutning utpekte tre styremedlemmer som kommer fra kommuner sør for Korgfjellet til Helgelandssykehusets styre.

De sykehusansatte i Rana og kommunen hevder at styremedlemmene har en klar agenda om ett felles sykehus sør for Korgfjellet.

– I stedet for å roe situasjonen har Helse Nords utnevnelse ført til mistillit, og mistro om prosessen videre, sier Rana-ordfører Geir Waage.

Sammen med varaordfører Anita Sollie (H) har han skrevet brev til helseminister Høie hvor han krever at tre styremedlemmer i Helgelandssykehuset byttes ut.

– Vår tillit til Helse Nord-styret vil avhenge av hvordan de turnerer utnevnelsen av styret. Det vi har sagt er at vi forventer at det blir endring i styret. Hvis det ikke skjer, ber vi statsråden om å vurdere sammensetningen av styret i Helse Nord.

– Nører opp under konflikt

Den siste utviklingen saken gjør ordføreren sør for Korgfjellet trist.

Selv har hun og innbyggerne innfunnet seg med at de mister sitt eget lokalsykehus i Mosjøen.

Berit Hundåla , ordfører Vefsn

Ordfører Berit Hundåla i Vefsn er spent foran møtet med Helgelandssykehuset i Korgen onsdag. – Jeg tror det blir en bra dag.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg synes de nører opp under en konflikt som egentlig ikke trenger å være der. Vi har et vedtak å forholde oss til. I denne fasen skulle vi jobbe sammen for et best mulig sykehustilbud for regionens innbyggere, sier Berit Hundåla.

Nå håper hun sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset kan roe gemyttene.

– Jeg håper hun kan gi oss svar på de spørsmålene vi har om prosessen framover. Det har vært stillstand en stund nå. Noe skyldes koronasituasjonen. Men de har nok brukt tid på å sette seg inn i vedtaket til Høie og planlegge den videre prosessen, sier Hundåla.

Fra Alstahaug kommer ordfører i Alstahaug Peter Talseth. Han har også merket seg at ting tar tid. Han mener det har skortet på informasjon om prosessen rundt det nye sykehuset.

– Jeg tror mange er usikre på hvordan styret og administrasjonen i Helgelandssykehuset ser for seg veien videre.

Stort behov for samtale

Etter det siste utspillet fra Rana, mener Hundåla i Vefsn det også er et stort behov for at ordførerkollegene tar seg en skikkelig prat.

– Det ser jeg fram til. Å føre en dialog i media fører ingensteds hen. Nå må vi komme videre med det vi skal arbeide for. Nemlig å bidra til at vi får Norges beste lokalsykehus.

– Videre må vi bli enige om funksjoner, drift og lederskap. Fortsetter vi slik vil vi aldri kunne få en effektiv styring av sykehuset.

Mange møtte opp i november i fjor, da sykehuset i Mo i Rana ble foreslått nedlagt.

Helseminister Bent Høie og ordføreren sør på Helgeland

Det har nå gått fire måneder siden helseminister Bent Høie tok beslutningen om sykehusstruktur i regionen.

Foto: ANDREAS NILSEN TRYGSTAD / NRK