Hopp til innhold

SV krever at regjeringen stopper fraflytting i nord – Høyre-ordfører sverger til skattekutt

Befolkningstallet i Nordland har ikke vært så lavt siden 1970. Men hvordan man skal få folk til å flytte nordover er SV og Høyre helt uenige om.

Fra Steinesjyen (Bø) på lørdag - mens det ennu var go' tørk - og "det lukta pæng'"...

BØ I VESTERÅLEN: Nordland var et av tre norske fylker som mistet innbyggere totalt sett i fjor. I Nordland alene gikk folketallet ned med 890 personer: Kun 10 av de 41 kommunene her hadde befolkningsvekst.

Foto: Øystein O. Strandback

Befolkningsveksten har ikke vært lavere på 20 år, viser nye SSB-tall.

Koronapandemien får naturlig nok mye av skylda for utviklingen.

Nordland er et av tre fylker i Norge som totalt sett mistet innbyggere i fjor, sammen med Troms og Finnmark og Innlandet.

Alle andre fylker i Norge hadde vekst i 2020.

Nå vil Nordland SV at staten skal ta ansvar for å stoppe fraflytting.

I en uttalelse krever de nå at Stortinget vedtar et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene.

– Vi har det samme folketallet i Nordland nå som vi hadde i 1970 da jeg ble født. I mellomtida har Norge fått 1,5 millioner flere innbyggere, men dette har ikke påvirket folketallet her, sier gruppeleder Christian Torset for SV i Nordland.

Bjørnar Skjæran og Christian Torset

Christian Torset er andrekandidat til Stortinget og gruppeleder for SV i Nordland.

Vil skape en forventning

Når det blir slik er det noe som er feil med distriktspolitikken, mener Torset. Denne uka la han og fylkespartiet frem et krav om at Stortinget skal vedta et nasjonalt mål for folketallsvekst i distriktene.

Onsdag fikk de også med seg fylkestinget på uttalelsen.

– Vi kan ikke holde på sånn hvis vi fører en politikk som fører til at vi blir færre, sier han. Det er helt åpenbart at dette er feil. Da tenker jeg at det viktigste man kan gjøre er å få politikerne forpliktet. Vi må skape en forventning i befolkningen om at vi virkelig skal ta i.

Han sier de ikke har svaret på hvordan man skal sette et mål for veksten.

– Samlet sett må resultatet bli at folk skal ønske å bosette seg i distriktene. Hvis ikke det målet nås så har man ikke lyktes, sier Torset.

Bø ser oppgang for første gang siden 60-tallet

Majoriteten av nordnorske kommuner har mistet innbyggere. Også Bø – frem til de kuttet i formuesskatten.

De forrige seks kvartalene har nordlandskommunen Bø i Vesterålen hatt nedgang i befolkningen.

Kommunen har fått store oppslag for måten ordføreren har tenkt kreativt og kuttet formuesskatten i et forsøk på å lokke flere til kommunen.

Navn som Bjørn Dæhlie, Einar A. Sissener og Wiggo Erichsen har kastet seg på og meldt flytting til Bø i Vesterålen fra helt andre deler av landet.

Se debatten i Dagsnytt 18: Tore O. Sandvik, Benn Eidissen og Sture Pedersen

Se debatten om skattekutt i Dagsnytt 18: Tore O. Sandvik, Benn Eidissen og Sture Pedersen.

Denne gangen var det et positivt tall i SSB-statistikken – for første gang på lenge.

– Dette har ikke skjedd på flere generasjoner her. Vi har stort sett hatt nedgang siden 60-tallet, sier ordføreren i Bø.

Bø-ordfører Sture Pedersen sier det er en optimisme og en tro på utvikling i kommunen nå.

Her får ordfører Sture Pedersen (H) en forretningsmann på tråden som sier han tar med seg sin virksomhet og flytte til Bø.

Sture Pedersen er ordfører (H) i Bø i Vesterålen. Nå opplever de vekst for første gang på mange år.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nå bygges det endelig leiligheter i Bø. Det har det ikke vært gjort på flere tiår, forteller Pedersen. Og det er ikke sjans å oppdrive bolig for tiden.

– Den store positiviteten kom da vi gjorde dette skattevedtaket. Da var det et eller annet som skjedde med befolkninga. Bø kommune kom på kartet og alle vet nå hvor Bø ligger.

– Folk har faktisk litt tro nå. De tør å bygge seg en bolig, de har tro på at samfunnet skal overleve.

Gjennom 2020 har han uttalt at staten har forlatt kommunen hans, og at de derfor har sett mot det private næringslivet

– Jeg har ikke tro på at man skal fastsette at kommunene skal ha så og så mange innbyggere, det er ikke slik det fungerer. Vi må ha drivkrefter, og vi må ha drahjelp fra det private næringslivet. Mange roper på det offentlige – jeg roper på det private.

🔑: Arbeidsplasser

– Vi har prøvd å være en ja-kommune for næringsliv. Vi må ha drivkrefter, og vi må ha drahjelp fra det private næringslivet. Mange roper på det offentlige – jeg roper på det private.

Nå ønsker ordføreren kontakt med gode gründere som mangler kapital, og sier de skal hjelpe til.

For det er arbeidsplasser han mener er nøkkelen til suksess.

– Kun det. Det er ikke politiske vedtak i det norske storting som skal fortelle hvor mange innbyggere vi skal bli. De skal bare fatte så mange vedtak de vil, de kommer ikke til å lykkes med det. Det er arbeidsplasser som må skapes, sier Pedersen.

Sture Pedersen er mangeårig ordfører i Bø i Vesterålen. Møt ham som portrettgjest i Lørdagsrevyen.

Sture Pedersen er mangeårig ordfører i Bø i Vesterålen. Møt ham som portrettgjest i Dagsrevyen.